Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розрахунки добробуту показують вигоди і програш сторін ринку стра-ни-експортера.

Розрахунки добробуту показують вигоди і програш сторін ринку стра-ни-експортера. Постачальники мають вигоду, так як надлишок виробників збільшується на площу фігур В + D. Покупці програють, тому чтс споживчий надлишок зменшується на площу фігури В. Так як вигода отримана продавцями, перевищує збитки, понесені покупцями на пло-лених D, загальний надлишок Ізоландіі збільшується. Аналіз зміни добробуту країни-експортера дозволяє зробити два висновки: - У тому випадку, коли країна відкриває кордони для торгівлі і стає експортером товару, вигоду отримують її внутрішні виробники, а внутріш-ня споживачі товару несуть збитки. - Торгівля збільшує економічний добробут нації, так як ВИГОДУ переможців перевищує втрати переможених. Вигоди і втрати країни-імпортера Таблиця 9.
1 ЗМІНИ ДОБРОБУТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: країни-експортери У таблиці узагальнюються дан-ні про зміну добробуту країни-експортера в результаті відкриття економі-ки для міжна-рідний торгівлі. Букви ставляться до областям, зазначеним на рис. 9.3 Припустимо, що внутрішня ціна, що склалася до початку торгівлі, вище миро-вої ціни. Відкриття кордонів для торгівлі призводить до того, що вона знижується дс світової ціни. Як показано на рис. 9.4, обсяг внутрішньої пропозиції менше ніж обсяг внутрішнього попиту. Різниця між обсягом внутрішньої пропозиції і попиту заповнюється за рахунок поставок продукції з інших країн, і Ізоландія перетворюється на імпортера сталі. Горизонтальна пряма на графіку (на рівні світової ціни) являє пропозицію решти світу. Дана крива пропозиції абсолютно еластичний-на, тому що в Ізоландіі - невелика економіка і, отже, має мож-ливість купувати за світовою ціною стільки стали, скільки їй потрібно.
Розглянемо вигоди і втрати, які приносить зовнішня торгівля країні-імпортерові. Зниження внутрішніх цін призводить до збільшення споживчого В УМОВАХ У ВІДСУТНІСТЬ ТОРГІВЛІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЗМІНА А В + С + D А + В + С + D-В + (B + Dj + D Споживчий надлишок А + В Надлишок виробників З Загальний надлишок А + В + С Глава 9. Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля 201 Ціна стали Ціні до початку торгівлі Ціні після початку торгівлі Обсяг Обсяг внутрішньої пропозиції внутрішнього попиті Кількість стали Рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Розрахунки добробуту показують вигоди і програш сторін ринку стра-ни-експортера. "
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 2. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 3. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  Виробничий бізнес реалізується в умовах розвиненої ринкової системи . Це накладає свій відбиток на всю організацію економічної діяльності, яка грунтується на комерційному розрахунку. Комерційний розрахунок. Комерційний (лат. commercium - торгівля) розрахунок - це метод господарювання на підприємстві в ринкових умовах. Він грунтується на тому, що торговельна виручка від продажу
 4. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50 -е, 60-е і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 5. § 2 . СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  Нові тенденції в міжнародній торгівлі Міжнародний поділ праці, як ми переконалися, робить необхідним регулярний обмін товарами між країнами, який здійснюється через специфічну форму економічних відносин - всесвітню торгівлю. При цьому в якості покупців та продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні
 6. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
 8. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 9. 1. Властивості ринкової економіки
  Ринкова економіка є суспільна система розподілу праці в умовах приватної власності на засоби виробництва. Всі її учасники виступають від свого імені; але дії кожного з них, поряд із задоволенням своїх власних потреб, спрямовані на задоволення потреб інших людей. Діючи, кожен робить послуги оточуючим його людям. З іншого боку, кожному надають послуги навколишні
 10. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
© 2014-2022  epi.cc.ua