Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Критика теорій вартості


У кожної теорії вартості знаходилися як переконані прихильники, так і люті-ні противники. Жодна з них не уникла критики. Об'єктивні теорії дорікають за недостатню увагу до боці споживача. Дійсно, грунтуючись на них, до-вільно проблематично отримати переконливу відповідь на резонне питання: якщо поточна ринкова ціна встановлюється у відповідності з попитом і пропозицією, то що ж все-таки лежить в основі попиту?
Існує чимало практичних прикладів, що ставлять під сумнів тезу про те, що вартість товарів пропорційна міститься в них праці. Наприклад, Дж. С. Мілль згадує про «парадоксі старого вина»: витрати на виробництво молодого і старо-го вина однакові, а їх ціни істотно відрізняються. Чи не є це наслідком того, що при визначенні вартості потрібно враховувати не тільки трудові витрати?
Трудова теорія стверджує, що вартість відображає не індивідуальні, а загально-ного необхідні витрати праці.
Однак ця теорія, не володіючи розробленої концепції попиту, може додати занадто небагато що до цього твердження в спробі от-ветіть на принципове питання: а як же все-таки формуються ОНЗТ в реальному дей-ствительности ? Проблема редукції праці (відомості складної праці до еквівалентного кількості простої) так і не вирішена трудовою теорією. Її основоположники лише констатувати факт, що «зведення складної праці до простого відбувається шляхом певного суспільного процесу за спиною виробника» 5, але ні вони, ні їхні многочис лені послідовники за довгий час так і не змогли виявити механізм цього гро- венного процесу. Можливість створення повністю автоматизованого виробництва, без безпосередньої участі живої праці, також ставить складні питання перед трудової теорією.
Основний аргумент проти теорії витрат виробництва - характерний для неї логічно порочне «замкнуте коло»: ціна продукту визначається витратами вироб-ництва, які самі залежать від цін.
Обертаючись в цьому «колі», неможливо виявити природу вартості і кінцеві підстави цін. У суб'єктивному варіанті теорії залишається невирішеною проблема сумірності в процесі формування вартості витрат челове-чеський енергії та «утримання» або «очікування» капіталіста.
В суб'єктивної теорії є свій «замкнуте коло»: суб'єктивні судження по-требителей про граничну корисність (цінності) купуються ними товарів в значній мірі визначаються рівнем цін на ті чи інші товари. Крім того, спроби вивести вартість засобів виробництва із суб'єктивних оцінок споживачів носять явно спокуса-жавного характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критика теорій вартості "
 1. Лекція 6-я Тріумф марксистської політичної економії. Історія «Капіталу»
  критики політичної економії »Маркс після кожної глави давав короткий нарис історії ана-лізу теми. У перовой чолі про капітал Маркс також предпола-гал дати детальну історію теорій капіталу і додаткової вартості як додаток до випуску про капітал. Але робота так розрослася, що прийняла характер самостійного і біль-шого дослідження, і Маркс згодом прийшов до висновку про те, що
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  критикою приватної власності і видві-нув положення, що приватна власність - джерело соціаль-них лих. Мальтус своїм завданням поставив дискредитує-вать Годвіна, протиставити свою теорію, основна теза якої свідчив, ніби джерело соціальних лих потрібно шукати в області природи. Особливо посилюється полеміка вульгарних економістів проти утопічного соціалізму в 40-х
 3. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  критиці цієї книги Струве. У статті «Ще од-но знищення соціалізму» В. І. Ленін писав: «Якщо ціна є мінове відношення, то неминуче зрозуміти різницю між одиничним, міновим ставленням і постійним, між випадок-ним і масовим, між моментальним і охоплює дли тільні проміжки часу. Раз це так, - а це безсумнівно так, - ми настільки ж неминуче піднімаємося від випадкового і
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  критикою націоналізації, про-веденной урядом Еттлі в 1945-1951 рр.. Гейтскелл намагається представити справу таким чином, ніби лейбористи провели націоналізацію в народних інтересах, але переконалися, що цей метод «соціалістичного будівництва не виправдав себе. Як основний аргумент проти на-націоналізації Гейтскелл висуває міркування, що гро-жавна власність
 5. Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво
  теорій з точки зору трактування істоти і форм розподілу додаткової вартості. Відповідно до теорії Маркса джерелом доходу є праця. Решта видів доходів (підприємницький прибуток, торговельний прибуток, позичковий відсоток, рента) - результат неоплаченої праці робітників. Питання про джерела експлуатації, еволюції історичних форм нерівності є дискусійним. Марксова трактування
 6. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  критикою маржиналізму, неокласичної теорії ринкової рівноваги з її базовими категоріями граничної корисності і продуктивності, в яких бачили лише формалізовані абстракції з ідеєю обмеження ринку і ринкової рівноваги як універсального механізму розподілу обмежених ресурсів. Вони стверджували, що концепція класичного суспільства вільної конкуренції XIX в. перестала
 7. 4. Теорія капіталу і відсотка Бем-Баверка
  критику попередніх теорій капіталу і відсотка. У 1886 р. вийшла робота «Основи теорії цінності господарських благ» 2 ", утримуючи щая, мабуть, найбільш ясне і дохідливе виклад теорії цінності і ціни австрійської школи. У 1889 р. був опублікований другий том« Капіталу і відсотка », який буде нижче розглянуто більш докладно. Нарешті, в 1890 р. виходить книга «Кзавершенію марксистської системи»,
 8. 1. Ленінізм-марксизм без ревізіонізму
  критику дсіних супротивників. Боротьбі з ревізіонізмом і «ліберальним ре-ргатством» теоретиків, подібних GTpyue, Туган-Барановському, Бул-^ кову, Прокоповичу, вождь більшовиків приділяв особливу увагу, У статті «Марксизм і ревізіонізм» (1908), зазначивши, що в області шитики ревізіонізм намагався переглянути « дійсно осно-[марксизму, саме: вчення про класову боротьбу », Ленін звів кче-Црсм основним
 9. 1.3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу
  критика на адресу кейнсіанської теорії з боку неоконсерваторів зводилася, зокрема, до наступних положень: 1) зневага кейнсіанства дефіцитом державного бюджету (перевищення витрат над доходами) для збільшення сукупного попиту. Погашення дефіциту за рахунок державних позик і додаткової грошової емісії породжує інфляцію. Але кейнсіанці вважали, що помірна інфляція
 10. Генезис загальної теорії економіки (ВТЕ)
  критику дают С. Дзарасов [37], С. Меньшиков [86] и другие авторы. Достоинством американских учебников следует считать единство различных форм представления идей: текстом, графиком и математикой. Эти тексты фактически стали гипертекстами. В то же время они, обычно, не выдерживают критики с точки зрения педагогичности. Чрезмерная математизация текста и чрезмерная приверженность графикам не
© 2014-2022  epi.cc.ua