Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

«РЕВОЛЮЦІЯ ЦІН» XVI-XVIII ст.


Наслідком відкриття в Америці багатих родовищ дорогоцінних металів, в основному, срібла стало підвищення протягом XVI-XVIII ст. рівня цін на все те-вари. За деякими оцінками, підвищення склало від 2,5 до 4-х разів. Цей процес напів-чіл назву «революції цін» і з часом став ще однією «вічною» проблемою еко-номічного науки.
Існуючі теорії дають взаємовиключні пояснення того, що трапилося па-дению купівельної спроможності металевих грошей. (Йдеться саме про них, а не про паперові гроші). Відповідно до трудової теорії металеві гроші і товари вступають в сферу обміну з уже відомими (a priori) вартостями, значення яких визначені суспільно необхідними витратами праці на їх виготовлення. Таким чином, в обра-щении - при даній швидкості грошового обороту - може перебувати лише визначений-ну кількість металевих грошей, необхідна для обслуговування всіх угод. Віз-Можна їх надлишок буде вилучений з обігу? він піде за кордон або буде викорис-зовано для накопичення (в якості скарби). Відкриття багатих родовищ призвело до зниження витрат праці на видобуток дорогоцінних металів і викликало, з точки зору трудової теорії, падіння їх вартості. Оскільки вартість монет по відношенню до това-рам впала, ціни товарів підвищилися.
Інше пояснення «революції цін» дає кількісна теорія грошей. Вона вважае, що в обігу може перебувати яке завгодно кількість монет. Ціни товарів встановлюються в процесі обігу, коли купа товарів стикається з купою грошей. Підвищення цін вона пояснює збільшенням кількості грошей в обігу.
З точки зору синтетичної концепції зниження питомих (на одиницю продук-та) витрат факторів виробництва на видобуток дорогоцінних металів мало своїм следст-Вієм зменшення вартості золотих і срібних монет з боку їх виробників (дамо їм індекс « 1 ») - Спроізв, 1: при незмінному МНТ обсяг ресурсів, висуваються-екпортувати до обміну Рсуб, виріс. (Математично процес описується формулами (17) - (22)). Цей висновок, загалом, лежить в руслі пояснення, що дається трудовою теорією вартості. Однак з нерівності (9а) випливає, що, оскільки ціна формується в інтервалі вар-мостей Спроізв, 1 - спотр, 2, при збереженні колишнього обсягу надходження металевих грошей на ринок, незважаючи на зниження собівартості їх виробництва Спроізв, 1, покупець- ная здатність грошей і ціни товарів могли і не змінитися.
Це положення, очевидне для синтетичної концепції, суперечить логіці трудової теорії.
Насправді зниження собівартості виробництва золота і срібла со-супроводжуючих зростанням обсягу їх виробництва і, отже, збільшенням кількості грошей в обігу. Ця остання обставина призвело до порушення балансу попиту на гроші та їх пропозиції, і нове рівновага встановилася при більш низькій ціні мо-ні і, відповідно, при більш високій ціні товарів, придбаних за гроші. Однак слід зазначити, що лише попереднє зниження нижньої межі можливого з-трансформаційних змін ціни металевих грошей - Спроізв, 1 зробило можливим таке значне зростання рівня цін товарів, що він заслужив назву «революції». З іншого боку, по-скільки ціна монет не може опуститися нижче Спроізв, 1 (див. (10а)), кількість грошей в об-рощення не може бути як завгодно великим.
Але це ще не все рушійні сили «революції цін», слід з'ясувати вплив на ціни зміни другий вартості, з боку товаровиробників? Спотр, 2. Вище-описані процеси в області виробництва металевих грошей в принципі не оказ-вають впливу на товарні ресурси (Рсуб, 2) і МНТ (Рмнт, 2) товаровиробників - поку-Патель монет (їм присвоєно індекс «2»). Мається на увазі, що величини Рсуб, 2 і Рмнт, 2, ви-ражен в натуральних благах, залишаються незмінними.
Рмнт, 2 може бути представлений певною кількістю грошей Дмнт, 2 (див. (11)) і, відповідно до (12) і (13), сукупна вартість кожного товаровиробника (як по-купатель грошей) становить
ССпотр, 2=Рсуб, 2, од. ресурсів за Дмнт, 2 руб.; (23)
а його індивідуальна вартість (див. (15)):
спотр, 2=ССпотр, 2 / Дмнт , 2, од. ресурсів / 1 руб. (24)
(Рубль тут виступає аналогом золотою або срібною монети).
При падінні ціни монет щодо інших товарів (як результату зростання обсягів по-ма їх виробництва і зниження собівартості) кількість монет, необхідне товаро-виробнику для отримання необхідного йому МНТ Дмнт, 2, зростає. Як випливає з виразів (23) і (24), зростання Дмнт, 2 при незмінній пропозиції натуральних ресурсів Рсуб, 2 призводить до зменшення величини вартості монет з боку їхніх покупців спотр, 2 (тобто, до зменшення максимального обсягу ресурсів, який товаровиробників з- дитель готовий віддати в обмін за одну монету).
Зниження спотр, 2 служить додатковим фактором, «штовхає» ціну монет Ц1 вниз (див. (10а)), а ціни товарів вгору.
Цікаво попутно відзначити, що механізм встановлення цін згідно кількісної теорії грошей, що полягає в тому, що «купа товарів стикається з купою грошей», може бути описаний рівністю (12):
Рсуб, 2=Дмнт, 2,
якщо інтерпретувати Рсуб, 2 (в даному випадку це - сукупні ресурси всіх Присутніх-чих на ринку товаровиробників) як «купу товарів», а Дмнт, 2 (сукупний МНТ то-товаровиробників у грошовому вираженні) як «купу грошей». Вся подальша логіка, яка веде до формули (24), залишається без змін. У результаті ми отримуємо, що ціна монет в кількісної теорії відповідає вартості монет з боку їх покупате-лей спотр, 2 в синтетичної концепції.
Разом з тим кількісна теорія принципово відрізняється від розглянутої концепції тим, що вона не враховує собівартість виробництва монет і в ній отсутству-ють обмеження інтервалу зміни ціни металевих грошей? Спроізв, 1 і спотр, 2.
Таким чином, «революція цін» була ініційована одночасною дією двох чинників - зниженням собівартості виробництва і збільшенням кількості про-звертати на ринку металевих грошей. У результаті знизилися ціна монети і обидва обмежують її межі - Спроізв, 1 і спотр, 2.
Синтетична концепція заперечує відстоювану трудовою теорією жорстку зв'язок між собівартістю виробництва і ціною металевих грошей. При збереженні попиту та пропозиції монет в незмінних обсягах зміна собівартості виробництва може і не відбитися на ціні монет і цінах товарів. З іншого боку, неможливість зниження ціни монет нижче собівартості їх виробництва встановлює межу кількості грошей в обігу. Наявність цієї межі відрізняє синтетичну концепцію від кількісної теорії грошей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «РЕВОЛЮЦІЯ ЦІН» XVI-XVIII ст. "
 1. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  Деякі стверджують, що людина суть хижак, чиї природні вроджені інстинкти спонукають його битися, вбивати і руйнувати. Цивілізація, створюючи неприродну гуманістичну млявість, яка віддаляє людину від її тваринного походження, намагається придушити ці імпульси і потреби. Це зробило людину зіпсованим кволим істотою, яка соромиться своєї приналежності до тваринного світу
 2. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 3. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 4. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 5. Виробничі відносини
  Предметом дослідження марксистської політекономії у відповідності з класовим підходом до аналізу суспільного життя є виробничі відносини, основу яких складають відносини власності. Це має суттєве значення, так як з системи виробничих відносин виводилися економічні закони, суперечності, класові конфлікти, необхідність диктатури пролетаріату і панування
 6. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  «революційним» комунізм і лібералізм, і незважаючи на всі мої заперечення, робить мене відповідальним за усі мерзоти англійської буржуазії в парламенті »До Батько не дав можливості Енгельсу закінчити гімназію . Довелося займатися комерційною діяльністю, переїхати в Бремен, орієнтуватися на самоосвіту. 1838-1840 рр.. були часом його інтенсивної роботи. У Бремені він знако-мится з
 7. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  Переходжу до останньої великої роботі Маркса і Енгельса, написаної в 40-х р. - до «Маніфесту Комуністичної партії», яка придбала гігантське значення для розвитку марксизму в цілому. В. І. Ленін про цю роботу писав: 4: Ця невелика кни-Жечка коштує цілих томів: духом її живе і рухається до цих пір весь організований і що бореться пролетаріат цивилизо-ванного світу »До Він говорив, що« в
 8. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  Великі географічні відкриття і торгова революція XVI в. "Революція цін" та її наслідки для Західної Європи. Початкового-ве накопичення капіталу: джерела, методи і результати. Особливо-сті розвитку в Голландії, Англії, Франції та Німеччини. Виникнення мануфактурного виробництва. Зміна еконо-мічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Ево-люція форм торгової
 10. Додаткова література
  Атлас М.С., Валенцова Н.І. Грошові реформи Росії в XIX в . / / Фінанси. 1994. № 9. Левичева І.М. Реформа Канкріна / / Гроші і кредит. 1993. № 4. Манту П. Промислова революція XVIII століття в Англії. - М., 1937. Осадча А.І. Біржа в Росії (поч. XVIII-1930 рр..) / / Зап. історії. 1993. № 10. Пантин І., Плімак Є. Росія XVIII-XIX ст. Тип "запізненого" історичного розвитку / / Комуніст.
© 2014-2022  epi.cc.ua