Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕАЛЬНИЙ ТОВАР

товар з негайною поставкою, наявний на складі, або з поставкою в майбутньому, що володіє індивідуальними властивостями, якостями, на відміну від абстрактного товару у вигляді, наприклад, ф'ючерсів, позбавлених індивідуальних властивостей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕАЛЬНИЙ ТОВАР "
 1. Номінальний, реальний ВНП
  реальний ВНП, який коригує оцінку номінального ВНП з урахуванням зростання цін, при цьому" вимірює "ВНП у постійних цінах (цінах базисного року). Реальний ВНП розраховується шляхом віднесення номінального ВНП до ін-Декс цін: номінальний ВНП Реальний ВНП=індекс
 2. Номінальна і реальна заробітна плата
  реальну заробітну плату, під якою розуміється кількість товарів та послуг, придбаних на дану оплату праці. За інших рівних умов можна вивести співвідношення цих величин: {foto52} де ЗПР - реальна заробітна плата; ЗПН - номінальна заробітна плата; Ц - ціни на предмети споживання і
 3. дефлятор ВВП
  реальний. Обидва є грошовими показниками, але номінальний розраховується в поточних цінах даного року, а реальний - у порівнянних незмінних цінах якого-небудь базового року. Дефлятор дозволяє судити, що насправді відбувається в
 4. Номінальний і реальний доходи
  реальний попит на гроші. Для кращого розуміння розмежування цих двох понять звернемося спочатку до різниці між номінальним і реальним доходом. Номінальний дохід являє собою ту суму грошей, яку має той чи інший суб'єкт або яку він отримує, тоді як реальний дохід вимірюється кількістю товарів і послуг, яку можна купити на цей номінальний дохід. Отже, реальний
 5. Попит на гроші і доходи
  реальних доходів. Підвищення рівня доходів збільшує реальні залишки. Графічно залежність зміни реальних грошових залишків від збільшення доходів представлена на рис. 12.4. Рис. 12.4. Вплив зміни реальних доходів на попит на гроші {foto31} У нашому аналізі, природно, ми абстрагуємося від динаміки процентних ставок і вважаємо їх незмінними. Тому збільшення реальних
 6. Дефлятор ВНП
  реальний ВНП, можна розрахувати дефлятор ВНП1, який визначається як відношення номінального ВНП до реального чи зміна цін продукції звітного року до базисного: номінальний ВНП Дефлятор ВНП=реальний ВНП Дефлятор ВНП є важливим показником, що характеризує динаміку життєвого рівня
 7. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т. д., тобто це те, що ми отримуємо «в касі». Реальна заробітна плата? кількість товарів і послуг, які можна придбати на номінальну заробітну плату, тобто це «купівельна спроможність» номінальної заробітної плати. Реальна заробітна плата залежить: 1) від номінальної
 8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА РЕАЛЬНА
  товарів і послуг, які можна на неї придбати. Реальна заробітна плата визначається як розміром номінальної заробітної плати, так і рівнем цін на споживчі товари та послуги, а також податків, виплачуваних із заробітної плати. Реальна заробітна плата зменшується при наявності інфляції, якщо інфляція не компенсується збільшенням, індексацією заробітної
 9. 28.1. Сукупна величина (АГРЕГАТИ) В економічному аналізі
  реальний обсяг національного виробництва зменшується в певні періоди в порівнянні з попереднім рівнем, а в інші швидко збільшується? Щоб відповісти на ці питання, необхідно об'єднати або агрегувати, по-перше, всі окремі види виробництв в єдине сукупне виробництво, або реальний обсяг національного виробництва, по-друге, тисячі цін на різні товари (зерно,
 10. Частина 11.
  реальний обмінний курс виражає відношення обміну одиниці іноземного товару до оди-ниці вітчизняного товару. Реальний і номінальний обмінні курси тісно пов'язані між собою. Щоб краще зрозуміти їх взаємозв'язок, розглянемо наступний приклад. Припустимо , що центнер американського рису продається за $ 100, а центнер японського рису - за 16 тис. ієн. Яким буде реальний курс обміну
 11. 1. Інфляція і гроші
  реальна грошова маса ізмеряетсяв постійних доларах. Про Реальна грошова маса - це ставлення-ня номінальної грошової маси до уровнюцен. Таким чином, реальна грошова маса ізмеряеттот обсяг товарів і послуг, який можна пріоб-ресті на дане номінальна кількість грошей. Першим принциповим моментом в рассмот- рении сукупного попиту на гроші є те об-стоятельство, що це
 12. Класична дихотомія і нейтральність грошей Номінальні змінні - величини, виміряно-ні в
  реальних величин. Ми познайомилися з тим, як зміна пропозиції грошей впливає на середній рівень цін на товари та послуги. А як зміни в кредитно-грошовій системі впливають на інші макроекономічні змінні - виробництво, зайнятість, реальну заробітну плату і процентну ставку? Це питання давно займає уми економістів. В XIX в. вивченням цієї проблеми займався великий
 13. Поділ економічних змінних на дві групи називається класичне-ської дихотомією.
  реальні змінні. Зокрема, глава 28. Інфляція: причини і витрати 61 ен стверджував, що номінальні величини знаходяться під впливом змін кредитно-грошової системи, однак аналіз відбуваються в ній не дозволяє отримати достатньої для розуміння основних факторів, що впливають на поведінку реальних змінних, інформації. Зверніть увагу на те, що ця
 14. Зниження життєвого рівня
  реальних доходів у результаті випереджального зростання цін порівняно з підвищенням заробітної плати. Несподіваний і незбалансований зростання цін викликає перерозподільчий ефект серед суб'єктів ринкової економіки. Зокрема, якщо колективний договір між підприємцем і профспілкою укладений на три роки без належного урахування можливості різкого зростання цін, то працівники можуть програти, якщо ціни
 15. Пп - ^ -=S центнера японського рису за центнер аме-16000 ієн за центнер японського рису
  реальний обмінний курс залежить від номінального обмінного курсу і від цін товару, виміряних в національних валютах. Чому ж так важливо знати реальний обмінний курс? Як ви, напевно, здогадалися, він є ключовим фактором порівняння обсягів імпорту та екс-порту економіки. Коли компанія Uncle Ben's вирішує, чи купувати їй американ-ський або японський рис, вона обов'язково з'ясовує, який з
 16. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  реальна вартість вашого внеску буде щорічно збільшуватися на 4%. Ми можемо переписати вихідне рівняння, щоб показати, що номінальна ставка відсотка дорівнює сумі реальної ставки відсотка і темпів інфляції: Номінальна ставка відсотка=Реальна ставка відсотка + Темпи інфляції. Такий вираз номінальної ставки відсотка становить інтерес, так як на формування величин у правій
 17. Ринок цінних паперів
  реально існуючий капітал у титулах власності - акціях , облігації, векселі. Фактично відбувається роздвоєння капіталу на реальний і фіктивний, кожен з яких, незважаючи на взаємну зумовленість, отримує самостійний рух, звернення. Реальний капітал - це фонди підприємств (будівлі та споруди, машини та обладнання, сировина та матеріали). Фіктивний капітал відображає реальний
 18. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  реальною? 7. Які основні види доходів отримує сучасна сім'я і на що їх використовує? 8. Чим відрізняється реальна заробітна плата від реальних
 19. 4). Розподіл податкового тягаря (tax inciden-ce) - вивчення питання про те, хто
  товарів і послуг, виражений в незмінних цінах (гл. 22). Реальний обмінний курс (real exchange rate) - співвідношення, в якому обмінюються товари та послуги, вироблені в одній країні, на товари та послуги, вироблені в іншій державі (гл. 29). Регресивне оподаткування (regressive tax) - система, при якій індивіди, які отримують ви-сокий дохід, віддають у формі податку меншу
 20. Класифікація доходів
  реальні наявні доходи », що розраховується з урахуванням індексу цін. Реальні доходи характеризують номінальні доходи з урахуванням зміни роздрібних цін (і тарифів). Реальні грошові доходи визначаються виходячи з грошових доходів поточного періоду за мінусом обов'язкових платежів і внесків, скоригованих на індекс споживчих цін. Заробітна плата - це ціна трудових послуг,
© 2014-2022  epi.cc.ua