Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

Продовольче забезпечення населення планет

Інший, не менш важливою і гострою глобальною проблемою людства є продовольча проблема, оскільки вона безпосередньо відноситься до самому фізичному існуванню сотень мільйонів людей. Останнім часом її прояви носять досить драматичний характер, тому що несуть в собі відбиток протиріч сучасної технологічної цивілізації.
Судити про справжні масштаби та гостроту продовольчої проблеми можна на основі даних досліджень, що приводяться Продовольчої і сільськогосподарської організацією ООН (ФАО).
За статистикою ФАО, чисельність голодуючих на планеті складає нині близько 500 млн. осіб, з яких приблизно 240 млн. чоловік приречені в результаті голоду на хвороби і смерть. Проте прямий голод не вичерпує всієї картини. Від різних форм і стадій недоїдання у світі сьогодні страждає понад 1 млрд. осіб. При цьому недоїдання часто зовні малопомітний. Згідно з існуючими оцінками, так зване «невидиме голодування» в даний час охоплює до 1/4 дитячого населення світу, що розвивається.
Нині різні форми недоїдання в багатьох країнах, що розвиваються є досить поширеним явищем для широких мас населення. Це пояснюється тим, що традиційні раціони можуть забезпечувати достатню кількість калорій, але не містять необхідного мінімуму білків, жирів і мікроелементів.
Показово, що брак цих найважливіших поживних компонентів негативно позначається на здоров'я людей і має своїм наслідком відносно низька якість робочої сили, яка часто малопридатна для використання в сучасному секторі господарства країн, що розвиваються.
Як і раніше часто спостережуваний недолік життєво важливих компонентів в раціоні багатьох жителів країн, що розвиваються призводить до цілого ряду серйозних захворювань, яким найбільшою мірою схильні діти та молодь (наприклад, харчова дистрофія). Можливі й такі важкі захворювання, які призводять до серйозного ураження тканин організму.
Дослідження авторитетних експертів свідчать, що найбільшою мірою страждає від нестачі білків, жирів і навіть калорій в їжі населення найменш просунулися по шляху розвитку країн, до яких відносяться багато країн Африки (особливо Судано-Сахельской зони) .

Як відомо, і голод, і недоїдання існують давно, від самих витоків історії людства. І протягом довгого часу головним фактором, який їх обумовлював, було недостатній розвиток сільськогосподарського виробництва.
Однак на сучасному етапі, в епоху науково-технічної революції, продуктивні сили людства, в тому числі й у сфері сільського господарства, досягли такого рівня розвитку, що в принципі вони здатні забезпечити продовольством в кілька разів більше людей, ніж в даний час проживає на нашій планеті.
Так, згідно з розрахунками англійських експертів, навіть при нинішніх методах обробки землі можна забезпечити продовольством понад 10 млрд. чоловік. Але людство вкрай непродуктивно використовує оброблювані землі. За деякими оцінками, з 149 млн. кв. км суші придатними для сільськогосподарської обробки вважаються тільки 45 млн. кв. км, при цьому обробляється менш 1/3 таких земель.
Згідно з оцінками фахівців, сьогодні для вирощування сільськогосподарських культур, що експортуються в індустріально розвинені країни, в Азії, Африці та Латинській Америці використовується до 1/4 всіх орних, причому кращих земель. У ряді випадків практично весь урожай тієї чи іншої культури направляється до країни, капітал якої був вкладений в дане сільськогосподарське підприємство.
Не випадково тому, що залученість країн, що розвиваються в систему світового господарства, їх спеціалізація на виробництві тропічних і технічних культур можуть знижувати їх продовольче забезпечення, його автономність, ставлячи його в залежність від їх експортної виручки. Недовиробництво продовольства в країнах, що розвиваються супроводжується надвиробництвом у них тропічних культур, що несприятливо позначається на цінах останніх і зменшує кількість продовольства, для придбання якого використовується виручка від їх реалізації на зовнішньому ринку.
При цьому важливо мати на увазі, що до тих же результатів призводить і торговельна політика країн розвиненої зони, часто довільно встановлюють квоти поставок тропічних культур, тарифи, що перешкоджають ввозу обробленої на місці виробництва сільськогосподарської продукції, жорсткі стандарти та санітарні норми для імпортованої сировини.

Цілком очевидно, що в обширних районах, складових периферію світового господарства, як і раніше відчувається нестача коштів, що надходять на розвиток землеробства цих держав, а панування застарілих виробничих відносин на селі нерідко робить неможливим надання імпульсу розвитку сільськогосподарського виробництва й ефективному освоєнню навіть одержуваних обмежених ресурсів.
Продовжує зберігатися перевагу розвинених країн над країнами, що розвиваються в області виробництва продовольства досягається, серед інших факторів, багато в чому за рахунок державних (і міждержавних) субсидій. Не секрет, що в ряді країн, що розвиваються такі капіталовкладення могли б принести істотно більший результат. Тому субсидування сільськогосподарського виробництва в провідних промислово розвинених країнах поряд з більш високим тут розвитком продуктивних сил в сільському господарстві в порівнянні з країнами, що розвиваються робить для останніх важкодосяжним завдання підвищити інтенсивність і продуктивність свого землеробства в доступному для огляду майбутньому. Однак це могло б сприяти позбавленню широких мас населення світу, що розвивається від голоду і недоїдання.
Оскільки продовольча проблема набула глобальних масштабів і характер, її радикальне рішення зв'язується з перспективами раціонального розподілу виробничих ресурсів на всій планеті. Людство створило досить потужні продуктивні сили сільського господарства: у другій половині XX століття в світовому землеробстві відбулися такі якісні зрушення, як перехід до системи машин у сільському господарстві на базі використання високоврожайних, гібридного насіння («зелена революція»), широкий розвиток агропромислової інтеграції та становлення агропромислового комплексу, біотехнологічна революція. Використання всіх цих досягнень цивілізації для забезпечення населення країн, що розвиваються необхідним для нормального життя продовольством допомогло б вирішити цю глобальну проблему сучасності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Продовольче забезпечення населення планет "
 1. глобальні проблеми сучасності
  продовольчого забезпечення населення планети; ресурсів та їх заповнення; забезпечення безпеки і миру; охорони навколишнього середовища та ін Спільним для всіх глобальних проблем є їх універсальний характер, так як вони є породженням сучасної цивілізації. Прояв і подальше загострення цих проблем в планетарному масштабі настійно вимагають їх ретельного розгляду і пошуку
 2. Загальна характеристика
  продовольчих і зниженням частки технічних культур. Серед продовольчих культур основою харчування людини залишається зерно. За рахунок зерна населення світу забезпечує близько 50% своїх потреб у їжі. Це співвідношення поступово змінюється на користь тваринницької продукції. Для того щоб зробити 1кг м'яса, в середньому використовується 7 кг кормового зерна. Основне місце у виробництві
 3. Загальні поняття
  продовольча безпека має на увазі, що світ як ціле повинен виробляти достатню кількість продовольства для задоволення зростаючих потреб. При цьому торгівля повинна здійснюватися без перешкод при відносно стабільних цінах з тим, щоб країни могли у міру потреби доповнювати своє виробництво за рахунок імпорту. Це передбачає і функціонування певної системи
 4. 10.3. Продовольча допомога
  продовольчої проблеми. Важливим інструментом зменшення проблеми голоду з'явилася продовольча допомога, під якою розуміється передача коштів на умовах пільгових кредитів і безоплатних
 5. Масштаби і вплив
  продовольчої безпеки. З середини 70-х років її обсяг зріс з 8 до 13 млн т зерна на рік в 1995 р., або до 0,7% виробництва. Крім того, за вказаний період зросли пільгові поставки незернових продуктів харчування (порошкове молоко, рослинне масло) з 330 тис. т до 1,2 млн т. Слід зазначити, що, незважаючи на зростання абсолютних розмірів продовольчої допомоги, значення імпорту зерна
 6. Питання 67 Класифікація глобальних економічних проблем
  продовольча проблема; - демографічна проблема; - проблема запобігання ядерної війни; - проблема подолання бідності; - проблема розвитку людського потенціалу. До нових глобальних проблем з яскраво вираженою економічної складової в даний час відносять проблеми освоєння Світового океану і освоєння космосу. Віднесення продовольчої та демографічної проблем до
 7. Позиції в світовому імпорті
  продовольчих товарів - 17-25%. Зростання обробної промисловості, невисокий рівень накопичення не дозволили їм використовувати материалосберегающие технологію. Тому тиск, який чиниться продовольчим і паливним імпортом на платіжний баланс, представляє важливий фактор розвитку національних економік. Країни, що розвиваються закуповують відносно невелику частку наукоємної продукції -
 8. Тести
  продовольчих товарів; г) найбільш часто споживані товари та послуги в середньостатистичній сім'ї. 10. Індекс споживчих цін - це: а) відношення вартості споживчого кошика в поточних цінах до вартості споживчого кошика в базових цінах, б) відношення номінального ВВП до реального ВВП; в) відношення вартості корзини з основних продовольчих товарів в поточних цінах
 9. Донори продовольчої допомоги
  продовольчої допомоги здійснюється на двосторонній і багатосторонній основах. Нею займаються міждержавні організації та об'єднання - ОЕСР, ЄС, ОПЕК та ін У 80 - 90-ті роки відзначалася тенденція скорочення надаваної допомоги через міждержавні організації і збільшення її через неурядові. Найбільшою міжнародною організацією, що займається питаннями продовольства і
 10. 10.2. Світова та національна продовольча безпека
  продовольча
© 2014-2022  epi.cc.ua