Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РОБОТА

1) вид і місце трудової діяльності людини; 2) здійснення трудової діяльності, участь у праці, виконання людиною, колективом певного кола доручень, завдань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОБОТА "
 1. Стаття 4. Відповідна і невідповідна робота
  1. Підходящою вважається така робота, в тому числі робота тимчасового характеру, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності робочого місця ... 4. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана
 2. НАРЯД
  документ, яким встановлюється завдання на виконання робіт виконавцям, безпосередньо робітникові, бригаді робітників. Наряд видається до початку роботи і містить перелік робіт, норми витрачання часу на їх виконання, розцінки, форми оплати та загальну суму
 3. Стаття 3. Порядок і умови визнання громадян безробітними
  1. Безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї ... 2. Рішення про визнання громадянина, зареєстрованого з метою пошуку підходящої роботи, безробітним приймається органами служби зайнятості за місцем проживання громадянина не пізніше 11 днів
 4. КОМАНДА
  група людей, покликана виконувати певну роботу, завдання. Зазвичай команда працює на лідера, який ставить завдання і розподіляє роботу між її
 5. ВИКОНАВЕЦЬ
  будь-яка особа (підприємство, організація, фірма, людина), що виконує роботу або надає послуги за замовленням, завданням іншої особи або згідно з договором із замовником робіт і
 6. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  При передачі платником податку товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на прибуток організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів
 7. Податкова база
  1. Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг) визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг) з п. 8.3., З урахуванням акцизів (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і без включення до них податку. 2. При реалізації товарів (робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) операціями, реалізації товарів (робіт, послуг) на безоплатній основі, передачі товарів
 8. ЯКІСТЬ
  сукупність властивостей, ознак продукції, товарів, послуг, робіт, праці, що обумовлюють їх здатність задовольняти потреби і запити людей, відповідати своєму призначенню і пропонованим вимогам. Якість визначається мірою відповідності товарів, робіт, послуг умовам і вимогам стандартів, договорів, контрактів, запитів споживачів. Прийнято розрізняти якість продукції, роботи,
 9. Стаття 2. Зайняті громадяни
  Зайнятими вважаються громадяни: працюють за трудовим договором (контрактом), у тому числі виконують роботу за винагороду на умовах повного або неповного робочого часу, а також мають іншу оплачувану роботу (службу), включаючи сезонні , тимчасові роботи; займаються підприємницькою діяльністю; виконують роботи за цивільно-правовими договорами (договорами підряду), а
 10. ЖОВТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  контракт, згідно з яким робочий чи службовець при надходженні на роботу дає зобов'язання на час роботи в даній фірмі не вступати до профспілки. В даний час вимога такого зобов'язання вважається
 11. ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД
  плановий, забезпечений фінансуванням конкретне замовлення на проведення певних робіт, поданий у формі завдання. Використовувався як плановий державне замовлення на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських
 12. Податкова база
  Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг) визначається платником податку в залежності від особливостей реалізації вироблених їм чи придбаних на стороні товарів (робіт, послуг). При передачі товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, визнаних об'єктом оподаткування, податкова база визначається платником податку згідно з НК. При ввезенні
 13. Сутність безробіття
  Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи,
 14. ІНЖИНІРИНГ
  (від лат. Ingenium - винахідливість) інженерно-консультаційні послуги, роботи дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру , підготовка техніко-економічних обгрунтувань проектів, вироблення рекомендацій у сфері організації виробництва та управління, реалізації продукції. Такі роботи і послуги виконують на платній основі за контрактом спеціальні незалежні
 15. МІСЦЕ РОБОЧЕ
  місце і знаходяться на ньому засоби виробництва, знаряддя праці для виконання роботи, пристосовані до здійснення трудових функцій одним працівником певної професії. Кількість робочих місць на підприємстві повинна відповідати кількості зайнятих на ньому працівників з урахуванням графіка і змінності роботи, наявності
 16. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
  договір між власником або адміністрацією підприємства, з одного боку , і трудовим колективом, представленим профспілковим комітетом, з іншого боку. Предмет такого договору: режим роботи, оплата праці, тривалість відпустки, умови роботи, забезпечення безпеки праці, страхування,
 17. Форми контролю знань студентів
  : проміжний контроль - дві письмові самостійні роботи; підсумковий контроль - залік у письмовій або усній формі: підсумкова оцінка визначається з урахуванням результатів роботи студентів протягом
 18. Стимулювання пошуку роботи
  (воркфер) Одним із способів зменшити неблагоприятныепоследствия існуючої системи соціальної по-мощі є накладення вимог про пошук ра-боти, або реалізація системи воркфера (workfare). Кілька штатів проводили експерименти з етойсістемой, вимагаючи від тих, хто одержує допомоги, працюва-ти або принаймні шукати роботу. Але ми, ймовірно, не хочемо, щоб все реципієнти велферасостоялі
 19. III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни
  Цей розділ навчально-методичного посібника орієнтований на надання методичної допомоги студентам дистанційної форми навчання при підготовці контрольних робіт з дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн». Метою написання контрольної роботи є самостійна розробка студентом обраної теми на основі вивчення навчальної літератури, монографій, актуальних матеріалів періодичної
© 2014-2022  epi.cc.ua