Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕДУКЦІЯ ПРАЦІ

приведення видів праці різної складності до єдиної мірою допомогою введення коефіцієнтів складності, важкості праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕДУКЦІЯ ПРАЦІ "
 1. Редукція праці
  редукцією праці. Але це теоретичне положення. Якщо його трактувати буквально, тим більше у фізіологічному змісті абстрактної праці, то воно просто нереалізовано. Вся складність полягає в тому, щоб знайти коефіцієнти перерахунку колосального різноманіття видів праці різної складності в проста праця, який, у свою чергу, в історичному процесі також збагачує свій зміст. Адже
 2. Цінність праці
  редукція праці полягає не в зведенні складного абстрактного праці до простої його формі, як у трудовій теорії вартості, а в зведенні кваліфікованих видів праці до некваліфікованого. Тут, звичайно, викликає сумнів можливість підведення єдиної основи під якісно різні різнорідності. Проте кваліфікація знаходить свій вияв у заробітній платі, зміни якої надають
 3. Критика теорій вартості
  редукції праці (відомості складної праці до еквівалентного кількості простої) так і не вирішена трудовою теорією. Її основоположники лише констатувати факт, що «зведення складної праці до простого відбувається шляхом певного суспільного процесу за спиною виробника» 5, але ні вони, ні їхні многочис лені послідовники за довгий час так і не змогли виявити механізм цього гро- венного
 4. Засоби виробництва та їх елементи
  праці людина, з одного боку, впливає на певні матеріальні або нематеріальні об'єкти, а з іншого - для такого впливу він використовує певні засоби праці. Те, на що спрямована праця людини і що потім перетворюється на продукт його діяльності, називається предметом праці (сировина, матеріали, напівфабрикати, вузли, деталі). Те, за допомогою чого людина впливає на предмет
 5. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  праці та з його порушеннями, що викликають безробіття. Досліджуються такі питання: - теорії праці; - ринок праці; - причини та основні риси
 6. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  праці - узагальнюючий показник ефективності роботи підприємства. Основна мета аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі;
 7. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої
 8. Терміни і поняття
  праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 9. Запитання для самоперевірки
  праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка
 10. Галузеве і територіальний поділ праці
  праці слід виділити галузеве і територіальний поділ праці. Галузеве розподіл праці зумовлюється умовами виробництва, характером використовуваної сировини, технології, техніки та продукту, що випускається. Територіальний поділ праці характеризується просторовим розміщенням різних видів трудової діяльності. Його розвиток зумовлюється як відмінностями в
 11. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 12. ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ
  праці. Термін "знаряддя праці" широко застосовувався в марксистській політичній економії, в сучасній економічній науці використовується
 13. Запитання для самоперевірки
  праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому
 14. Запитання для самоперевірки
  праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому
 15. РИНОК ПРАЦІ
  праці можливий тільки за умови. що робочий є власником своєї здатності до праці. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на певний
 16. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  редукції процесів і продуктів, тобто їх вираження через інші процеси і продукти. У нашій країні модель «витрати - випуск» і відповідна таблична (матрична) модель отримала назву моделі міжгалузевого балансу (МОБ). Деталізована схема міжгалузевого балансу включає чотири розділи (квадранта): - у першому з них відбивається поточне виробниче споживання (проміжний
 17. ТЕХНІКА
  праці і якості продукції, полегшення праці, зменшення частки ручної праці, автоматизації та механізації виробництва, поліпшення побутового обслуговування, вдосконалення способу життя людей; 2) сукупність навичок і прийомів
 18. Сукупний продукт
  праці «Джайгентік», виміряні кількістю працівни-ків, що працюють повний день, на тиждень, а у дру-ром стовпці показаний відповідний обсяг випу-ска глобусів на тиждень. Малюнок 8-1 графічно по-ТАБЛИЦЯ 8-2. Сукупний, граничний і среднійпродукти праці у виробництві глобусів Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці
© 2014-2022  epi.cc.ua