Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

49. Працездатність, працездатність і дієздатність працівника

Будь-яка діяльність людини заснована на його дієздатності, працездатності і працездатності.
Дієздатність (здатність до діяльності) характеризує діяльність людини з якісної сторони. У процесі праці людина здатна безмежно створювати матеріальні і духовні цінності, ставлячи перед собою різні цілі і досягаючи їх різними способами. Нескінченна різноманітність цілей і способів їх досягнення є наслідком функціонування людського організму. Тому дієздатність - це здатність людини до якісно різних видів доцільної діяльності, здатність реалізовувати їх нескінченну різноманітність.
Вирішити поставлені перед собою завдання людина може, використовуючи свою працездатність, яка динамічна протягом робочого дня. В цілому робочий день можна представити у вигляді двох складових: робота до обіду і робота після обіду. У кожній з цих складових працездатність людини змінюється і проходить три фази:
1) фаза врабативанія та адаптації, характеризується наростанням працездатності, її тривалість може тривати від декількох хвилин до 1,5 годин і залежить від особливостей роботи і самої людини;
2) фаза високої стійкої працездатності триває близько 2-3 годин, і характеризується мінімальними витратами праці на виконань трудових функцій, при високому їх якості;
3) фаза падіння працездатності настає в результаті накопичується стомлення, і у працівника сповільнюється реакція і погіршуються результати роботи.
Фаза падіння працездатності сигналізує про необхідність відпочинку для працівника.
Розглядаючи динаміку працездатності працівника протягом робочого дня можна виділити основні напрямки підтримки працездатності на високому рівні:
1) забезпечення швидкої врабативаемості людини, для цього може застосовуватися виробнича гімнастика, функціональна музика та ін;
2) максимізація періоду стійкої працездатності забезпечується за рахунок введення мікропауз (можуть становити від 9 до 15% робочого часу);
3) попередження стомлення працівника досягається шляхом встановлення перерв у роботі на відпочинок і особисті потреби і шляхом встановлення регламентованих перерв у роботі.
Працездатність людини змінюється не тільки протягом робочого дня, але і протягом тижня, місяця, року.
Працездатність характеризує кількісну сторону тієї чи іншої конкретної трудової діяльності людини. Завдяки їй, стають можливими вчинення самої дії та отримання його результату в кількісному вираженні.
Працездатність характеризується цілою низкою показників: економічними і фізіологічними.
До економічних показників відносяться кількість виробленої продукції за кожну годину роботи, середній час, що витрачається на виготовлення одиниці продукції; кількість бракованих виробів за годину роботи та ін

До фізіологічних показників можна віднести зміна частоти серцевих скорочень, швидкість зорової реакції, тобто ті показники, які характеризують зміну фізіологічного стану людського організму.
Працездатність людини відображає можливість його участі у праці взагалі. Якщо людина в змозі працювати, він працездатний. Втрата працездатності означає, що людина зовсім не в силах виконувати роботу або що робота протипоказана йому за станом здоров'я. Працездатність людина набуває при досягненні працездатного віку, і втрачає до старості, в результаті хвороби або травми. Тому одним із заходів зростання зайнятості населення, є створення робочих місць для людей-інвалідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. Працездатність, працездатність і дієздатність працівника "
 1. Стаття 3. СВОБОДА І ОБМЕЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
  3.1. Ніхто не має права обмежувати ненасильницьку діяльність будь-яких дієздатних осіб, висновок і вчинення ними будь-яких угод, утворення нових юридичних осіб. 3.2. Будь-яке обмеження свободи діяльності, укладення і виконання договорів, недоторканності особи і власності, так само як і встановлення правил, що обмежують свободи і недоторканність особи і
 2. Тренувальні завдання
  1. Назвіть чинники, що визначають інтенсивність потоків трудової міграції. 2. Заповніть таблицю, вибравши для кожного процесу одну з таких визначень: міграція, еміграція, імміграція, рееміграція. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх
 3. 8. Поняття умов праці, їх оцінка
  Умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника. Ці фактори роблять істотний вплив на організм людини, його фізіологічні та психічні функції під час трудової діяльності, а отже на працездатність і продуктивність праці; умовно їх об'єднують в такі групи:
 4. Приклади розв'язання завдань
  1. До факторів, що визначає інтенсивність міжнародної трудової міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах в порівнянні з власною країною; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з -за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок
 5. 85. Соціальне страхування
  Соціальне страхування являє собою форму соціального захисту населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою працездатності та доходів. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави. Соціальне страхування входить в систему соціального захисту населення,
 6. Глава 3 Механізм управління якістю продукції
  Для того щоб добре організувати роботу по постійному поліпшенню якості продукції та забезпечити високі темпи цього поліпшення на невеликому підприємстві, у великій компанії, в галузі, в регіоні і, нарешті, в масштабі всього народного господарства, необхідно мати основну ідею, на базі якої можна побудувати дієздатну схему організації робіт з поліпшення
 7. Тест
  1. Міграція трудових ресурсів це: а) в'їзд в країну громадян інших країн, б) виїзд з країни громадян інших країн; в) рух трудових ресурсів з однієї країни в іншу; г) повернення в країну раніше виїхали з неї громадян. 2. Основними напрямками міжнародної міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина,
 8. 33. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  Економічно активне населення - це працездатне і яке хоче працювати населення країни. Працездатні люди без роботи не відносяться до безробітних. Безробітними вважають тих, хто хоче працювати, але з якихось причин не може знайти роботу. У кожен момент все працездатне населення можна розділити на три категорії: 1) працюють (зайняті); 2) співробітниками, але активно шукають роботу
 9. 11.1. Безробіття
  Схематичне зображення розподілу населення за різними категоріями показано на рис. 11.1. {Foto186} Рис. 11.1. Робоча сила, зайняті і безробітні Працездатне населення - населення працездатного віку, який встановлюється законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного
 10. Офіси інфіковані: чим загрожують масові неврози?
  У Російських офісах епідемія неврозів - більшість співробітників компаній страждають стійким функціональним розладом психіки. Масові патологічні стани психіки знижують працездатність персоналу фірм. Такі висновки зроблені експертами Інституту глобалізації та соціальних рухів (ІГСО). Про те, як все виглядає в деталях, розповів заступник директора ІГСО Василь Колташов. Які
 11. ОБМЕЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
  Будь-яке порушення прав і свобод є насильством. У певних випадках воно необхідне, але має бути поставлено в жорсткі рамки. 5. Будь-яке обмеження свободи діяльності, укладення і виконання договорів, недоторканності особи і власності, так само як і встановлення правил, що обмежують ці свободи і недоторканність особи і власності, є насильством
 12. 48. Рівень життя: сутність та фактори
  Рівень життя як комплексна соціально-економічна категорія відображає ступінь розвитку і рівень задоволення різноманітних матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, яка живе в суспільстві. Він складається з багатьох компонентів. Це і розмір реальних доходів трудящих, і рівень споживання населенням матеріальних благ і послуг, і забезпеченість населення благоустроєним
 13. Специфіка ринку праці
  Представляється, що розглянуті концепції, доповнюючи один одного , дають загальну картину функціонування ринку праці. Цей ринок, підкоряючись в цілому законами попиту та пропозиції, по багатьом принципам свого функціонування являє собою специфічний ринок, що має ряд істотних відмінностей від інших товарних ринків. Тут регуляторами є фактори не тільки макро-і мікроекономічні,
 14. 50. Основні соціальні характеристики праці
  Основними соціальними властивостями праці є: 1) усвідомленість дій, тому що перш ніж почати трудитися, людина створює у своїй свідомості проект, тобто подумки представляє результат праці; 2) доцільність дій, тобто людина знає яким чином треба виробляти блага, і при цьому які необхідно використовувати ресурси і технологію; 3) результативність дій проявляється не
 15. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  (1) Соціальне страхування працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх
 16. 25. Кон'юнктура ринку праці
  Кон'юнктура ринку руда - це співвідношення попиту і пропозиції в розрізі всіх складових структуру ринку. Вона складається в залежності від стану економіки (підйом або спад); галузевої структури господарства; рівня розвитку технічного базису; добробуту і рівень доходів населення (у тому числі душового); розвитку ринку товарів, послуг, житла, цінних паперів; стану соціальної та
 17. Чи відрізняється сьогодні реальний рівень безробіття від офіційного?
  Офіційна статистика взагалі не відображає реальної картини. Вона їй навіть не володіє, що заважає чиновникам самим оцінити ситуацію. Влада ще тільки розгортають боротьбу за повноцінне бачення того, що відбувається на ринку праці. Що число втратили заробіток людей стрімко зростає - вони розуміють. Реального плану зміни ситуації у них немає. Свідомість загрози наростання стихійного протесту
 18. Приклади розв'язання
  1. Для безпеки країни недостатньо мати потужну армію і високотехнологічну оборонну промисловість, необхідні розвинений ринок споживчих товарів і послуг, внутрішня соціально-політична стабільність, а оборонний потенціал повинен бути збалансований із загальним потенціалом економіки. Економічна безпека визначає здатність економіки постійно підтримувати
© 2014-2022  epi.cc.ua