Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

реалізованої продукції

обсяг продукції в грошовому вираженні, проданої підприємством за певний період і оплаченої покупцем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " реалізовано продукції "
 1. ГЛАВА Собівартість реалізованої продукції: з точки зору Уоррена, чим менше, тим краще
  реалізованої продукції 3, Валовий прибуток 7,000 У звіті про прибутки і збитки відразу під величиною доходів вказується собівартість реалізованої продукції (або собівартість продажів). Вона являє собою або вартість товарів, придбаних компанією для перепродажу, або вартість сировини і трудових витрат для виробництва продається компанією продукції. Термін «собівартість продажів»
 2. Синдикат
  реалізованої продукції. Як правило, в синдикати об'єднуються підприємства, що випускають однорідну
 3. МАРЖА ПРИБУТКУ
  реалізованої продукції або до капіталу. Відповідає поняттю
 4. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
  реалізованої продукції в умовно-натуральному виразі або в нормо-годинах; УДi питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі реалізації в умовно-натуральному виразі або у нормо-годинах,%. У зв'язку зі збільшенням питомої ваги виробів С і D, які мають більш високий рівень прибутку на одиницю продукції, середня величина останньої підвищилася на 34 тис. руб., А сума прибутку - на 536 млн руб.
 5. Перевиробництво
  реалізувати її через сократившегося попиту. Є причиною кризового спаду в економіці в умовах, коли нереалізована продукція не дає можливості продовжувати виробництво зважаючи на брак коштів на купівлю сировини, устаткування, робочої сили, скорочує попит на робочу силу. Усунення такого явища можливе або шляхом стимулювання попиту, або скороченням
 6. 20.5. Аналіз рівня средньореалізаціоних цін
  реалізованої продукції i-го виду за звітний період. Розрахунок впливу сортності продукції на зміну середньої ціни можна виконати двома способами. В основу першого способу покладено принцип ланцюгової підстановки: порівнюється сума виручки за загальний обсяг фактично реалізованої продукції при її фактичному і плановому сортовому складі (табл. 20.6). Якщо отриману різницю розділити на загальну
 7. ВНУТРІШНЯ ПРИБУТОК
  реалізована на ринку, а тим самим проміжна прибуток ще не ввійшла у загальний прибуток всієї компанії. Внутрішня прибуток віднімається з величини чистого прибутку компанії в консолідованих звітах про
 8. БІРЖОВИЙ ОБОРОТ
  реалізованих товарів або цінних паперів. Іноді показником біржового обороту на фондовій біржі служить кількість реалізованих цінних
 9. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  реалізованої або виробленої продукції. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися в цілому по підприємству (його рівень залежить від зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації), а також по окремим його підрозділам і видам продукції
 10. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  реалізованої продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: якщо збільшується частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зростає, і навпаки - при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку знизиться. Рівень виробничої собівартості, а також комерційних
 11. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою від реалізації (після сплати ПДВ, акцизів та інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. На розмір прибутку впливає не тільки обсяг виробленої та
 12. 17. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ АКЦИЗУ
  реалізованої продукції) в натуральному вираженні; А - ставка акцизу (у руб. Та коп. За одиницю виміру товару), б) по підакцизних товарах, на які встановлено адвалорні ставки: С=Про? А / 100%, де С - сума акцизу; О - податкова база (вартість реалізованої продукції, визначена по кожному виду підакцизних товарів); А - ставка акцизу (у відсотках від вартості); в) по
 13. 3.2. Виручка від реалізації та формування фінансових результатів підприємства.
  Реалізованої продукції, робіт, послуг. Результатом їх реалізації є виручка від реалізації, яка надходить на розрахунковий рахунок або в касу підприємства. В даний час підприємство має право самостійно визначати методи обчислення виручки в залежності від обраної облікової політики. Законодавчо визначені два методу обліку виручки від реалізації: 1. по мірі відвантаження товарів
© 2014-2022  epi.cc.ua