Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Умови реалізації при розширеному відтворенні

Звернемося до реалізації продуктів I і II підрозділів:
- I підрозділ залишає для власних виробничих потреб засоби виробництва в кількості (СI +). Залишилося частина продукту (VI + +), що представляє собою знову-таки засоби виробництва, не знаходить реалізації в I підрозділі. Вона призначена для обміну на продукцію II підрозділу з метою одержання необхідних йому предметів споживання;
- II підрозділ залишає для власного споживання предмети споживання у кількості (VII + +). Залишилося частина продукту (CII +), по натурально-речовій формі складається з предметів споживання, не знаходить збуту в цьому підрозділі і призначена для обміну на необхідні йому засоби виробництва, що знаходяться в розпорядженні I підрозділи.
Сгруппировав елементи вартості продуктів WI і WII, виходячи з критерію їх реалізації, попередні рівняння можна записати в наступному вигляді:

СI + +=WI


+ VII +=WII
У результаті можна зробити висновок про те, що повна реалізація суспільного продукту (WI і WII) при розширеному відтворенні можлива за умови, якщо фонд споживання I підрозділи (VI + +) буде дорівнює сумі фонду відшкодування засобів виробництва (CII) і частини фонду накопичення (), пов'язаного з розширенням використання засобів виробництва, II підрозділу, т.
е. (VI + +)=(CII +).
З цієї рівності відповідно випливають два інших рівності за аналогією з тим, як це було зроблено стосовно простого відтворення:
(СI +) + (CII +)=WI
(VI + +) + (VII + +)=WII
Процес розширеного відтворення в другому році можна представити в наступному вигляді:
СI + + VI + +=
CII + + II + +=
Отримані у другому році виробництва прибавочні продукти (і) відображають той факт, що вони збільшилися порівняно з першим роком, так як зросли обсяги ресурсів: засобів виробництва і робочої сили, які й забезпечили збільшення суспільного продукту в I і II підрозділах (,).
У вітчизняній економічній літературі нерідко висловлювалася думка про те, що необхідно виділити сфери послуг як III підрозділи. Однак проти такої позиції є досить вагомий і науково обгрунтований аргумент: всі послуги в залежності від їх виробничого або споживчого призначення також можна розподілити між двома підрозділами суспільного виробництва.
Більш обгрунтованим нам представляється розглядати в якості III підрозділи - парапроізводство, або квазіпроізводство, до якого належить військова промисловість, а також будь-яке цивільне виробництво, з яким пов'язано «омертвіння» ресурсів («довгобуди»).

Парапроізводство, з одного боку, відволікає з I підрозділи засоби виробництва, а з іншого - поглинає частину продукту II підрозділу, тобто частину вироблених предметів споживання. Але продукт, вироблений цим підрозділом, фактично не бере у відтворювальному процесі. Процес розширеного відтворення з урахуванням III підрозділи можна представити в наступному вигляді:


Ставлення до парапроізводству двояке. Без нього неможливо обійтися, насамперед у тій його частині, яка пов'язана із забезпеченням обороноздатності країни. Однак наявність значного парапроізводства в цивільних галузях свідчить про нераціональне і неефективне використання наявних у розпорядженні суспільства ресурсів. У кінцевому підсумку все це веде до виникнення структурних диспропорцій в суспільному виробництві, які загрожують не тільки розбалансування народногосподарського комплексу, а й тривалим нерівноважним станом національного ринку, розгортанням інфляційних процесів, загостренням соціально-економічних відносин у суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умови реалізації при розширеному відтворенні "
 1. 3. Розширене відтворення
  Розглянемо реалізацію суспільного продукту і пропорції суспільного виробництва при розширеному
 2. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  2.1. Вкажіть, чому для забезпечення кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під
 3. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  Головною проблемою ринку є реалізація товарів. Для розуміння проблеми реалізації товарів необхідно врахувати наступне: Реалізація товарів --- + --- статика? динаміка --- + --- можливості? реальності СОП є результатом функціонування суспільного виробництва. Його аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура
 4. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  У цьому підрозділі розділу IV підручника ми конкретно розглянемо самий, мабуть, важливий показник динаміки національного господарства - його економічне зростання. Від нього безпосередньо залежить збільшення матеріального багатства суспільства, трудова зайнятість працівників та інші кількісні та якісні ознаки успішної економічної політики держави. Важливо зауважити, що розширене
 5. Поняття «відтворення»
  Безперервно возобновляющийся процес виробництва називається відтворенням. Процес відтворення охоплює стадії виробництва, розподілу, обміну, споживання. Для поновлення процесу виробництва потрібно відтворити необхідні ресурси, тобто предмети праці (сировина, матеріали, комплектуючі), засоби праці (машини, устаткування, будівлі, споруди) і робочу силу. Відтворення
 6. § 2. Розширене відтворення капіталу
  § 2. Розширене відтворення
 7. Глава 10. Розширене відтворення на підприємстві
  Глава 10. Розширене відтворення на
 8. Умови реалізації при простому відтворенні
  Тепер розглянемо процес та умови реалізації при простому відтворенні і економічному рівновазі при збалансованому, пропорційному розвитку I і II підрозділів. Отже, для продовження процесу виробництва в наступному році в I підрозділі залишаються засоби виробництва СI. За необхідними предметами споживання I підрозділ змушене звернутися в II підрозділ, запропонувавши
 9. Глава МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ в ринковій економіці
  Процес індивідуального відтворення пов'язаний з безперервним витрачанням факторів виробництва - капіталу, сировини, робочої сили і підприємницької здібності, які треба відшкодувати, щоб випуск продукції не перервався. Однак як для суспільного виробництва, так і для індивідуального характерно не просте відтворення, а розширене, яке є засобом зростання капіталу,
 10. Розширене відтворення
  . Головною темою дослідження Маркса було накопичення капіталу, так що абстракція простого відтворення була для нього не більше ніж проміжним логічним етапом на шляху до більш важливої мети - аналізу розширеного відтворення. Однак, виграючи в реалістичності, схема розширеного відтворення помітно поступається в наочності. Тут немає чіткої ув'язки між підрозділами та видами доходів:
 11. Інтелектуальний тренінг і практикум
  1. Вірно - невірно 1.1. Відтворення населення у вирішальній мірі залежить від біологічних і природних факторів. 1.2. Для збільшення чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний
© 2014-2022  epi.cc.ua