Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Примітки


1
У даному навчальному посібнику поняття «економічна наука» і «економіка» вживаються як синоніми, хоча слово «економіка» може використовуватися також у значенні «народне господарство».

2
Тут і далі розглядаються витрати не суспільства, а фірми, тобто окремого господарського ланки.
3
Органічна будова капіталу виражається ставленням засобів виробництва до робочої сили.
У ході НТП частка засобів виробництва зростає, а частка робочої сили щодо них падає.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Примітки "
 1. Стаття 8. СУДОВА ВЛАДА
  8.1. Конституційний Суд складається з 7 осіб. Члени Конституційного Суду призначаються Законодавчими Зборами, при цьому щорічно Законодавчі Збори призначає одного члена Конституційного Суду терміном на 7 років взамін члена, строк повноважень якого закінчився. Члени Конституційного Суду можуть переобиратися на свої пости необмежену кількість разів. 8.2. Конституційний Суд
 2. Передмова
  Я провів інтерв'ю з більш ніж тридцятьма найвизначнішими біржовиками нашого часу і кожному з них задавав кілька однакових питань [Інтерв'ю було опубліковано у збірниках «Ринкові чаклуни» і "Нові ринкові чаклуни" («Market Wizards», New York Institute of Finance, 1989; «The New Market Wizards», HarperBusiness, 1992). - Тут і далі примітки перекладача.]. Серед них був такий: «Чи була в
 3. СТАРІННЯ
  Але насправді вибухова частина вулкана, розігрівається демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. Вперше в історії наші суспільства будуть мати дуже велику групу економічно пасивних літніх людей, заможних виборців, що вимагають дорогого соціального обслуговування, такого, як медичне, і одержують більшу частину свого доходу від
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 5. 5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,
  5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту, крива попиту нееліт-: тична. У точках високих цін і невеликого обсягу попиту крива попиту еластична. Ціна Еластичність більше 1 Еластичність менше 1 В табл. 5.1 представлена і сукупна виручка в кожній точці кривої попиту, яка ілюструє вза-ємозв'язок між сукупною виручкою і
 6. Так, заморозки в штаті Флорида можуть погу-Глава 20.
  Так, заморозки в штаті Флорида можуть погу-Глава 20. Розподіл доходів 433 Новини ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БІДНОСТІ Економічна статистика ретельно аналізує показники рівня бідно-сті, проте це не ставить її поза кри-нки. СТАРІ НЕДОЛІКИ не дозволяє визначити НОВИЙ РІВЕНЬ БІДНОСТІ Дена Мілбенк Брехня, безсовісна брехня і статистика ... Для щорічних даних
 7. Джерело: U.
  Джерело: US Department of Treasury; US Department of Commerce. На рис. 25.5 представлена динаміка державного боргу США, Вира-женного у відсотковому відношенні до ВВП. Як видно з наведеного графіка, в 1950-1970-х рр.. спостерігалося неухильне зниження даного показника. Хоча в цей період уряд зводило бюджет з дефіцитом, його величина була незначною і
 8. Масштаби, динаміка та географія міжнародного руху капіталу
  Величина функціонуючого за кордоном іноземного капіталу величезна. Тільки обсяг накопичених у світі прямих інвестицій до 1997 р. становив близько 3,5 трлн. дол За оцінкою ООН, на підприємствах з іноземним капіталом в 1997 р. вироблялося товарів і послуг на 9,5 трлн. дол Більше третини світового експорту товарів і послуг (у 1997 р. він склав 6,4 трлн. дол) припадає на торгівлю в середині фірми
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 10. Витоки ліберального реформізму: Єремія Бентам
  Поряд зі «старим» лібералізмом фритредерів тоді ж, і середині XIX в., отримав розвиток «новий» лібералізм - реформістська версія доктрини, виникнення якої було підготовлено попередньою історією цієї течії в британському суспільстві. У середовищі британських лібералів початку XIX в. тон задавали так звані філософські радикали - гурток інтелектуалів, що об'єдналися навколо журналу «
 11. « Підстави вчення про народне господарство »
  Вчення про блага. Головна тема «Підстав ...» Менгера - виклад його суб'єктивної теорії цінності. Починається воно з розгорнутого вчення про блага. Менгер визначає благо як предмет, що задовольняє певну людську потребу в силу деяких своїх властивостей, причому: 1) людині відома ця його здатність і 2) він може нею воспользоваться6. Тут автор особливо підкреслює суб'єктивний
 12. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  Одне з найважливіших умов становлення ринкових відносин в Російській Федерації - розвиток малого підприємництва. Його формування визначається насамперед загальної фінансово-економічною політикою, що проводиться в країні Разом з тим існують особливості функціонування малих підприємств, обумовлені закономірностями і тенденціями соціально-економічного розвитку та ринкового
 13. 27.9. Федеральні цільові програми
  Федеральні цільові програми - це ув'язаний за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, що забезпечують ефективне вирішення цільових завдань і потребують державної підтримки. Цільові програми є найважливішим засобом реалізації
© 2014-2022  epi.cc.ua