Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Розподіл ризику на ринку капіталу

Ми використовуємо в якості ілюстрацій дані офінансових, а не про речові активах, оскіль-ки для фінансових активів існують організовує-ванні ринки, учасниками яких є мно-Гії приватні особи та інституційні інвесториі за якими публікується детальна інформація.Поскольку на цих ринках діє велика кіль-кість учасників - прямо або побічно, черезпенсіонние фонди та інші інститути, - вони ви-виконується функцію розподілу ризику таку ж, яку лондонський "Ллойд" виконує на страху-вом ринку
Припустимо, ви вклали всі ваші сбереженіяв покупку кондитерської. Якщо споживачам понра-вятся ваші вироби, ви можете використовувати при-були, принесені вашим бізнесом, для покупкідополнітельного обладнання та оренди нових пло-Щадей, які необхідні для виробництва і ре-алізації ваших кондитерських виробів в інших ме-стах міста. Як ми встановили в гол. 7, якщо вашіпірожние будуть досить популярні, ви можете
навіть вирішити утворити товариство, з тим чтобипрівлечь капітал (і нових партнерів) для бистрогорасшіренія справи. Якщо ваші тістечка імеютогромний успіх, ви можете сформувати корпора-цію, продавши акції великому числу різних осіб, кожне з яких стане власником справи.
Взагалі кажучи, в міру свого зростання бізнес во-тися у справу все нових і нових власників -
ТАБЛИЦЯ 19-1. Значення середньорічної реальнойнорми віддачі по акціях і казначейськими векселями,
1926-1985, у% ___ "
1926-1985 1926-1952 1953-1985 1967-1981
Акції 6,6 7,0 6,3 1,3 Казначейські векселі 0,3 -0,5 0,9-о, з Примітка: При розрахунку реальної норми віддачі в якості темпаінфляціі використовувався індекс споживчих цін .
Неточність: Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield, Stocks, Bonds, Busand Inflation: The Past and Ae future, Financial Analysts ResearchFoundation, Charlottesville, Va., 1982, updated by the authors.
Партнерів та акціонерів. Одна з причин, которуюми підкреслювали в гол. 7, полягає в тому, що окремих на ний людина або невелика група не в состояніісобрать то кількість капіталу, яке необхід-мо великої, швидко зростаючої фірмі Є, однак, ще одна причина, прямо пов'язана з ризиком.
Припустимо, що у вас є 1 млн. дол в акці-ях, облігаціях та інших активах, словом, цілком до-статочно для фінансування нових кондитерських, які ви припускаєте відкрити. Чи має тогдасмисл організовувати товариство або корпора-цію, продаючи в останньому випадку акції? Ответвполне може бути ствердною. Якщо ви залишаєтеся-тесь єдиним власником і особисто інвестуючи-ті все до цента, ви особисто берете на себе весьріск, пов'язаний з вашим бізнесом. Якщо люди ре-шат худнути, більше займаючись спортом і поглощаяменьше тістечок, або якщо хто-небудь вийде наринок з тістечками кращими, ніж ваші, ви може-ті втратити все. Якщо ви достатньою мірою збіль-рени в тому, що нічого подібного не відбудеться, ви можете захотіти вкласти ас-сь мільйон долларовлічно - висока віддача, яку ви очікуєте прицьому, компенсує ризик, який ви прінімаетена себе. Але якщо ви не настільки впевнені або якщо ви-затятий противник ризику, ви можете захотіти раз-ділити ризик з іншими. Залучаючи дополнітельнихвладельцев, ви розподіляєте ризик подібно лондон-ському «Алойдсу». Якщо 100 чоловік куплять по 1% ва-шого кондитерського бізнесу, то кожен з них бу-дет нести багато менший ризик, ніж той ризик, кото-рий ви б прийняли на себе, залишаючись единим власником.

Абсолютний розмір ризику, виражений в долла-рах, який випадає на долю таких великих корпорацій, як «Ай Бі Ем» або «Дженерал моторз», величезний, Доходи цих фірм можуть непредсказуемоменяться від року до року на сотні мільйонів дола-рів. Однак і «Ай Бі Ем», і «Дженерал моторз», як і більшість великих компаній, являютсякорпораціямі і мають мільйони власників-осіб, безпосередньо володіють акціями «Ай БіЕм» і «Джі Ем», тих, чиї пенсії выплачиваютсяорганизациями, які володіють акціями цих фірм, атакож тих, хто має акції взаємних фондів, кото-які в свою чергу є власниками акцій «Ай Бі Ем» і «Джі Ем». Взаємні фонди покупці-ють акції (та облігації, та інші фінансові акти-ви) на гроші, надані учасниками взаим-них фондів, і розподіляють віддачу по цих акці-ям серед клієнтів у тій пропорції, у якій клі-енти інвестували ці покупки. Отже, ес-Чи ви інвестували 1000 дол у взаємний фонд, який в свою чергу вклав 1% своїх сукупність-них активів в акції «Ай Бі Ем», ви в дійсності
ності вклали в «Ай Бі Ем» 10 дол (0,01 ХX 1000 дол). Вартість ваших інвестицій в ак-ції «Ай Бі Ем» буде змінюватися з часом і ззміною дохідності «Ай Бі Ем», але ви не при-нітрохи на себе ризик, пов'язаний з цими зраді-нями.
Таким чином, розподіляючи ризик серед многіхлюдей, ринок капіталу дозволяє фірмам здійснювала-влять величезні ризикові інвестиції в веществен-ний капітал, подібні тим, які кожен годделают «Ай Бі Ем» і «Джі Ем», навіть при томусловіі, що жоден одиничний володілець не захо-тел б приймати на себе більшу частину зв'язано-го з цим ризику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розподіл ризику на ринку капіталу "
 1. 4.4. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості
  розподілу ризику за рахунок різноманіття об'єктів вкладень, зниження конкуренції, але багато об'єктів вкладень при обмеженості власного капіталу вимагають більшого кредиту, що створює додатковий ризик; - амортизація підлягає відрахуванню з баз оподаткування ; - позитивний фінансовий левередж - коли майно, придбане на позикові кошти, приносить фінансовий дохід за ставкою,
 2. 4.6. Додаткова інформація
  розподілу товарів (послуг), а також руху грошових коштів, для яких характерна свобода суб'єктів у виборі покупців і продавців (контрагентів), визначенні цін, формуванні та використанні ресурсних джерел; - сфера обігу товарів і капіталів, а також руху робочої сили та інших факторів виробництва. Ринок покупця - ситуація на ринку, коли пропозиція
 3. Глава 20
  розподілу. З будь-якої точки зору краще, коли акції належать тисячам акціонерів, а не одному. Так що маніпулятор повинен прагнути не тільки до найкращою ціною, але і до самого вигідному розподілу. Немає ніякого сенсу у встановленні надмірно високою початкової ціни, за якою неможливо збути акції публіці. Тільки недосвідчені маніпулятори намагаються здійснити розміщення за найвищою ціною
 4. Процентна ставка
  розподіл їх по галузях; - відтворювальна структура інвестицій-це співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, у розширення діючих підприємств або в їх реконструкцію і технічне переозброєння; - технологічна структура капіталовкладень - це співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина інвестицій) і на придбання обладнання, машин,
 5. Структура кредитно-банківської системи
  розподілу грошового капіталу. Найважливіші функції комерційних банків: - акумуляція тимчасово вільних грошових коштів, заощаджень і накопичень; - кредитування підприємств, організацій, держави і населення; - організація та здійснення розрахунків у господарстві; - облік векселів і операцій з ними; - операції з цінними паперами; - зберігання фінансових і матеріальних
 6. Глосарій
  розподіл доходів. Область між лінією абсолютно рівного розподілу доходів і лінією їх фактичного розподілу вказує на ступінь нерівності доходів: чим більше розбіжність цих ліній, тим вище ступінь нерівності доходів Крива Філіпса - графічна залежність між динамікою безробіття і зростанням цін Криза ліквідності - ситуація, коли кредитні організації не можуть
 7. § 27. Підприємства та їх основні види
  розподілу створеного працівниками необхідного і додаткового продукту. Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники. Як юридична особа воно повинно мати статут, баланс доходів і витрат, рахунок в банку і право укладати договори з іншими юридичними особами. Однак навіть при наявності більшості з цих ознак, але існуванні за рахунок
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  розподіл державних ресурсів між різними секторами сфери наукових досліджень, проведення досліджень і розробок у державних наукових центрах; - функціонування державної контрактної системи, за допомогою якої здійснюється фінансування науково-дослідних розробок і забезпечується гарантований ринок збуту для промислових корпорацій; - непряме
 9. 3. Підприємництво як координація факторів виробництва: Ж.-Б. Сей
  розподілу, отводящую важливу роль вживати 'Ibid. P. 285. 304 лю. Головну функцію підприємця (entrepreneur) Сей бачив у координації факторів виробництва: землі, капіталу і людського фактора, що включає не тільки праця, а й наукові знання, необхідні для виробництва продукту та організації виробництв пінного процесу. Виконання цих функцій пов'язане з відомою часткою
 10. 4. Теорія економічних організацій
  розподіл ресурсів відбувається адміністративним шляхом (за допомогою наказів, а не на основі цінових сигналів). У межах фірми скорочуються витрати на ведення пошуку, зникає необхідність частого переукладання контрактів, ділові зв'язки набувають стійкості. Але тоді виникає зворотне питання: навіщо потрібен ринок, якщо вся економіка може бути організована на зразок єдиної фірми {ідеал
© 2014-2022  epi.cc.ua