Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Умови реалізації при простому відтворенні

Тепер розглянемо процес та умови реалізації при простому відтворенні і економічному рівновазі при збалансованому, пропорційному розвитку I і II підрозділів. Отже, для продовження процесу виробництва в наступному році в I підрозділі залишаються засоби виробництва СI. За необхідними предметами споживання I підрозділ змушене звернутися в II підрозділ, запропонувавши натомість відсутні у останнього засобу виробництва, за вартістю складові (VI + mI).
Підрозділ II при простому відтворенні залишає собі необхідну кількість предметів споживання для своїх працівників і підприємців, за вартістю (VII + mII). Щоб отримати необхідні засоби виробництва, II підрозділ змушене звернутися до I підрозділу і запропонувати йому предмети споживання, рівні вартості СII, в обмін на необхідні йому засоби виробництва.
Тому для повної (без залишку) реалізації продуктів I і II підрозділів необхідно, щоб нереалізовані засоби виробництва I підрозділу за вартістю були рівні нереалізованим II підрозділом предметів споживання.

Наведемо схему простого відтворення і реалізацію виробленого продукту W (WI + WII).
Перший рік:

СI +=WI


+ VII + mII=WII,
де, а й-фонди споживання соответсвенно I і II підрозділів.
Обведені елементи продуктів I і II підрозділів не реалізуються в своїх підрозділах і призначаються для взаємного обміну на еквівалентній основі. Здійснивши обмін (VI + mI) на СII, I і II підрозділи можуть знову приступити до виробництва. Відновлення виробництва в незмінному масштабі (просте відтворення) обумовлено залученням в процес виробництва в колишніх обсягах матеріальних і трудових ресурсів: (СI + VI) і (CII + VII). Прибавочні продукти mI і mII, створені в першому році, будуть повністю «проїдати» протягом другого року. Процес виробництва у другому році буде здійснюється за тією ж схемою:
СI + VI + mI=WI,
СII + VII + mII=WII,
Тут mI і mII - прибавочні продукти, створені протягом другого року виробництва.
Резюмуючи сказане, можна зробити наступний висновок про умови реалізації суспільного продукту при простому відтворенні.
Новостворена вартість I підрозділу повинна дорівнювати перенесеної вартості засобів виробництва II підрозділи: VI + mI=СII. З цієї рівності випливає друга умова реалізації: CI + CII=WII. Справа в тому, що за натурально-речовій формі (VI + mI) являє собою засоби виробництва, які передаються II підрозділу. Вони еквівалентні вартості предметів споживання (CII), які отримує I підрозділ від II підрозділу. Нарешті, з першої рівності (VI + mI)=СII випливає третій: (VI + mI) + (VII + mII)=WII, яке вказує на те, що продукт II підрозділу (предмети споживання) знайшов повну реалізацію для працівників і підприємців I і II підрозділів.
Отже, можна сказати, що збалансованість і рівноважний стан економіки при простому відтворенні, так само як і повна реалізація суспільного продукту (WI і WII), пов'язані з дотриманням трьох основоположних пропорцій:
А) VI + mI=CII
Б) СI + CII=WI
В) (VI + mI) + (VII + mII)=WII
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умови реалізації при простому відтворенні "
 1. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  умови реалізації товарів. Далі цю версію математичного аналізу відтворення капіталу продовжив В.І. Ленін виділенням шести ступенів становлення ринку взагалі і капіталу, зокрема, законів їх розвитку [см. 68, Т.1, с.67-122]. Одночасно розроблялися й інші версії аналізу економіки. Особливо різноманітні дослідження цих проблем в рамках економетричних напрямків теоретичної
 2. 3. Розширене відтворення
  реалізацію суспільного продукту і пропорції суспільного виробництва при розширеному
 3. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  прийнятті? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 4. Поняття «відтворення»
  набуває характеру не тільки простого, а й звуженого. Наочним прикладом звуженого відтворення є народне господарство Росії в період з 1992 по 1998 рр.. У ньому переплелися численні складові. Однак провокуючим і визначальним фактором стала революційна ломка сформованих суспільних, економічних відносин і взята на озброєння чужа національної специфіці модель
 5. § 1. Просте відтворення індивідуального капіталу
  відтворення індивідуального
 6. Глава МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ в ринковій економіці
  реалізацію своєї
 7. Інтелектуальний тренінг і практикум
  умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання
 8. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже мова йде про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. У зв'язку з цим даний розділ починається з глави про відтворення
 9. 2. Просте відтворення
  Отже, стан суспільного виробництва в перший рік можна представити вже знайомої нам схемою: СI + VI + mI=WI
 10. Просте відтворення
  умова пропорційності обміну між двома підрозділами: V1 + M1=С2, або на схемі: Для Маркса це умова пропорційності було, з одного боку, доказом принципової можливості повної реалізації суспільного продукту при капіталізмі (всупереч висновкам Сісмонді і Мальтуса), з іншого - свідченням крайньої складності і невисокою ймовірності досягнення такого результату -
 11. ТЕМА 9. ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  умови виробництва нової вартості. Це відтворення буває двох видів: просте і розширене. Спочатку розглянемо перший
 12. 27.3. Фонд відтворення мінерально-сировинної бази
  умовах угод про розподіл продукції. Базою оподаткування є вартість першого товарного продукту (перелік затверджено Урядом РФ), отриманого та реалізованого з фактично видобутих корисних копалин. Вона обчислюється за цінами реалізації на умовах франко-вагон станція відправлення без ПДВ і акцизу. При реалізації надрокористувачем першого товарного продукту в рахунок
© 2014-2022  epi.cc.ua