Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРЯМОКУТНИК

термін, використовуваний в аналізі кон'юнктури фінансових ринків для позначення руху цін, вкладається на графіку у прямокутник.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРЯМОКУТНИК "
 1. ПРАПОР
  прямокутник (прапор). Після падіння і підйому деякий час ціни змінюються в певному, досить вузькому коридорі, потім тенденції
 2. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  Прямокутника між ціною і середній сукупний-ми витратами представляє прибуток фірми. Висота прямокутників-ка дорівнює різниці ціни і середніх сукупних витрат (P-АТС), а підстава прямокутника - обсяг випуску (Q). На графіку (а) ціна вища середніх сово-купно витрат, фірма отримує прибуток. На графіку (б) ціна нижча середніх сукупних витрат, фірма зазнає збитків.
 3. 5. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин
  прямокутником. Від реалізації кожної одиниці продукції підприємство зазнає збиток, що дорівнює 30 руб. Отже, продаж 10 виробів збільшує його в 10 разів - площа прямокутника MABN. При цьому випуску збитки підприємства мінімальні. Ціна, рівна 200 руб., Більш ніж достатня для компенсації середніх змінних витрат (). Підприємство-монополіст буде продовжувати випуск продукції до тих
 4. Крива попиту підприємства і галузі
  прямокутника Ц0БАЦ1. Якщо крива середніх загальних витрат виявиться вище кривої попиту підприємства (С) і займе положення, що характеризується, то підприємство буде нести збитки, відповідні площі прямокутника Ц0БВЦ2. У першому випадку економічна прибуток викличе приплив капіталів, і в результаті загострення конкуренції вона буде зведена нанівець. У другому випадку відбудеться відтік капіталів
 5. Частина 13 Розворотна Зона Серединної Лінії
  прямокутник. Цей прямокутник і є Розворотна Зона Серединної Лінії. Дослідження Фінансової Групи Austin показали, що ціна зазвичай виходить до Серединної Лінії перед закінченням цієї розворотне Зони. Важливо відзначити, що, коли ціна стосується Серединної Лінії в межах разворотной зони, це не гарантує розворот. Розворотна Зона Серединної Лінії покликана вказати на те, що ринок рухається в
 6. Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає
  прямокутник на рис. 15.5. Висота його (отрезег-BC) дорівнює P - АТС, тобто різниці між ціною і середніми сукупним?: Витратами, а значить, і прибутку від продажу однієї типової одиниці продукції Основа його (відрізок DC) дорівнює кількості проданої продукції QMAX | Сле-послідовно , площа даного прямокутника дорівнює прибутку фірми-монополії Практикум Патентовані препарати проти
 7. Витрати в довгостроковому періоді
  прямокутником ABDL. Що ж до довгострокової кривої середніх витрат (), то при незмінній ціні 350 руб. вона відображає можливість отримання позитивних ефектів при обсягах виробництва аж до QEF і негативних ефектів при масштабах виробництва, що перевищують цю величину. Якщо підприємство досить точно спрогнозує незмінність ринкової ціни на його продукцію і вчасно
 8. 24.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І Максимізація прибутку в короткостроковому і довгостроковий періоди
  прямокутник) фірма може отримати за умови, коли ціна (Р) більше середніх витрат. З рис. 24.2б видно, що збитки (заштрихований прямокутник) виникають в тому випадку, якщо середні витрати більше ціни, тобто АС> Р. З рис. 24.2в видно, що фірма беззбиткова, тобто вона досягла стану рівноваги (Р? АС). Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні
 9. Критерій мінімізації збитків
  прямокутника TDМN. Вона дорівнює добутку збитків, принесених кожною одиницею продукції, на обсяг випуску продукції (7 - 20=140 руб.). Мінімізація збитків, так само як і максимізація прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає універсальне умова Дпред=Іпред, або Ц=Іпред. На рис. 20.6, як ми вже відзначали, це точка T. Відхилення від даного обсягу
 10. Еластичність попиту
  прямокутники 0 і 1 наочно показують збільшення виручки від реалізації продукції при зниженні ціни в умовах еластичного попиту. Площа прямокутника 1 помітно більше площі прямокутника 0. Рис. 9.1, б графічно ілюструє приклад нееластичного попиту. Зниження ціни на 100 руб. (З Р0 до Р1) збільшить величину попиту лише на 2 од. При цьому виручка від реалізації впаде з 3000 (300 - 10)
 11. 14.5 представляє фірму, несучу збитки (іншим:; словами, получающую негативний прибуток).
  Прямокутник. Висота його дорівнює АТС - P, а основа-ня - Q. Площа прямокутника дорівнює (АТС - P) х Q, або збитку фірми Оскільки в даній ситуації фірма не отримує доходу, достатнього для по-криття середніх сукупних витрат, вона повинна покинути ринок. -Зва 14. Фірми на конкурентних ринках 307 Крива пропозиції конкурентного ринку в цілому и переходимо до аналізу кривої
 12. Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар,
  прямокутника - кількістю-ство проданого товару Q. Так як площа прямокутника є твір висоти на ширину, площа нашої фігури (податкові надходження)-TxQ. Добробут у відсутність податку. Для того щоб проаналізувати віз-дію податку на добробут, розглянемо його рівень до введення податку урядом. На рис. 8.3 представлений графік попиту і пропозиції,
 13. Відзначте залежність між висотою кривої попиту і готовий-ністю покупців заплатити.
  Прямокутника над ціною і під кривою попиту дорівнює $ 20 і в точності відповідає споживчим надлишком, значення кото-рого ми розраховували раніше для продажу одного альбому Джону. Графік (б) на рис. 7.2 показує споживчий надлишок, коли ціна стано-вить $ 70 (або дещо більше). У цьому випадку площа фігури, розташованої вище ціни і нижче кривої попиту, дорівнює загальній площі
 14. Еластичність і податковий тягар
  прямокутник показує величину податку. Його частина нижче штриховий лінії - втрати виробника в результаті введення податку. Втрати покупця складають верхню частину від штриховий лінії цього прямокутника. Крім того, виробник буде змушений скоротити виробництво з Qк до Qn, втративши частину покупців своєї продукції за рахунок більш високої ціни на неї. {Foto14} Рис. 10.6. Розподіл
 15. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Прямокутником під кривою попиту, висота якого дорівнює P, а довжина - Q. Площа прямокутників-ка, що розраховується як PxQ, дорівнює сукупної виручці, отриманої на цьому рив-ке. Якщо Р=$ 4, АТ=100, сукупна виручка дорівнює $ 4 х100, або $ 400. Як змінюється сукупна виручка при русі вздовж кривої попиту? От-вет залежить від еластичності попиту за ціною. Якщо попит нееластичний (див. рис.
 16. § 5. Монополістична конкуренція
  прямокутником. Розмір прибутку залежить від співвідношення між ціною Р; і середніми витратами виробництва АТС. Рис. 6.8, б показує мінімізацію збитків. Останні виникають через перевищення середніми витратами ціни. Мінімізація збитків відбувається при дотриманні рівності MR=МС при обсязі виробництва Qr Величина збитків відповідає площі заштрихованого прямокутника. Рис. 6.8,
 17. Визначення економічної політики політичною партією
  прямокутника РМКМРС, являє собою чистий трансферт від споживачів до виробників. Г. Таллок вперше звернув увагу на те, що і ці ресурси виявляються втрачені для продуктивного застосування. Кожен виробник, що володіє шансом отримати від держави монопольні права, матиме стимул направляти на лобіювання такий обсяг коштів, щоб граничні витрати були рівні
© 2014-2022  epi.cc.ua