Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕДУКУВАТИ СТРАХОВА СУМА

страхова сума за договором страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням сплати страхувальником чергових внесків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " редукувати СТРАХОВА СУМА "
 1. ЗАГИБЕЛЬ ПОВНА (В СТРАХУВАННІ)
  повне знищення застрахованих предметів в результаті стихійного лиха, нещасного випадку або настільки глибоке ушкодження цих предметів, що вони не підлягають відновленню. У подібному випадку страхувальнику виплачується повна страхова сума. Виділяють конструктивну повну загибель, коли застрахований об'єкт в результаті страхового випадку не припинив свого існування, але й не
 2. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  Страховий тариф являє собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в
 3. НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ
  1) сума, що є першою частиною витрат, які несе страхувальник за умовами страхування (наприклад , адміністративні витрати, що входять в страхову премію), 2) залишок ризику, який не може бути розміщений на страховому ринку і для якого потрібно додаткове покриття, найчастіше
 4. РОЗРАХУНОК ЗБИТКУ
  1) розрахунок розміру страхового відшкодування при ліквідації збитку в різних видах страхування; 2) документ, в якому відповідно до визначеного порядку зазначаються сума заявленої страхувальником претензії і суми, що підлягають виключенню з страхового відшкодування відповідно до умов
 5. ЗАЯВА ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА (АБО УШКОДЖЕННІ ЙОГО)
  робиться страхувальником в усній чи письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування; при наявності страхового випадку служить основою для складання страхового
 6. РЕНТА
  (від лат. reddita - повернута) 1) дохід, що отримується власником від використання землі, майна, капіталу, що не вимагає від власника здійснення підприємницької діяльності, витрати додаткових зусиль. Такий дохід може бути отриманий, наприклад, від здачі землі або приміщень в оренду, надання кредиту; 2) грошова сума, що виплачується щорічно застрахованій особі за страховим
 7. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  Страховики вправі інвестувати страхові резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою
 8. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  Об'єктом спостереження в статистиці особистого страхування є все населення або працездатне населення. Страховими подіями для статистики особистого страхування є: 1) дожиття страхових осіб до певного віку; 2) одруження; 3) нещасний випадок; 4) летальний результат. Основний показник статистики особистого страхування - тарифна ставка або брутто-ставка. На основі
 9. ЗАХИСТ СТРАХОВОЇ СУМИ ВІД ІНФЛЯЦІЇ
  вид страхування, при якому страхова сума захищається від інфляції в доларовому
 10. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  компанією Для забезпечення виконання прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових виплат страхові резерви по особистому, майновому страхування та страхування відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних
 11. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
  Одна з особливостей страхової діяльності полягає в наступному. На відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації, страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати,
 12. СТРАХОВЩИК
  організація, що проводить страхування, приймає на себе зобов'язання відшкодування страхового збитку, виплати страхової
 13. БРУТТО-СТАВКА
  тарифна ставка платежів по страхуванню; обчислюється як сума нетто-ставки і надбавки для відшкодування витрат з проведення страхових
 14. РЕЗЕРВИ ТЕХНІЧНІ
  страхові резерви, що передбачають збалансованість надходження страхових премій і виплати збитків у межах нормальних середніх коливань їх
 15. 4.8. Особливості банкрутства страхових організацій
  Банкрутство фінансових організацій регламентується главою IX § Федерального закону № 127-ФЗ від 26.10.2002 «Про неспроможність (банкрутство)» Відповідно до статті 180 до фінансових організацій віднесені в тому числі і страхові організації. Особливості їх банкрутства полягають у наступному. У разі введення щодо боржника - страхової організації - процедур банкрутства, боржник або
 16. 5.3. Страхування майна громадян
  Страхування майна громадян включає страхування подвір'їв та квартир, дач і садових ділянок, житла, майна та ін Страхувальниками можуть бути громадяни, яким належить майно на правах особистої власності. Для визначення розмірів страхових платежів щорічно проводиться облік і оцінка будівель та іншого майна, що належить громадянам. На додаток до обов'язкового страхування
 17. ЗАПАСНІ ФОНДИ (В СТРАХУВАННІ)
  фонди грошових коштів, що використовуються для виплати страхового відшкодування в тих випадках, коли вони не покриваються страховими платежами поточного
 18. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  Класифікація особистого страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування
 19. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  Страхування - це спосіб захисту майнових інтересів окремих людей, сімей, трудових колективів при настанні певних подій - страхових випадків - за рахунок заздалегідь сформованих грошових або натуральних фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків . До форм страхування відносять: - обов'язкове страхування, яке здійснюється на підставі закону; види, умови і порядок
 20. 7.4. Змішане страхування життя
  Змішане страхування життя - комбінація страхування на випадок життя і випадок смерті. Перевага змішаного страхування в тому, що воно пропонує застрахованим за меншу ціну укласти договір про покриття ризику і забезпечення заощаджень за допомогою одного єдиного поліса, уникаючи, таким чином, дублювання договорів. Допомогою цього виду страхування страховик зобов'язується виплатити
© 2014-2022  epi.cc.ua