Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ

витрати підприємства, які не залежать безпосереднім чином від обсягу виробленої продукції, які не можуть бути протягом короткого періоду часу ні збільшені, ні зменшені з метою зростання або скорочення випуску продукції.
Зазвичай це витрати на утримання будівель, довгострокову оренду приміщень, оплату адміністративно-управлінського персоналу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ "
 1. Непрямі постійні витрати
  постійні витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування за власними адміністративним будівлям, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 2. Постійні витрати в митній справі
  витрати в митній справі - витрати, які не залежать від обсягу виконуваних робіт, надаваних послуг і пов'язані з самим існуванням митних
 3. Поріг рентабельності товару
  постійні витрати, але й віднесену на даний товар величину непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 4. Постійні витрати
  постійні та змінні. До постійних витрат відносяться ті витрати, які не змінюють своєї величини із зміною (скороченням або збільшенням) обсягу продукції, що випускається. До такого роду витратам відносяться витрати, пов'язані з експлуатацією будівель, споруд, машин, устаткування, тобто амортизація, а також утримання адміністративно-управлінського персоналу, рента, відсоток. Ці та
 5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
  постійних і змінних витрат. Прямі витрати виробництва - витрати виробництва конкретної продукції, які можуть бути віднесені безпосередньо на її собівартість. Витрати середні - середні величини витрат, що припадають на один виріб, на одиницю продукції за певний проміжок часу, або в партії товарів, або по групі підприємств. Витрати експлуатаційні - витрати,
 6. Середні витрати
  постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні
 7. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  постійні, постійні). Витрати, мінливі пропорційно зміні обсягів виробництва, відносять до змінних (пропорційним) витратам, а ті витрати, які не змінюються або змінюються непропорційно обсягами виробництва, - до непро-порційно (умовно-постійних, постійним). При зростанні масштабів виробництва собівартість одиниці продукції знижується за рахунок умовно-постійних
 8. 9.2.3. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  постійних витрат. Якщо ціна збільшиться до P3, а випуск до q3, надлишок виробника складе P4P3C'D 'і частина постійних витрат НЕ буде відшкодована. При ціні P2=minSATC надлишок виробника збільшиться на величину, рівну площі P3P2В'С ', і досягне величини площі P4P2В'D', хоча прибуток підприємства при випуску q2 виявиться нульовий. Нарешті, при ціні P1=SMC (q) надлишок виробника
 9. ВІДРЯДЖЕННЯ
  постійної роботи. Витрати на відрядження іменуються витратами на відрядження. Частина витрат, яку несе сам відряджений працівник, відшкодовується йому організацією, яка направила його, або що запросила працівника
 10. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  постійні витрати, які не залежать від обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. При розрахунку обсягу продажів (виручки), при якому валові витрати фірми окупаються, було б неправильно механічно скласти
 11. 10.4. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства
  постійних і змінних витрат, а також від рівня цін на продукцію. При підвищенні цін потрібно менше реалізувати продукції, щоб отримати необхідну суму виручки для компенсації постійних витрат підприємства, і навпаки, при зниженні рівня цін беззбитковий обсяг реалізації зростає. Збільшення ж питомих змінних і постійних витрат підвищує поріг рентабельності і зменшує зону
 12. 76. ВИТРАТИ У короткостроковому періоді
  постійних витрат, здійснюваних цією фірмою. Протягом короткострокового тимчасового інтервалу зміни в обсягах випуску продукції можуть виникати виключно від зміни обсягів змінних витрат. Впливати на хід і результативність виробництва вона може лише шляхом зміни інтенсивності використання своїх потужностей. У цей період фірма може оперативно змінювати свої перемінні фактори
 13. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  постійних витрат становлять витрати, пов'язані з використанням основного капіталу. Змінні витрати виробництва - витрати підприємства, безпосередньо залежать від обсягу виробництва продукції (сировина, паливо, матеріали, транспортні послуги, трудові ресурси і т. д., що використовуються в процесі виробництва продукції). Основу змінних витрат складають витрати, пов'язані з використанням
 14. 8.3 Витрати в короткому періоді
  постійні, не залежать від обсягу виробництва, і змінні, що змінюються при зміні розмірів випуску. До постійних витрат (FC; fixed cost - англ.) Відносяться витрати на утримання будівель, споруд, обладнання, адміністративно-управлінські витрати, орендна плата, деякі види податків. Слід зауважити, що до постійних відносяться звичайно і «неявні» витрати. До змінних (VC;
 15. Догма Сміта
  постійний
 16. Постійні, змінні та валові витрати
  постійним (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок між двома видами класифікації витрат Сума постійних і змінних витрат являє собою валові, або сумарні, витрати фірми ТС (англ. total costs). Розподіл витрат на постійні та змінні увазі умовне виділення короткострокового і довгострокового періодів у діяльності фірми. Під короткостроковим розуміють такий період в
 17. 10.5. Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації
  постійних витрат і рівня ціни. Порядок обгрунтування обсягу продажів, який дає однаковий прибуток за різними варіантами управлінських рішень. За допомогою маржинального аналізу можна встановити критичний рівень не тільки обсягу продажів, але і суми постійних витрат, а також ціни при заданому значенні інших факторів. Критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального
 18. Постучредітельское виробництво
  постійно. Тому рано чи пізно, через певний період після їх вкладення, витрати засновництва будуть компенсовані. Ми не можемо визначити справедливий розмір цієї компенсації (відповідний ринковою ціною витрат), але очевидно, що він кінцевий. Після повної компенсації витрат засновництва всякий ризик зникає: засновник-капіталіст не лише повернув спочатку вкладені кошти, але
© 2014-2022  epi.cc.ua