Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІСЦЕ РОБОЧЕ

місце і знаходяться на ньому засоби виробництва, знаряддя праці для виконання роботи, пристосовані до здійснення трудових функцій одним працівником певної професії.
Кількість робочих місць на підприємстві повинна відповідати кількості зайнятих на ньому працівників з урахуванням графіка і змінності роботи, наявності відпусток.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІСЦЕ РОБОЧЕ "
 1. Абсолютна додаткова вартість
  місце збільшення тривалості робочого дня. Наприклад, підвищити інтенсивність праці на 20% означає, що в кожну одиницю часу треба затрачати праці на 1/5 більше, ніж до її підвищення, а значить, за ту ж тривалість робочого дня буде створена велика на 20% вартість. Однак якби ми захотіли добитися того ж результату, зберігши колишній рівень інтенсивності праці, то довелося
 2. 8. Чому існує протекціонізм?
  Місце, наприклад ввиробництві одягу, економіка США в цілому жерт-яття приблизно 169 600 дол, щоб захистити ра-ботника, що заробляє близько 12 600 дол очевидний-но, що даремно витрачені в цьому процесі ресурсимоглі б більш ефективно використовуватися в другіхвідах діяльності та для перепідготовки та перерозподілу пределенія працівників, яким заподіяно ущерб1 ". За оцінками Світового банку,
 3. 7. Організація і обслуговування робочих місць
  місце служить первинною ланкою, осередком будь-якого виробничого і трудового процесу, саме на робочому місці з'єднуються воєдино і взаємодіють три елементи виробничого процесу: предмети, засоби праці і сама жива праця працівника-виконавця, а в результаті цієї взаємодії створюються нові споживчі вартості, продукти праці. Тому організації робочих місць приділяється велика
 4. Глава 7. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
  місце проживання і роботи, переміщаючись з одних регіонів і країн в інші, для того щоб поліпшити своє матеріальне по ложение. Міжнародна міграція населення в умовах розширення світогосподарських зв'язків займає усе більш значне місце в розвитку суспільства. Все більше число країн під-залучається в процеси міжнародної трудової міграції, і можна стверджувати, що загальна чисельність
 5. № 155. Промисловий переворот в Росії в кінці 19 - початку 20 століття
  місце в світі. Це пояснювалося, зокрема, низьким технічним рівнем, необхідністю застосовувати підсобну робочу силу. Російські монополії, на відміну від монополій Заходу , виникли не в результаті технічного прогресу, а за рахунок штучного стримування царизмом вільних ринкових відносин. Відбувалася швидка монополізація насамперед галузей важкої промисловості. На початку 20 століття в
 6. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державний бюджет країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 7. Робоче місце
  робочого простору, тим краще. До каждо-му питання з влаштування своєї торгової кімнати необхідно під-ходити самим ретельним чином. Простір на стінах можна ефективно забрати під полки, інформаційні дошки. Одна стіна в моєму офісі повністю перед-призначена для книжкових полиць і зберігання інформації. Зобов'язання-но купите бумаго-різальних машин, інакше ваш стіл потоне в бес-
 8. Відносна додаткова вартість
  робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і прибавочному робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня суспільної продуктивності праці. Останнє веде до здешевлення матеріальних і духовних благ,
 9. 33. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  місце . Зайняти інше місце миттєво вони не можуть; - частина людей не бажає більше працювати і переходить у категорію непрацюючих; - у частині добровільно не працюють з'являється бажання трудитися, і вони починають шукати роботу, тобто стають безробітними; - частина безробітних надходить на роботу, а інша частина може припинити шукати роботу і переходить до групи непрацюючих громадян.
 10. Робочий день і його складові частини
  робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Припустимо, робочий день дорівнює 7 ч. Однак робітник протягом 5 год своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 год, він створює додаткову вартість до вартості своєї робочої сили, яка не оплачується
 11. МІСЦЕ брокерська
  місце купується за плату і дає можливість самостійно укладати угоди, отримувати інформацію про торги, брати участь в управлінні біржею, нести більш низькі витрати на проведення біржових
 12. Вартість робочої сили
  робоча сила, або ціна праці. Вартість робочої сили, як ми вже знаємо, визначається вартістю засобів існування, необхідних для відтворення робочої сили. Вартість робочої сили залежить від ряду факторів, зокрема кліматичних та інших природних умов тієї чи іншої країни. Крім природних потреб людини в їжі, одязі, житлі існують ще культурні та професійні
 13. Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
  місце в сільському господарстві, будівництві, туризмі. Серед економістів відсутня єдність поглядів на її типологію. Деякі вважають її добровільною, оскільки, погоджуючись на сезонну роботу, власник робочої сили повинен передбачати тимчасовий характер її використання. Разом з тим небажаність переривання роботи, на думку інших, робить її вимушеної безробіттям. Безробіття надлишкового
 14. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 15. 3. Норма додаткової вартості
  робочого часу. Отже, в необхідний робочий час робітник створює вартість, рівну 25 тис. руб., а в додатковий робочий час - 10 тис. руб. Дане співвідношення вартості робочої сили і додаткової вартості свідчить про те, що норма додаткової вартості дорівнює
© 2014-2022  epi.cc.ua