Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРОДУКТ МАТЕРІАЛЬНИЙ

продукт, представлений в матеріально-речовій формі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОДУКТ МАТЕРІАЛЬНИЙ "
 1. Сукупний суспільний продукт
  продукт» як найвищу і саму абстрактну категорію оцінки результатів господарської діяльності країни за певний період. Сукупний суспільний продукт (СОП) являє собою всю сукупність вироблених благ (товарів і послуг) в матеріальному і нематеріальному виробництві країни незалежно від їх функціонального і споживчого призначення. СОП - це наукова абстракція
 2. Специфіка продукту наукового виробництва
  продукту науки як споживної вартості знаходить свій вияв у кількох аспектах. По-перше, в процесі споживання цього продукту його споживча вартість не знищується, жевріє, як це відбувається з матеріально-речовими продуктами, а збагачується шляхом нарощування своєї потенції, тобто спостерігається процес якісного самовозрастания споживчих властивостей. По-друге,
 3. АКТИВ
  продукт, патенти, боргові зобов'язання інших підприємств, особливі права на використання ресурсів; 2) актив балансу - частина бухгалтерського балансу підприємства, що відбиває в грошовому вираженні матеріальні та нематеріальні цінності, що належать підприємству, їх склад і розміщення; 3) перевищення доходів над
 4. ТОВАР
  продукт виробничо-економічної діяльності в матеріально-речовій формі; 2) об'єкт купівлі-продажу, ринкових відносин між продавцями і
 5. 1. Товар і його властивості
  продуктами праці. Можна сказати, що продукт праці - це результат взаємодії людини із засобами виробництва (особистісного і речових факторів виробництва), який отримує матеріальну або нематеріальну форму і який покликаний задовольняти ту чи іншу
 6. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  продукти харчування, які займають значну питому вагу в складі матеріальних запасів установи. Продукти харчування забезпечують підтримку життєдіяльності людей, яким надаються медичні послуги, а також є складовою частиною процесу лікування, оскільки дотримання режиму харчування, забезпечення норм харчування і натурального набору продуктів харчування є умовами,
 7. ПОСЛУГИ
  продукт, але змінюється якість уже наявного, створеного продукту. Це блага, надані не у вигляді речей, а у формі діяльності. Таким чином, саме надання послуг створює бажаний результат. До послуг відносять побутове, комунальне, транспортне обслуговування, навчання, лікування, культурно-виховну роботу, догляд за дітьми та
 8. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  продукту (по -луфабріката), коефіцієнт вилучення продукту з вихідної сировини. Коефіцієнт використання характеризує ступінь використання сировини і матеріалів і визначається відношенням корисного витрати (маси, теоретичного витрати) до норми витрати матеріалів, встановленої на виготовлення одиниці продукції (роботи). Витратний коефіцієнт - показник, зворотний коефіцієнту використання. Він
 9. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 10. ІНВЕСТИЦІЇ РЕАЛЬНІ
  матеріальне виробництво, в матеріально -речові види
 11. 3. Поняття національної економіки, її цілі і структура. Система макроекономічних пропорцій.
  Продуктом, що має нематеріальну форму: наукові знання та інформація; твори мистецтва (кінофільми, книги, театральні постановки); послуги, що надаються населенню і т.д. Невиробнича сфера, хоча і не виробляє певних продуктів і послуг, але все ж її діяльність необхідна для суспільства. Сюди входять оборона, судові та юридичні органи, релігійні установи та інші
 12. додатковогопродукту
  продукту, створеного в процесі виробництва понад необхідного продукту, що відшкодовує трудовитрати. Вартість додаткового продукту отримала назву додаткової
 13. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  продуктом існує пряма і зворотна залежність. Пряма залежність визначається тим, що суспільний продукт є основним джерелом поповнення та оновлення НБ. Зворотна залежність полягає в тому, що сам обсяг виробленого суспільного продукту, темпи і абсолютні значення його приросту залежать від накопиченого національного багатства, його величини, структури та якісного
 14. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів
 15. Особливості розширеного відтворення
  продукту спрямовувати на збільшення матеріальних і трудових ресурсів з метою розширити масштаб виробництва і збільшити обсяг виробленого суспільного продукту . У цьому випадку додатковий продукт розпадається на фонд споживання (mп) і фонд накопичення (mн). Фонд накопичення служить джерелом для додаткового придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Тому прибавочні продукти I і
 16. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів: Мо=V / М, (4) де
 17. Особливості визначення податкової бази при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди
  матеріальної вигоди, є: 1) матеріальна вигода, отримана від економії на% х за користування платником податку позиковими засобами; 2) матеріальна вигода, отримана від придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб в відповідно до цивільно - правовим договором, а також у організацій і індивідуальних підприємців, які є взаємозалежними по відношенню до
 18. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів
© 2014-2022  epi.cc.ua