Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 5. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ


Відтворювальні процеси дуже складні. Це повною мірою відноситься до основних фондів. Відтворення основних фондів галузі характеризується рядом показників. До числа їх відносяться наступні.
1. Коефіцієнт оновлення:

де: - вартість нововведених за рік основних фондів,
руб.
- Вартість основних фондів на кінець року, руб. 2. Коефіцієнт вибуття:

де: - вартість вибулих (ліквідованих) за рік основних фондів, руб.
- Вартість основних фондів на початок року, руб. 3. Коефіцієнт приросту:

Якщо коефіцієнт оновлення більше коефіцієнта вибуття, то відбувається розширене відтворення основних фондів.
Джерелом фінансування простого відтворення основних фондів повинен бути амортизаційний фонд - накопичені амортизаційні відрахування за період функціонування об'єкта.
Однак при нестабільній економіці, зокрема, в періоди криз і депресій, що супроводжуються високими темпами інфляції, коли індексація не встигає за зростанням цін на засоби виробництва, а значить не покриває подорожчання їх вартості, амортизаційний фонд недостатній навіть для простого відтворення вибувають фондів. Тому в цих умовах обов'язково повинні бути залучені й інші джерела фінансування - прибуток, кредити банків, а в окремих галузях промисловості і централізовані кошти з бюджету.

Проблема інтенсивного відтворення основних фондів особливо гостро стоїть перед низкою галузей добувної та переробної промисловості з причини високого ступеня їх фізичного та морального зносу. Ці галузі десятиліттями обділяти. За їх рахунок створювалися і розвивалися галузі військово-промисло-ленного комплексу. Тому конверсія повинна бути переважно націлена на створення сучасного, конкурентоспроможного обладнання.
Потужний військово-промисловий комплекс, куди прямо або побічно прямували три чверті ресурсів країни, в змозі здійснити модернізацію, наприклад, харчової, легкої, електронної та інших галузей промисловості шляхом їх технічного переозброєння в порівняно короткий термін. Це дає не тільки прямий ефект, а й прогрессирующе непрямий через збереження сільськогосподарської продукції, товарну інтервенцію, а головне-забезпечить надійну, стабільну, ефективну вітчизняну промислову базу для російського населення і виробництво конкурентоспроможної споживчої продукції легкої, електронної та інших галузей
промисловості - тканини, одяг, взуття, телевізори, аудіо-відеотехніку та ін
Темпи відтворення активної частини основних фондів, особливо технологічного обладнання, повинні відповідати темпам науково-технічного прогресу і вимогам конкурентного ринку. Для галузей переробної промисловості, де частка активної частини основних фондів приблизно половина всієї їх вартості, щорічні темпи оновлення повинні бути в середньому на рівні не нижче 10%, а з технологічного устаткування - понад 20%.

Відтворення основних фондів здійснюється двома шляхами - інтенсивним і екстенсивним.
Екстенсивний шлях відтворення основних фондів припускає заміну вибувають об'єктів новими аналогічного зразка з тими ж техніко-економічними параметрами. Отже, розширене відтворення відповідно вимагає адекватного збільшення ресурсів в основні фонди. Це неефективний шлях, а значить ставить господарюючий суб'єкт у неконкурентоспроможне положення.
Інтенсивний шлях відтворення основних фондів здійснюється заміною вибувають об'єктів на нові, відповідні за своїми техніко-економічними параметрами сучасним прогресивним зразкам. Це, як правило, забезпечує і розширене відтворення поряд з подоланням морального зносу.
На практиці відтворення основних фондів промисловості здійснюється шляхом планомірної заміни вибувають об'єктів, технічного переозброєння, оновлення, розширення та реконструкції діючих і будівництва нових підприємств. При цьому треба якомога частіше, кожні 4-5 років, міняти технологічну начинку відповідно до вимог науково-технічного прогресу і диверсифікацією виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  відтворення основних фондів підприємства; витрати, у результаті яких відбувається збільшення основних засобів (будівельні роботи, монтажні роботи, придбання обладнання, закладення і вирощування багаторічних насаджень). Джерелами фінансування капіталовкладень можуть бути: федеральний і місцеві бюджети; кредити банків та інших кредитних установ; власні кошти
 2. Глосарій
  відтворення мінерально-сировинної бази тощо), які видобувна компанія платить головному власнику природних ресурсів - державі Державне регулювання економіки - процес впливу держави на господарське життя суспільства і пов'язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній доктрині
 3. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  відтворення, на утримання соціальної сфери, науково-дослідні роботи; - погашення довгострокових кредитів і позик і сплата відсотків за цими позиками; - інші витрати. Відповідно до чинної бюджетною класифікацією до складу витрат включаються витрати на матеріальне виробництво, житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення. В останні роки основною
 4. 34.1. Особливості економічного розвитку
  відтворення населення (в 1988 р. - 2,0%, в 1996 р. - 1,3%). Зростає кількість непрацездатних віків (20,7% в 1997 р.), одночасно скоротилася середня очікувана тривалість життя (66,9 років у 1997 р. проти 70 років у 1986-1988 рр..). Основні причини зниження середньої тривалості життя пов'язані з низькою якістю харчування, його нестачею, погіршенням довкілля та медичного
 5. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  відтворення окремих регіонів. У радянський період в основному збереглося старе адміністративно-територіальний поділ, Додався лише волюнтаризм в цей процес, причому теж не переслідувалася мета створення міцної матеріальної бази цих адміністративних одиниць унітарного (по суті) держави. Економічний механізм формується російського федералізму, враховуючи всі особливості
 6. 4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
  відтворення. Мета стратегічних змін в економіці - підвищення її ефективності та динамічності, а не перехід до ринку будь-якими методами. Ринкові інструменти повинні застосовуватися в наборі інших засобів і для різних ситуацій з різним ступенем інтенсивності. 2. Держава повинна виступати гарантом збереження тих галузей, які забезпечують національні інтереси. У цьому випадку з урахуванням
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  основна функція промоутера і спекулянта. Але крім великих коригувань потрібно також безліч дрібніших. Кожна з них може здаватися незначною і мало впливає на загальний результат. Але кумулятивний ефект великої кількості вад у вирішенні подібних другорядних питань може бути таким, що не дозволить знайти правильного вирішення головної проблеми. У будь-якому випадку ясно, що
 8. 4. Облік витрат виробництва
  основної суми боргу. Проте невірно ставитися до подібних виплат як до частини постійних витрат. До поточних операціях вони не мають ніякого відношення. Їх причина не в процесах виробництва, а в застосовуваних підприємцем у минулому методах отримання капіталу і необхідних капітальних товарів. До поточних турботам вони мають непрямий стосунок. Але вони можуть нав'язати фірмі стиль поведінки,
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  відтворення робочої сили, або що її рівень визначається традицією, тоді цілком послідовно вважати будь-яке зниження зобов'язань, які трудовий договір накладає на робітників, їх одностороннім виграшем. Якщо рівень ставок заробітної плати не залежить від кількості і якості праці, якщо роботодавець платить робітникові не ту ціну, в яку ринок оцінює досягнення останнього, якщо
 10. Процентна ставка
  відтворення основних фондів. У західній економічній літературі інвестиції розглядаються як набір благ, цінностей, що вкладаються в підприємницьку діяльність з метою максимізації ефекту (в тому числі й соціального) в перспективі. У господарській практиці в Росії найбільшого поширення набуло наступне розуміння інвестицій. Інвестиціями називають усі види активів
© 2014-2022  epi.cc.ua