Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ  

покажчик

Акселератор 68, 224-235 Безробіття

природна 169,171,172,177,

182

кон'юнктурна 173-176, 183 Валовий внутрішній продукт (ВВП) 23-25, 28,30-33

Валовий національний продукт (ВНП) 23-25,41,46, 176, 283 Гіперінфляція 254, 293 Дійсний попит 147, 154, 196, 198,202,208,224

Грошова база 97-98, 100-103, 114

Гроші 88-120 Дефлятор 28 Дефляція 140, 262, 287 Дихотомія класична см. Нейтральність грошей Інвестиції автономні 69 індуковані 68 Інвестиційна пастка 153, 159,198-199,208

Індекс цін 25, 28, 290 Інфляція 28-29, 140, 254-256, 270, 277-280, 282, 285-291, 293 Ключова процентна ставка 103 Крива

Бевериджа 172-173 Оукена 173,176 Філліпса 257

Ліквіднапастка 152, 200,208 Лінія IS 73-74,80-81 Лінія LM 115-116

Міжгалузевий баланс (МОБ) 43,47-56

Мул ьтінл і ка гір

автономних витрат 74,200-

201

грошовий 101 податковий 76, 79 Народногосподарський кругообіг 34, 36-37

Національний дохід (НД) 23-24, 27, 29, 60,71,78,152,175, 196

Нейтратьность грошей 193,200,204, 207,212,215, 240

Нормативи мінімальних резервних покриттів 98, 99-101 Очікування

адаптивні 263 авторегрессівние 263 статичні 262 раціональні 264 Парадокс заощаджень 75, 80 Проміжний продукт (споживання) 43,49-50

Наявний доход 24,40 Реальні касові залишки 112- 113,119,141,205-208,215,268,270, 283-284

Реальні умови обміну (Terms of trade) 71

Сукупний суспільний продукт 24, 33, 108

Стагфляція 278-279 Теорема Хаавельмо 80 Рівень цін 25-30, 57

функція

споживання кейнсіанська 58-62 неокласична 64-65 заощадження Калдора 241 кейнсіанська 62-63 неокласична 65 інвестицій Калдора 241 кейнсіанська 69 неокласична 66-67 імпорту 71

пропозиції грошей 105 сукупного попиту 155-157

динамічна 268-269 сукупної пропозиції динамічна 261-262,265-

266

кейнсіанська 178-182 неокласична 177 чистого експорту 72 експорту 71

Чистий національний продукт (ЧНП) 23 Ефект

Кейнса 155, 207 Пігу 207 Фішера 208

 1. Ринки і встановлення рівноваги, ринки в найпростішої неокласичної моделі
  У моделі в явному вигляді присутні чотири ринку: ринок купа, ринок єдиного умовного продукту (ринок товарів і послуг), фінансовий ринок, ринок грошей. Ринки відрізняються деякою ієрархією - послідовністю, в якій встановлюється рівновага. Першим в цій ієрархії є ринок купа, останнім - ринок
 2. Рікардіанська еквівалентність
  Нехай тепер державні витрати фінансуються за допомогою випуску облігацій держборгу. Раз податки не збільшуються, то можна припустити, що повинна спрацювати звичайна логіка, пов'язана з мультиплікатором, і кейнсіанський підхід призведе до бажаних результатів - вплив зростання держзакупівель
 3. Репрезентативний споживач, функція споживання
  Репрезентативний споживач є власником макроекономічних факторів виробництва - праці і капіталу. Відповідно до цього він є одержувачем всього доходу (від праці і капіталу), формує пропозицію праці (див. Гл. 5), а також споживає частину виробленого продукту. Отримавши дохід в розмірі
 4. Реальний ВВП і дефлятор ВВП
  Розглянутий нами показник ВВП вимірюється в поточних ринкових цінах, за номінальною вартістю, а тому також називається номінальним ВВП. Зміна ВВП від року до року може відбутися як за рахунок зміни фізичних обсягів випуску товарів та послуг, так і за рахунок зміни цін. Щоб відокремити ефект
 5. П'ять демографічних і кредитних хвиль стародавнього Риму
  Перший цикл - трьохсотлітній: від стабільності до нестабільності. Перший досить вивчений демографічний цикл був в Древньому Римі між 650 і 350 рр. до н.е. Максимальна чисельність населення була досягнута до 500 р. До н.е. е. Рим процвітав, набув значного поширення кредитування багатими городянами
 6. Пропозиція праці
  При виведенні функції пропозиції праці позиції неокласиків і кейнсіанців розходяться але трьох питань: ? на яку ціну праці орієнтуються домашні господарства при визначенні обсягу пропозиції праці - номінальну або реальну; ? чи може в реальній економіці номінальна ставка заробітної плати зменшилася;
 7. Прогнозування основних виробничих фондів та інвестицій в економіці, основні виробничі фонди: поняття та облік з метою макроекономічного аналізу
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні показники, що утворюють основу виробничого потенціалу; методи оцінки основних виробничих фондів; особливості планування залучення інвестицій; вміти визначати роль і місце іноземних інвестицій в економіці країни; використовувати
 8. Прогноз коефіцієнтів прямих витрат
  Основою для початкової формулювання методу «Витрати - Випуск» була гіпотеза про незмінність коефіцієнтів прямих витрат при зміні обсягів виробництва. Але з плином часу деякі коефіцієнти витрат можуть змінюватися в результаті впровадження нових методів виробництва (нових технологій). Ще В.
© 2014-2021  epi.cc.ua