Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРИВАТНИЙ

приватний, що відноситься до приватних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИВАТНИЙ "
 1. ЗАКРИТА ПІДПИСКА
  1) приватне розміщення цінних паперів без розголосу між небагатьма інвесторами; 2) розміщення випущених цінних паперів тільки серед засновників або за їх рішенням серед залучених
 2. 3.2.6. Інтеграція України у сучасности світогосподарську систему
  Україна і ЄС.Європейській Союз у свой годину признал проголошення незалежності України, запропонував реальну підтрімку путем передачі ноу-хау в рамках своєї програми ТАСІС та оцінів глобальність Завдання Економічної та соціальної перебудови . З 1991 року Європейський Союз Виступає найбільшім надавачем двосторонньої ПІДТРИМКИ України, а загальна допомога від ЄС та йо країн-членів склалось прежде 3
 3. 2.3.3. Суть і значення міжнародного кредиту
  Міжнародний кредит - це рух позичкового Капіталу у сфере міжнародніх Економічних відносін, Який пов'язаний З НАДАННЯ валютних и товарних ресурсів на умів поверненості, терміновості и надалі вважає відсотків. Розмір кредиту та умови его Надання фіксуються в кредитній угоді (договорі) между кредитором и позичальником. Кредиторами и позичальниками віступають ПРИВАТНІ підприємства (банки, ФІРМИ),
 4. Тема 2. Природа, принципи, Функції податків
  Податки - основний ськладової системи державних доходів як сукупності надходження грошів и матеріальніх цінностей Із усіх джерел, вікорістовуваніх для фінансування державних потреб на різніх рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних Утворення (загальнодержавних , регіональніх, місцевіх). Крім Виконання вінятково прітаманної ПОДАТК фіскальної Функції, призначення Якої Полягає в покрітті
 5. 2.2. Міжнародний рух капіталів
  Вісь вже прежде століття разом Із зовнішньою торгівлею особливого Значення набуває експорт Капіталу. До 1914 р. Прямі зарубіжні інвестиції Складанний 1/3 іноземних капіталовкладень. У міжвоєнній Период Міжнародні ринкі товарів и Капіталу практично зізналася краху. ТНК вновь Набуля попередня статусу На межі 70-х років - їх Вплив на Світову економіку ставши значний. У четвертому віданні книги
 6. 5.2. СПЕЦІАЛЬНІ програми в структурі ООН
  Значне місце в Системі міжнародніх організацій ООН займають СПЕЦІАЛЬНІ програми: Програма розвитку ООН (ПРООН), Організація ООН з промислового розвітку (ЮНІДО), Дитячий фонд ООН (ЮНІ-СЕФ), Програма ООН з НАВКОЛИШНЬОГО середовища (ЮНЕП), Університет ООН и Інститут ООН. Програма розвитку ООН (ПРООН) булу Створена рішенням генеральної Асамблеї ООН у 1965 году як допоміжній орган генеральної
 7. 7.2. Організація сплата податків
  Податкова служба Франции находится в складі Міністерства ЕКОНОМІКИ, Фінансів и бюджету, очолюваного міністром-делегатом Із бюджету. Адміністрування податків здійснюють Головне Податкове управління та Головне управління мита та других надходження. Структурно Головне Податкове управляння Складається з п'яти відділів: - відділ підготовкі законодавства (Функції: розробка проектів Законів та других
 8. 5.2. Сучасна податкова система
  У державний бюджет Великої Британии поступають Прямі податки: особистий прибутковий; корпоративний прибутковий; на доходи від нефти; на спадщину; на капітал; Внески на соціальне страхування; непрямі податки (на споживання): Податок на додану вартість; акцизи; мито; гербові податки; податок Із грального бізнесу . Місцеві бюджети формуються за рахунок муніціпального податку на Нерухоме майно.
 9. 11.2.6. Оподаткування Нафтовий-газового комплексу
  Росія володіє 8,2% світовіх запасів нефти, поступаючих позбав Саудівській Аравії (23%) та Ираке (9,6%). Це, - зауважів один російський політичний діяч, - и чудовий дар долі, и водночас джерело серйозно проблем. В России добувають 400 миллионов тонн нефти в рік, оподаткування Якої внутрішнімі податками и вівізнім мітом Дає 22 млрд. дол. або около 25% доходів федерального бюджету. Найкрупнішімі
 10. 2.3.2. Міжнародні валютно-фінансові організації
  Міжнародні валютно-кредитні и фінансові Інститути - це різноманітні організації, Які віконують Функції регулювання міжнародніх валютних, ФІНАНСОВИХ и кредитних відносін, здійснюють Дослідження з проблем валютно-кредитної и фінансової сфер СВІТОВОГО господарства, віробляють Рекомендації и Предложения. До найважлівішіх організацій у Міжнародній Економічній сфере відносіться Міжнародний валютний
 11. Тема 8. Податкова система Италии
  Італія знаменита своєю Божою давно, ще з античних часів культурою, унікальнім внеском у Європейську цівілізацію. Саме слово "фінанси" походити Із середньовічної італійської мови. прот, як держава в ее СУЧАСНИХ межах Італія сформувалася порівняно Пізно, в ЕПОХА Рісорджіменто - боротьбу за незалежність та об'єднання країни (1859-1870). Саме в ту пору на Хвилі национального піднесення Почала складатіся
 12. Тема 7. Податкова система Франции
  Мі Вже малі Нагода торкати вікліканіх податками драматичних історічніх подій, Які вплінулі на Формування державності в Англии та США. Чи не обійшлі подібні події и Францію, де в 1648-1652 рр. розгорілася громадянська війна, котра ввійшла в нас немає под назв Фронда. безпосередно причиною фронду стали непопулярні фіскальні заходь Уряду, зокрема запровадження обтяжлівого податку на будинки -, что
 13. 7.3. Податкові доходи центрального бюджету
  На початок XXI ст. Питома вага податків у ВВП Франции дорівнювала 45,8%, что пріблізно на 5 процентних пунктів Вище від середньої норми оподаткування странах Європейського Союзу. Дольова Частка окрем податків у ВВП Складанний: прибутковий податок - 8,1 %; податок на прибуток підпріємств (компаний, корпорацій) - 2,9%; Внески на соціальне страхування - 16,6%; податки на споживання (товари и послуги)
 14. 6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок
  Впродовж віків, починаючі ще від часів камералістів, Які в XVI-XVIII ст. віконувалі Функції управітелів державности маєтностями та збірачів податків у чисельно німецькіх державах, у Германии поступово Складанний вісокопрофесійна податкова служба, традіційно організована на Високому Рівні та укомплектована кваліфікованім персоналом. У ее Сучасний стані вона может слугуваті взірцем для других
 15. Післямова
  Загальний творчий Намір при створенні даного Посібника, его внутрішня логіка найперше пролягав в тому, щоб у читача, Вивчаючи теоретичні Концепції іноземних авторів та устрій зарубіжніх податкових систем, Постійно збуджуваті мнение про сітуацію з податками в Україні. Словом, - І чужого навчать, й свого не цуратися. Настав час підсумуваті головне в зарубіжній податковій Теорії, практіці ,
 16. 2.4. Соціально-економічні ЕФЕКТ податків
  Чи не менший теоретичний и практичний Інтерес, чем Самі податки, їх види, ставки, Податкові технології, кодекси и т. д ., віклікає соціально-економічна дія податків, - тоб, ті ЕФЕКТ и Наслідки, котрі справляє оподаткування за межами власне податкової системи. Саме Вивчення зовнішніх ефектів оподаткування, впліву податків на виробництво, обмін, Розподіл и споживання, на мотівації поведінкі людей як
 17. Додаток А Міжнародна Хронологія еволюції Головна податків
  594 р. до н. е. Реформи Солона в Афінах: надання Громадянських прав за майново-податковим цензом 578 - 534 рр. до н . е. Перші ценз (lustrum) в Римі - ОЦІНКИ майна и доходів для поділу громадян на Податкові розряди (центурії) 506 р. до н. е. Запровадження в Римі фіскальної монополії на Сіль 353 р. до н. е. 5% - ї збір Із звільненіх рабів (vicesima libertatis) у Рімі -
 18. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  Одні з дерло згадок про податки знаходяться в найдавнішому, найбільш Поширення письмових джерелі іудейсько-християнської цівілізації - Біблії. Так, у Старому Завіті згаданій податок, Який Мойсей - національний герой и законодавець єврейського народу - збирав при проведенні перепису населення около 3,5 тис.. років тому. Податок у розмірі півшекеля (7 г сріблом , что еквівалентно 1,5 дол. за
 19. 1.1. Середовище розвітку міжнародніх Економічних
  відносін Міжнародні економічні отношения являютя собою широкий комплекс торгових, виробничих, науково-технічних, ФІНАНСОВИХ зв'язків между державами, что спріяють обміну економічнімі ресурсами. Економічні отношения между країнамі мают Давнє походження. Ще в ЕПОХА рабовласництва Древній Єгипет, Греція, Рим малі торгові зв'язки з іншімі країнамі. дерло світовою імперією булу Римська імперія, яка
 20. 6. 3. Основні види податків
  У ФРН на Загальнодержавне и окремо на федеральному, регіональному й місцевому рівнях Діє РОЗГАЛУЖ система, что налічує около 40 податків. До числа найбільш фіскально ВАЖЛИВО Із них, что Забезпечують 90% податкових надходженнях до бюджетів усіх рівнів, належати Усього 15 податків. Загальні податки: - прибутковий податок; - корпоративний податок; - податок на доходи від Капіталу; -
© 2014-2022  epi.cc.ua