Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РІВНОВАЖНИЙ ОБСЯГ

обсяг попиту та пропозиції при рівноважної ціною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РІВНОВАЖНИЙ ОБСЯГ "
 1. Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  рівноважних цін на окремих товарних ринках у рівень цін і рівноважних кількостей товарів в реальний обсяг сукупного
 2. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
  рівноважний рівень цін і рівноважний рівень національного виробництва. Щоб показати, чому ЦК являє собою рівноважну ціну, а QК - рівноважний реальний обсяг національного виробництва, припустимо, що рівень цін виражений значенням ЦL, а не ЦК. За кривою ПС визначаємо, що при рівні цін ЦL реальний обсяг національного продукту не перевищить QL, тоді як споживачі усередині країни і
 3. Питання 42 Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
  рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Графічне зображення взаємодії попиту і пропозиції показано на рис. 42.1. Рис. 42.1. Взаємодія попиту та пропозиції {foto10} На рис. 42.1 показано, що ринкова рівноважна ціна визначається в точці перетину кривих попиту та пропозиції, яка є точкою рівноваги (Е),
 4. Попит та пропозиція 1: як працює ринок б.
  Рівноважний обсяг на ринку піци? Якщо ринкова ціна вище або нижче рівноважної ціни, що змусить ринок прийти в стан рівноваги? Технологічне нововведення знижує издерж-ки виробництва комп'ютерних мікросхем. Іс-користуючись графіки попиту та пропозиції, покажіть вплив нововведення на рівноважну ціну і рівноважний обсяг на наступних ринках: а. На ринку комп'ютерів. 9. б. На
 5. Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і, нарешті, описати різні варіанти економічної політики
 6. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає перевиробництво або недовиробництво товарів. З рис. 28.3б видно,
 7. Концепція рівноважної ціни
  рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до збільшення, ні до скорочення; наявності - рівновага. Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого в одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною ». Графік рівноважної ціни, запропонований
 8. Рівноважна ціна
  рівноважної ціною бажання і готовність покупців придбати товар, а також бажання і готовність продавців його продати збігаються. {Foto9} Рис. 6.5. Рівновага на ринку: P - рівноважна ціна, Q - рівноважний обсяг продажів Рівновага означає, що всі покупці, які можуть і хочуть придбати даний товар за ціною Р, придбають його, а всі продавці, які бажають і готові продати товар за
 9. Споживачі, виробники та ефективність ринків 171 Пропозиція Ціна Рис.
  Рівноважного цін-ність товару для покупців переви-щує витрати виробництва продавши-цов. При обсязі виробництва більше рівноважного іздер-жки продавців перевищують цінність товару для покупців-лей. Отже, ринкова рівновага максимізує суму надлишків споживачам-лий і проводите-лий. Цінність товару для покупців більше, ніж витрати продавців
 10. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  рівноважний стан попиту і про-позиції позикових коштів. Якщо вона виявиться нижче рівноважного рівня, обсяг про-позиції позикових коштів - нижче обсягу попиту, і виник дефіцит фінансовим-вих ресурсів викличе її збільшення. Навпаки, якщо процентна ставка виявиться вище рівноважного рівня, обсяг пропозиції позикових коштів перевищить ве-личину попиту на них, в результаті чого надлишок
 11. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  Рівноважною ціною), а кількість пропонованого товару - рівноважним обсягом. У нашому випадку рівноважна ціна становить $ 2 за ста-канчік, а рівноважний обсяг - 7 стаканчиків морозива. Словник визначає слово "рівновага" як ситуацію, в якій зрівноважуван-ються різноспрямовані сили. Дане визначення описує і ринкове одно рівновага. При рівноважної ціною кількість товару, яку
 12. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  рівноважного обсягу виробництва і відповідний йому рівноважний рівень цін. Але якщо по відношенню до ринків окремих товарів актуальним є питання про те, наскільки ефективно розподіляються ресурси, то для ринку на макрорівні найбільш важливими є наступні питання. - Наскільки повно використовуються ресурси? - Якому рівню зайнятості трудових ресурсів і завантаженості
 13. 2.6 Паутинообразная модель
  рівноважна ціна, при якій QDt=QSt. (Як випливає з (2.11), PE=(a - c) / (d + b)). З (2.12) випливає, що ринкова ціна Pt буде коливатися навколо PE (оскільки множник (-d / b) t може бути або позитивним, або негативним). Ринкова ціна наближатиметься до рівноважної, якщо (-d / b) t> 0 при t>?. А це можливо, якщо | d / b | <1, або, інакше, якщо | d | <| b |. Навпаки, якщо | d |>
 14. 8. Зрушення кривої пропозиції
  рівноважної ціною і равновес-ним об'ємом? Оскільки обсяг пропозиції при первісною рівноважної ціною P0 впав, в той час як об'єк-ем попиту на змінився, то тепер має місце з надлишкового попит на рибу. На рис 3-8 показано, чтопрі ціною P0 фірми хочуть поставляти рибу вже не вкількості Q0, а в набагато меншому, відповідаю-щем точці F. Так як продавці бачать, що покупці-тели збиваються з ніг
 15. Тест до теми 5
  рівноважна кількість знизиться; б) рівноважна ціна зменшиться; в) вірно а) і б); г) всі відповіді невірні. 2. За інших рівних умовах зростання пропозиції призведе: а) до зростання рівноважної ціни і кількості; б) до зниження ціни рівноваги і рівноважного обсягу; в) до зростання ціни і зниження кількості; г) до зниження ціни і зростанню фізичного обсягу продажів. 3. Попит на молочні продукти менш
 16. Вплив державних витрат на виробництво
  рівноважного стану витрат і виробництва. Збільшення державних витрат (Рг) викликало приріст національного виробництва (? Qн.п), який виразився в новому обсязі національного виробництва (QN). Точка N свідчить про встановлення нової рівноваги в ринковій системі. Підвищення рівня національного виробництва було обумовлено зростанням загальних доходів завдяки державним
 17. Нерівноважний принцип
  рівноважного принципу, то відповідно до нього соціальна, в тому числі економічна, система ніколи не може знаходитися в рівноважному стані. Соціальна система розглядається як динамічно розвивається, постійно змінюється, що випробовує на собі вплив маси досить суперечливих факторів, що й обумовлює її перебування в нестійкому положенні. Рівноважний стан
 18. Вплив зовнішньої торгівлі на національний продукт
  рівноважному стані економіки, але з урахуванням зовнішньоторговельного обороту, можна уявити сукупні витрати як суму їх на споживання, інвестиції та позитивного сальдо зовнішньої торгівлі (П + І + Sекс.-імп). Рис. 39.2. Рівноважний XDG в умовах відкритої економік {foto193} На рис. 39.2 лінія (П + І) являє витрати для закритої економіки, тоді як лінію (П + І - Sекс.-імп) -
© 2014-2022  epi.cc.ua