Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Перетворення відносин власності


У Росії, інших країнах СНД, ЦСЄ пріоритетним напрямком ринкових реформ виступала приватизація. Повсюдно досить швидко і без особливих труднощів пройшла «мала приватизація» - передача малих і середніх підприємств через оренду, продаж і реституцію (повернення колишнім власникам власності, націоналізованої після Другої світової війни); ця остання форма приватизації використовувалася в країнах ЦСЄ та Балтії.
Проте приватизація великих державних підприємств у країнах ЦСЄ проходила з набагато більшими труднощами: місцеві громадяни і комерційні структури не мали достатніми засобами для їх придбання, а самі підприємства не викликали особливого інтересу (застаріле обладнання, надмірна зайнятість і ін.)
Разом з тим досвід перетворення відносин власності в країнах ЦСЄ показав, що для успішного ходу ринкових реформ створення нових приватних підприємств та зміна умов господарювання важливіше, ніж перехід в приватні руки старих державних підприємств. Справа в тому, що колишні державні підприємства, навіть формально ставши приватними, довго не можуть освоїти ринкову модель поведінки, тоді як знову виниклі приватні фірми відразу починають діяти за ринковими правилами.
Банківська система в країнах ЦСЄ була свідомо слабо приватизована. Це дозволяло державі зберігати контроль за фінансовими та розрахунковими операціями підприємств, успішніше здійснювати врегулювання неплатежів. Державні органи в країнах ЦСЄ продовжували контролювати злиття і поглинання банків, освіта банківських консорціумів.
У Китаї приватизація, навпаки, відкидається.
У 1992 р. був узятий курс на створення змішаної форми власності, за якої суспільна власність і далі буде грати домінуючу роль. При цьому допускається «спільний розвиток різних секторів економіки» та їх «добровільне господарське об'єднання в найрізноманітніших формах». Ахіллесовою п'ятою китайської економіки залишається низька ефективність державного сектора. Єдиним реальним виходом для нерентабельних виробництв вважається акціонування державної власності, залучення іноземного капіталу, злиття з успішно працюючими державними підприємствами.
Досвід країн з перехідною економікою призводить до висновку про те, що не так форма власності, скільки характер управління підприємствами і наявність конкурентного середовища визначають рівень їх економічної ефективності і темпи зростання виробництва.
Китай і Росія наочно показали, що конкуренція важливіша для успішного економічного розвитку, ніж зміна форм власності. Китай розширив сферу конкуренції без приватизації державних підприємств. У Росії відбулася приватизація переважної частини економіки, але формування конкурентної сфери проходить досить повільно. Китай пережив небувалий економічне зростання, а Росія - глибокий спад. Можливе пояснення цих явищ полягає в тому, що при приватизації виникають величезні рентні доходи, внаслідок чого підприємці вважають за краще отримувати контроль над приватизованими підприємствами, а не здійснювати інвестування у створення власних фірм і тим самим стимулювати зростання виробництва. Навпаки, в результаті заохочення конкуренції зменшуються рентні доходи і збільшуються стимули до зростання виробничої діяльності.

На початковому етапі реформ однією з центральних завдань було досягнення фінансової стабілізації і особливо придушення інфляції. Майже всі країни з перехідною економікою (крім Китаю та В'єтнаму) були змушені вдаватися до різких і болючим для народного господарства і населення заходам «шокової терапії». Успішна фінансова стабілізація поряд з формуванням ринкових інститутів створює можливості для переходу до економічного зростання. У країнах ЦСЄ в основному завершився початковий етап переходу до ринку, в ході якого в тій чи іншій мірі були вирішені завдання лібералізації, інституційних перетворень та фінансової стабілізації. Економічний спад в країнах ЦСЄ виявився відносно нетривалим (1990-1993 рр..) І не дуже глибоким - до 20-25% ВВП, а з 1993-1994 рр.. змінився зростанням. Вже в 1997 р. Польща і Словенія на 25% перевищили обсяг ВВП 1990 р., а Угорщина, Словаччина і Чехія впритул наблизилися до дореформеному рівнем ВВП. Країни - члени СНД, пізніше вступили на шлях перетворень, змогли певною мірою вирішити проблеми лібералізації та стабілізації, але не реалізували ще значну частину інституційних реформ.
У Китаї та В'єтнамі ринкові перетворення проявилися насамперед у створенні підприємств нового приватного сектора замість приватизації вже існуючих державних підприємств, поступової або одномоментної лібералізації цін і м'якого демонтажу планового регулювання при збереженні в руках держави основних фінансових важелів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перетворення відносин власності "
 1. 2. Власність і приватизація
  відносин власності - матеріальний напрямок економічної трансформації в країнах з перехідною економікою. Сутність власності Різні економічні школи по-різному визначають власність і її сутність. Ідеолог дрібнобуржуазного соціалізму П.-Ж. Прудон (1809-1865) так визначив дану категорію: «Власність - це крадіжка». Його думка не була прийнята в суспільстві, хоча дала світові
 2. 1. Трансформація власності
  перетворення відносин власності йде головним чином по шляху створення приватного сектора при активному залученні іноземного капіталу, без приватизації державної власності. При цьому державні підприємства все більш широко використовують ринкові методи господарювання. З точки зору змін у структурі власності до цієї групи країн можна віднести і колишні республіки СФРЮ,
 3. Еволюція відносин власності в сільському господарстві
  перетворення відносин власності відбувається зовсім іншими шляхами по порівняно з промисловістю і сферою послуг. Колишні радянські колгоспи, як правило, пішли шляхом перетворення в товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Кожному їх члену, колишньому колгоспникові, формально виділено земельну наділ і частка у виробничому майні ТОВ. Однак фактично земля і виробниче
 4. Висновки
  перетворення відносин власності допомогою приватизації є ключовим моментом трансформації планового господарства постсоціалістичних країн, у тому числі Росії, в ринкове. 2. Приватизація в країнах з перехідною економікою характеризується поєднанням загальних тенденцій і національних особливостей. З точки зору соціальної справедливості, вона була найбільш успішною в Чехії,
 5. Глосарій
  перетворення - зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності інтеграційного об'єднання - господарська угруповання, створена для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями Інтелектуальна власність - власність на інтелектуальний продукт (див. Інтелектуальний продукт) Інтелектуальний продукт (інтелектуальна продукція) - знання
 6. Введення
  перетворення відносин власності, формування ринкового господарства, докорінної зміни структури народного господарства та удосконалення управління всією економікою. Висвітлюються також злободенні проблеми, що стосуються рівня та динаміки заробітної плати, інфляції, безробіття, економічної кризи, бюджету та інших сторін соціально-економічного життя Росії. У книзі велике місце
 7. 4. Правові аспекти власності
  перетворення відносин власності, зокрема. Насамперед, одним з вирішальних шляхів роздержавлення є приватизація. Приватизація - це процес перетворення державної власності в приватну власність. Слід зауважити, що приватизація відбувалася не тільки в країнах, де здійснюється перехід від командної до ринкової економіки, але й була характерна для країн з
 8. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  перетворення математичного опису конкретного нерівноважногостану в математичний опис рівноважного стану. Але ці математичні операції жодним чином не описують ринковий процес, породжений невідповідностями структури цін. Диференціальні рівняння механіки мають на меті точно описати аналізовані руху в будь проходить момент часу. Економічні рівняння не 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
 9. перетворення відсталого виробничого апарату, транспорту і зв'язку Румунії в відповідності з західними стандартами. Якщо допомога, що надається румунам з боку передових західних країн, полягала б просто в забезпеченні технологічним знанням, то вони побачили б, що потрібно дуже багато часу, щоб зрівнятися із Заходом. Перше, що їм потрібно було зробити, це робити заощадження, щоб
  Коментарі
 10. перетворення капіталістичного суспільства в соціалістичне шляхом реформ. [67] кyлі назва низькооплачуваних низькокваліфікованих робітників у Китаї, Індії та низці інших країн. [68] мексиканські пеони селяни спадкові боржники. Пеонаж перетворення селян в спадкових боржників допомогою позик, які повинні бути відпрацьовані і зобов'язання за якими передаються з покоління в
  преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ. [67]кyли название низкооплачиваемых низкоквалифицированных рабочих в Китае, Индии и ряде других стран. [68]мексиканские пеоны крестьяне наследственные должники. Пеонаж превращение крестьян в наследственных должников посредством ссуд, которые должны быть отработаны и обязательства по которым передаются из поколение в
© 2014-2022  epi.cc.ua