Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Особливості розширеного відтворення

Для здійснення розширеного відтворення необхідно щорічно частину створеного і додаткового продукту спрямовувати на збільшення матеріальних і трудових ресурсів з метою розширити масштаб виробництва і збільшити обсяг виробленого суспільного продукту. У цьому випадку додатковий продукт розпадається на фонд споживання (mп) і фонд накопичення (mн). Фонд накопичення служить джерелом для додаткового придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Тому прибавочні продукти I і II підрозділів можна виразити наступною схемою:

де і - фонди споживання підрозділів; і - фонди накопичення підрозділів, причому частина їх витрачається на придбання додаткових засобів виробництва (,), а частина - на наймання додаткової робочої сили (,).
Звідси можна зробити висновок про відмінності між простим і розширеним відтворенням. При простому відтворенні весь додатковий продукт використовується на споживчі цілі, тобто повністю «проїдається». При розширеному відтворенні одна частина додаткового продукту йде на споживання, а інша - на нарощування ресурсів (засобів виробництва і робочої сили).
Звернемося до вже відомою схемою простого відтворення першого року виробництва і перетворимо її з урахуванням того, що з додаткового продукту виділяється фонд накопичення у вигляді додаткових засобів виробництва і робочої сили з метою забезпечити розширене відтворення наступного року.
Тоді продукти I і II підрозділів у першому році можна представити поелементно в наступному вигляді:
СI + VI + + +=WI
CII + VII + + +=WII
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості розширеного відтворення"
 1. 3. Розширене відтворення
  розширеному
 2. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 3. Поняття «відтворення»
  розширене або звужене. Просте відтворення - це процес відновлення процесу виробництва в незмінному масштабі, що зумовлює необхідність відновлення виробництва благ з незмінним обсягом ресурсів в їх кількісному і якісному відношенні. Відтворення називається розширеним, якщо виробництво з року в рік здійснюється в зростаючому масштабі, що зумовлює
 4. § 2. Розширене відтворення капіталу
  відтворення
 5. Глава 10. Розширене відтворення на підприємстві
  відтворення на
 6. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  розширене відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже мова йде про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. В
 7. Розширене відтворення
  розширеного відтворення. Однак, виграючи в реалістичності, схема розширеного відтворення помітно поступається в наочності. Тут немає чіткої ув'язки між підрозділами та видами доходів: додаткова вартість обмінюється на продукцію обох підрозділів, а чистий продукт охоплює не тільки фонд споживання, а й фонд накопичення. Механізм розширеного відтворення Маркс
 8. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  розширеного відтворення на основі міжгалузевих балансів Аналіз фактичного відтворення економіки (реальність) на основі економетрики Спрощеність (ідеалізація) моделей простого відтворення максимальна. У цьому випадку абстрагуються від багатьох умов,
 9. Накопичення капіталу: які джерела і структура?
  Розширене відтворення. Такого роду додатковий капітал можна назвати вкладенням в майбутнє, оскільки він йде на покращення життя нинішнього і наступних поколінь. Говорячи більш конкретно, накопичення капіталу передбачає збільшення активів підприємства. Під активом мається на увазі сукупність майна і грошових коштів, що належать підприємству. Актив підрозділяється на два види
 10. 102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
  особливо для товарів, що мають тривалий цикл виготовлення, споживання і високу вартість. В умовах подорожчання продукції і збільшення частки машин і устаткування в світовій торгівлі імпортери та експортери зацікавлені у використанні зовнішньоторговельних кредитів. Будівництво підприємств за кордоном також здійснюється за рахунок кредиту, використовуваного для оплати імпортного обладнання, особливо
 11. Глава 27 Внутрішні ринки країн, що розвиваються
  особливостями внутрішніх ринків. Вони значною мірою визначають рушійні сили економічних процесів, є не тільки основою відтворення, а й виконують особливу місію в соціальній сфері, залучаючи у виробничі відносини людей незалежно від їх місця в становій ієрархії. Тому ступінь розвитку ринкових відносин виступає показником соціально-економічних зрушень в
 12. ТЕМА 9. ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  розширене. Спочатку розглянемо перший
 13. Інтелектуальний тренінг і практикум
  відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в динаміці чисельності
 14. § 5. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
  особливо технологічного обладнання, повинні відповідати темпам науково-технічного прогресу і вимогам конкурентного ринку. Для галузей переробної промисловості, де частка активної частини основних фондів приблизно половина всієї їх вартості, щорічні темпи оновлення повинні бути в середньому на рівні не нижче 10%, а з технологічного устаткування - понад 20%. Відтворення
 15. Глава МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ в ринковій економіці
  розширене, яке є засобом зростання капіталу, джерелом оновлення технологій і продукції. Для виробництва товарів використовується певний набір вихідних матеріалів, який входить у загальне поняття «ресурси», включаючи ресурси людини. Витрати на переробку вихідних матеріалів позначаються на результатах виробничої діяльності будь-якого підприємства, надаючи безпосередній
 16. № 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
  особливість полягає в тому, що в групах залучення фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямках, що забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, а також активне просування на світовий ринок. Виходячи зі специфіки російського ринку, групи можна поділити на три основні типи: 1. Група промислових підприємств з банком як
 17. 5. Соціальне регулювання
  відтворення не може нормально протікати поза взаємодії його економічних і соціальних сторін. Це відноситься до відтворення та суспільного продукту, і людини. Будучи головною продуктивною силою суспільства і носієм усіх без винятку суспільних відносин, людина стає ядром соціально-економічної системи, зорієнтованої на його відтворення в фізіологічному і
 18. 13.5. Використання робочої сили
  особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 19. Умови реалізації при розширеному відтворенні
  розширеному відтворенні можлива за умови, якщо фонд споживання I підрозділи (VI + +) дорівнюватиме сумі фонду відшкодування засобів виробництва (CII) і частини фонду накопичення (), пов'язаного з розширенням використання засобів виробництва, II підрозділу, тобто (VI + +)=(CII +). З цієї рівності відповідно випливають два інших рівності за аналогією з тим, як це було зроблено
© 2014-2022  epi.cc.ua