Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
В.В. Борисова. Лекції з економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

РЕСУРСИ І ПОТРЕБИ. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (КРИВА ТРАНСФОРМАЦІЇ)


Виклад характеристик національної економіки можна починати з опису економічних ресурсів. До розуміння ресурсу є два підходи:
1) виділяється, перш всього, особистий та матеріально-речовий фактори виробництва.
Під особистим фактором розуміється робоча сила, тобто сукупність фізичних і розумових здібностей людини, що використовуються в процесі виробництва. Речові фактори - це засоби виробництва. В складі засобів виробництва присутні:
а) знаряддя праці;
б) засоби праці - це знаряддя праці і загальні матеріальні умови виробництва;
в) предмети праці - матеріал природи, що утягується в процес виробництва. Якщо предмет праці піддається деякої первинній обробці, то він називається сировиною.
Засоби виробництва разом з робочою силою утворюють продуктивні сили суспільства. Продуктивні сили суспільства разом з певною технологією, організацією виробництва, енергією, потоками інформації утворюють зміст технологічного способу виробництва. Етапи розвитку цього способу визначаються станом знарядь праці, оскільки у всій цій сукупності вони відіграють вирішальну роль.

2) у відповідність з другим підходом виділяють чотири види ресурсів:
a. земля - всі природні матеріали і сили, залучаємо в процес виробництва: вода, нафта, всі інші корисні копалини, ліси, орні землі і т.д.;
b. капітал - всі створені людиною засоби виробництва;
c. праця (див. робоча сила в 1-му підході);
d. підприємницька здатність, або підприємливість:
i. здатність з'єднувати ресурси;
ii. здатність приймати рішення;
iii. здатність до новаторства;
iv. здатність ризикувати.
Виробничі ресурси знаходяться в певному співвідношенні з нашими потребами. Щодо нашої потреби це співвідношення може бути самим різним, але вважається, що сума всіх потреб в кожен момент часу більше кількості ресурсів. Це пояснюється тим, що в міру задоволення одних потреб виникають нові, і повне задоволення потреб є свого роду «лінією горизонту», яка «віддаляється» в міру наближення до неї.
Безмежність потреб і обмеженість ресурсів змушує будь-яке суспільство вирішувати тріаду основних питань: «що виробляти?», «Як виробляти?» І «для кого виробляти?».
Чи здатна система адаптуватися до вирішення цих питань? Розглянемо приклад для пари продуктів: гармати і масло.
Будь точка на цій кривій означає певну комбінацію продуктів при повному використанні всіх ресурсів. Точка під графіком означає неповне використання ресурсів, точка над графіком означає недосяжне стан в даний момент часу. Можливості Гармати Масло А 15 0 Б 14 січня В 12 2 г 3 вересня Д 5 квітня Е 0 5 Крива виробничих можливостей ілюструє:
? наявність поставлений витрат, тобто витрат вибору (втрати, які доводиться нести для досягнення певного результату, вони можуть вимірюватися продуктами, часом і т.д.);
? закон сталості поставлений витрат в силу неповної взаємозамінності ресурсів;
? протилежність між поточним і прогнозованого розвитку. Якщо країна форсує розвиток, то буде спостерігатися зсув кривої вправо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕСУРСИ І ПОТРЕБИ. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (КРИВА ТРАНСФОРМАЦІЇ) "
 1. Глосарій
  ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства
 2. 1.1. 13. ЗАКОНИ РИНКУ КАПІТАЛУ
  ресурси для досягнення своїх цілей. У зв'язку з цим виділяють: Ресурси --- + - підприємливість? активи --- + --- матеріальні? нематеріальні --- + --- майно? капітал --- + --- товарні фонди? фінансові До ресурсів відносять і підприємливість суб'єкта, як сукупність його здібностей.
 3. Крива виробничих можливостей і економічна ефективність
  ресурсів, яка в міру розвитку суспільства не тільки зберігається, але часом і зростає. Це обумовлено тим, що виснажуються невідтворювані природні ресурси, споживання не дає нові імпульси для розвитку виробництва нових товарів і послуг. Якісні характеристики останніх міняються, що викликає зростання потреб у споживчих товарах і інвестиціях. Якщо економічні ресурси
 4. Висновки
  ресурси, виробничі можливості, результати та ефективність. 3. У силу обмеженості економічних ресурсів найважливіша проблема економічної системи - це проблема вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого
 5. Види конкуренції
  ресурси таким чином, щоб досягти максимального задоволення потреб. Це забезпечується за умови, коли Р=МС. А так як MR=МС, aAR=P (див. п. 3 гл. 6), то Р=AR=MR. Фірма максимізує прибуток в т.? кривих граничної виручки MR і граничних витрат МС. Дане положення означає, що фірми будуть виробляти максимально можливу кількість продукції доти, поки
 6. Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  ресурсом, порівнюючи ціни різних товарів і приміряючи їх до власних можливостей, вибирає, що і за якою ціною купувати. Отже, у ринковій економіці товар виробляється для споживача. 2. Закон рідкості. У ринковій економіці ресурси не просто обмежені - вони рідкісні, тобто їх не вистачає на всіх, і тому люди змушені конкурувати за право їх використовувати. У господарській
 7. Запитання для самоперевірки
  ресурси. 3. Які наслідки випливають з поєднання безмежності потреб та обмеженості ресурсів? 4. Що дає підприємцю така властивість економічних ресурсів, як їх взаємозамінність (альтернативність)? 5. Поясніть, що демонструє крива виробничих можливостей? 6. Чим схожі і чим різняться закон зростаючих альтернативних витрат і закон спадної віддачі?
 8. 3.1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. ВИМІР БЕЗРОБІТТЯ
  ресурсів. Крім того, втручання держави і профспілок у функ-ціонування ринку праці шляхом контролю за заробітною платою усі-чених негнучкість, інерційність ринку праці, породжуючи безробіття на одних спеціалізованих ринках і незадоволений попит на робочу силу на інших ринках. Так, консервація заробітної плати на ринках, де попит на робочу силу впав нижче її пропозиції,
 9. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  ресурси висувають на авангардні позиції най-більш сильних виробників, які розширюють виробництво і збільшують попит на робочу силу; в) знизити податки на доходи, що дозволить підвищити номіналь-ную заробітну плату, попит на товари з боку домашніх господарств, підняти доходи підприємців, збільшити їх заощадження, попит на робочу силу, сукупну пропозицію; зрештою
 10. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  ресурсів, товарів. 2. Залежно від характеру і причин виникнення розрізняють наступні види монополій. Природна монополія. Нею володіють власники і господарські організації, що мають у своєму розпорядженні рідкісні і вільно відтворювані елементи виробництва (наприклад, рідкісні метали, особливі земельні ділянки під виноградники). Сюди також відносяться цілі галузі інфраструктури,
© 2014-2022  epi.cc.ua