Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРИНЦИП ВЕРТИКАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

принцип, відповідно до якого суб'єкти, що знаходяться в нерівних умовах, повинні трактуватися податковими законами неоднаково.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИНЦИП ВЕРТИКАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ "
 1. 2.1. Принцип справедливості
  принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 2. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  принципам розподілу податко-вого тягаря між багатими, середнім клас-сом і найбіднішими верствами населення. У со-відповідності з принципом одержуваних вигод справедливо, щоб люди платили податки, ви-ходячи з розміру одержуваних ними гро- них благ. Відповідно до принципу здатності заплатити справедливо, щоб люди платили податки, виходячи з їх здібності не-сти фінансове
 3. Будівництво та експлуатацію доріг.
  принцип використовують і як аргумент на захист того положення, що багаті громадяни платять вищі податки. Чому? Просто тому, що багаті витягують велику вигоду з громадських послуг. Громадяни, у кото-яких є що захищати, витягують основну вигоду з існування поліції. Той же аргумент можна використовувати і для багатьох інших суспільних послуг, таких як пожежна охорона,
 4. Сенатор Рассел Лонг одного разу пародіював громадські дебати в пісеньці: Не брати податок з тебе.
  принципів у податковій системі. Принцип отримання вигоди Один із наріжних каменів системи оподаткування, принцип одержуваних вигод, стверджує, що громадяни повинні платити податки відповідно з вигодою, яку вони витягують з послуг уряду. Основна ідея цього принципу - спроба розподілу суспільних благ за законами ринку приватних благ. Навряд чи хтось буде заперечувати
 5. Ключові терміни
  вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 6. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  принципах класичної дихотомії і нейтральності
 7. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують
 8. 8. ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ
  принципів закріплена нормативно, інші виводяться шляхом тлумачення податкового законодавства судом або наукової доктриною. Деякі принципи мають загальногалузевий або міжгалузевий характер, інші регулюють правові інститути, субінстітути або навіть окремі аспекти оподаткування. Принцип справедливості оподаткування. Оподаткування має бути справедливим. Ідея справедливості
 9. Загальна оцінка теорії розподілу Кларка
  принцип граничної продуктивності, з розподільною справедливістю. Він вважав, що заробітна плата, відповідна граничної продуктивності праці, автоматично є «справедливою». Тим часом справедливість принципу, відповідно до якого власники дефіцитних ресурсів оплачуються вище інших, по собі не є очевидною. Як зазначає М. Блауг, принцип граничної
 10. Незважаючи на поширений-ність цих понять, вони досить рідко використовуються для оцінки
  справедливість. Якщо податки стягуються відповідно до спо-можності громадян заплатити їх, внески багатих платників податків по-винні перевищувати платежі менш забезпечених індивідів. Але скільки повинні платити багаті? Велика частина суперечок ведеться навколо цього питання. Розглянемо податкові системи, представлені в табл. 12.6. У кожному разі по-чаї платники податків з високими доходами платять
 11. Один з Десяти принципів економічної науки свідчить, що уряді іноді має
  принципів економічної науки свідчить, що уряді іноді має можливість поліпшити результати діяльності ринку. Однак воп-ріс про застосування даного принципу до розподілу доходів викликає разногла-ся . Філософи і політики розходяться в оцінці бажаного нерівності та ролі держави у зміні пропорцій розподілу доходів. Інший Принцип економіці стверджує, що людина
 12. Економічна теорія суспільного сектора хід, платитимуть різні суми податків.
  вертикальну і горизонтальну справедливість будь-якого податку, необхідно брати до уваги це непрямий вплив. Однак багато дискусії про справедливість системи оподаткування ігнорують його, вони базуються на посилці, яку економісти про-звали «теорією липучки від мух» , яка каже, що податковий тягар, як муха на липкою папері, прилипає туди, де приземлиться, - вельми
 13. Принципи соціальної справедливості
  принцип «рівності можливостей» (доступність приватнопідприємницькій діяльності, свобода торгівлі) у поєднанні з «рівністю умов», або «фактичним рівністю» (рівна оплата за працю, рівний доступ до освіти, культури, поліпшення умов життя бідних верств населення). Інша течія являє неоконсерватизм (виник в 60-і рр. . ХХ ст.), який відкинув не тільки
 14. Податкова система та її принципи
  принципи справедливості та ефективності. Податкова система повинна забезпечувати ефективний розподіл і використання ресурсів на мікрорівні (рівні окремого виробника). Справедливість повинна бути вертикальною (це означає, що люди, які отримують різні доходи, повинні платити неоднакові податки) і горизонтальної (подразумевающей, що люди з рівними доходами повинні платити рівні
 15. § 2.5. Система принципів оподаткування. Економічні принципи оподаткування
  принципами слід вважати базові ідеї і положення, що існують у податковій сфері. Однак, враховуючи багатоаспектність змісту податків, їх комплексний характер і неоднозначну природу, необхідно відзначити, що кожній сфері податкових відносин відповідає своя система принципів. Так, можна умовно виділити три такі системи: - економічні принципи оподаткування; - юридичні
 16. § 2.6. Справедливість як основний принцип і базова категорія оподатковування
  принцип справедливості, незважаючи на запеклі суперечки з приводу його суті і змісту, ось вже протягом двохсот років є головним орієнтиром будь-якій цивілізованій системи оподаткування. На думку В. Пушкарьової, історичний суперечка про пріоритетність у принципах оподаткування здійснив своєрідний рух по спіралі: від справедливості по А. Сміту, достатності по А. Вагнера, знову до
 17. Пропозиція в довгостроковому періоді
  вертикальним відрізком кривої ПС в довгостроковому періоді. Це означає, що національне виробництво і сукупні пропозиції придбали фіксований характер і не залежать від рівня цін. Вертикальний відрізок кривої ПС відповідає поглядам класичної економічної школи та її послідовників - неокласиків, з точки зору яких ринкова економіка володіє достатніми внутрішніми механізмами
 18. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  принципі вона суперечить соціальній справедливості в таких сферах, як перерозподіл ресурсів на користь малозабезпечених, підтримання загальної зайнятості, вирішення екологічних проблем та ін Протиріччя між економічною ефективністю і соціальною справедливістю - це відображення протиріччя між виробництвом і споживанням. У сучасних умовах застосовується більш широке поняття
© 2014-2022  epi.cc.ua