Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової


компанією
Для забезпечення виконання прийнятих страхових зобов'язань
страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством
Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні
для майбутніх страхових виплат страхові резерви по особистому,
майновому страхуванню і страхуванню відповідальності.
Аналогічно
створюються РПМ - резерви попереджувальних заходів, то є резерви для
фінансування заходів з попередження нещасних випадків, втрати
або пошкодження застрахованого майна тощо, див п. .4.5. Страхові резерви,
утворені страховиками, не підлягають вилученню у федеральний і інші
бюджети.

З доходів, що залишаються після сплати податків і вступників у
розпорядження страховиків, формується прибуток, необхідна для
забезпечення їх діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової "
 1. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  попереджувальних заходів (РПМ), а також оподаткування підприємств і організацій, що використовують кошти РПМ та Фонду пожежної безпеки, має деякі особливості і регулюється значним числом нормативних актів. Розібратися у виникаючих у зв'язку з цим проблеми і в проблемах, що з'являються у зв'язку з набранням чинності гл. 25 НК, яка змінила порядок оподаткування коштів,
 2. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  заходів щодо сприяння зайнятості населення (фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2.
 3. 4.5. Страхові резерви, їх види
  попереджувальних заходів. У свою чергу, технічні резерви поділяються на обов'язкові (резерв незароблених премії; резерв заявлених, але неврегульованих збитків; резерв що відбулися, але незаявлених збитків) і додаткові (резерв катастроф, резерв коливань збитковості та інші резерви, які страховик може утворювати за погодженням з органом страхового нагляду);
 4. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі. Основні принципи розрахунку тарифних
 5. 4.8. Особливості банкрутства страхових організацій
  попереджувальних заходів по i-тому договору. Резерв запобіжних заходів: РПМ=Т б? П, де П? відсоток РПМ, передбачений у структурі тарифної ставки (ліцензується по кожному виду страхування), Т б? страхова брутто-премія, що надійшла по i-тому договору страхування у звітному періоді. Резерв відбулися, але не заявлених збитків: РПНУ=1,03? ПНУ, де ПНУ?
 6. Введення
  попереджувальних заходів та їх фінансування. Потім розглянуті необхідність проведення інвестиційної діяльності, страхові резерви та їх види, принципи інвестування тимчасово вільних коштів страховика, принципи формування його доходів, витрат і прибутку. Теми з п'ятої по сьому розповідають про галузі страхування. П'ята тема - галузь майнового страхування.
 7. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  страхові резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю встановлюються
 8. Програма курсу «Страхування»
  заходи та їх финансированиестраховойкомпанией.Необходимостьпроведения інвестиційної діяльності. Принципи інвестування тимчасово вільних коштів: диверсифікація, зворотність, прибутковість і ліквідність. Страхові резерви, їх види. Доходи, витрати і прибуток страховика. Особливості банкрутства страхових організацій. Практикум по темі. Тема 5. Майнове страхування. Сутність
 9. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
  страхової діяльності полягає в наступному. На відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації, страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати, пов'язані зі
 10. 30.4. Державний фонд зайнятості населення РФ
  заходів, пов'язаних з розробкою і реалізацією державної політики зайнятості населення. Фонд - державний позабюджетний фонд. Його кошти є державною власністю РФ і знаходяться в оперативному управлінні та розпорядженні Федеральної служби зайнятості населення та підвідомчих йому територіальних органів - на рівні суб'єкта РФ, міста, району. Фонди зайнятості в
 11. 30.5. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
  заходів щодо забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування. У частині управління фінансами функції Федерального фонду ОМС полягають головним чином у тому, щоб поряд з фінансуванням цільових програм у рамках ОМС через фінансування програм ОМС на місцях вирівнювати умови діяльності територіальних фондів. Федеральний фонд ОМС з метою
 12. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 13. § 5.4. Екологічне страхування
  запобіжних заходів на вимогу страховика, при недбалості страхувальника у виконанні своїх обов'язків після настання страхового
 14. 3.2. Склад і структура тарифної ставки
  страхувальник сплачує страхову премію, називається брутто-ставкою. Вона складається з двох частин: нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка призначена для формування грошового фонду, з якого здійснюються страхові виплати. Навантаження використовується для покриття витрат страховика на проведення страхових операцій. До таких витрат належать оплата праці працівників страхової організації,
 15. 2.3.4 . Позабюджетне фінансування
  фінансування охорони здоров'я в рамках реалізації для населення програм добровільного медичного страхування. Тарифи на медичні та інші послуги при добровільному медичному страхуванні встановлюються угодою між страхової медичної організації і підприємством, установою чи особою, яка надає ці послуги . Питання для самоконтролю: 1. Наведіть структуру
 16. 85. Соціальне страхування
  заходів з охорони праці та забезпечення безпеки його умов; та реалізацію заходів, які гарантують матеріальне забезпечення осіб, втратили працездатність або не мали її. В якості сучасних форм соціального страхування можуть бути: обов'язкове, добровільне і корпоративне соціальне страхування. Обов'язкове соціальне страхування - різновид соціальних гарантій, встановлених
 17. 2.2. Ліцензування і страховий нагляд
  страхової діяльності на території Російської Федерації при дотриманні ним умов та вимог, обумовлених при видачі ліцензії. Ліцензування страхової діяльності здійснюється органами державного страхового нагляду (далі - страховий нагляд). Страховий нагляд здійснюється з метою дотримання вимог законодавства Російської Федерації про страхування, ефективного розвитку
 18. Контрольні питання
  фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 19. 38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
  страхова компанія засвідчує укладення страхового договору. У страховому полісі відображаються розмір і характер страхового захисту. При страхуванні перевезень розрізняють разовий і генеральний поліси. Разовий поліс видається на одну транспортування, тоді як генеральний являє собою довгостроковий страховий договір, за яким забезпечується постійна страховий захист. При наявності генерального
 20. Додаткова
  страхової діяльності: Навчальний посібник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. Нікітенков Л.К., Осипов В.І. Майнове страхування: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. Л.К. Нікітенкова. - М.: «Іспит», 2002. Нікуліна М.М., Еріашвілі Н.Д. Страховий менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Е.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. Сучасне
© 2014-2022  epi.cc.ua