Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОСІБНИК

грошова допомога, що надається державою особам, які перебувають у важкому економічному становищі, наприклад допомогу з безробіття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОСІБНИК "
 1. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
  посібнику розглядаються глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 2. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  допомоги з безробіття приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18 календарних місяців ... 5. У разі ненадання оплачуваної підходящої роботи після закінчення 18 календарних
 3. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  посібник призначений для студентів неекономічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому представлено зміст лекційних занять, згідно з навчальною програмою. Рекомендоване навчальний посібник сприяє глибшому і якісному вивченню дисципліни «Економіка». Наведено список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної
 4. Література
  посібник. М.: РИОР, 2005. 2. Шевчук В. А., Шевчук Д. А. Фінанси і кредит: Учеб. посібник. М.: РИОР, 2006. 3. Шевчук В. А., Шевчук Д. А. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник. М.: РИОР,
 5. Спеціальна література
  посібник. - М., 2007. 2. Клокова А.В. Податок на майно організацій: порядок нарахування та сплати з урахуванням останніх змін [практ. пособие]. - М., 2007. 3. Податки й оподатковування: навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями 060400 "Фінанси та кредит" і 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" / За ред. Г.Б. Поляка. - М., 2007. 4. Фірстова С.Ю. Вмененка і
 6. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 7. Стаття 30. Порядок визначення розмірів допомоги з безробіття
  допомоги збільшується на половину мінімального розміру оплати праці на кожного із зазначених осіб. При цьому максимальний розмір доплат не може перевищувати півторакратної величини встановленого законом мінімального розміру оплати
 8. П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004
  посібнику викладається курс історії економіки у відповідності з державним освітнім стандартом. Посібник призначений для широкого кола читачів, що бажають глибше ознайомитися з історичними закономірностями розвитку економічних процесів. Даний навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 060400 - Фінанси і кредит; 060500 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 060800 -
 9. Література
  посібник. М., 1999. 2. Бутеніл В.Є. Стимули економічного розвитку. Мн., 1999. 3. Лопухіна Е.А. Розподіл доходів: структура, форми, рівність, нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах:
 10. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000
  посібник розрахований на наймасовішу, перший щабель економічної освіти студентів вищих навчальних закладів. В її рамках майбутні фахівці повинні отримати міцні знання про економічні системах, їх еволюціях та сучасний стан, механізми розвитку та функціонування, що і визначило логіку побудови, зміст і концептуальний апарат навчального
 11. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010

 12. Програма. Інтерпретація графіків
  посібниках зустрічаються графіки, подобниетем, що наведені в даній книзі, оскільки кар-тинка часто краще тисячі сказаних слів. Зада-ча цього додатка - навчити вас інтерпретувати і використовувати графіки, з якими вивстретітесь в цьому посібнику та в
 13. Список літератури
  посібник / М.: Изд- во РАГС, 2006. 4. Носова С.С. Економічна теорія: підручник / М.: КНОРУС, 2007. 5. Кочеткова А.А. Економічна теорія: підручник / М.: ИД "Дашков і К", 2006. 6. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: практикум / М.: Проспект, 2006. 7. Камаєв В.Д Економічна теорія: навч. / - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2001. 8. Грязнова А.Г. Економічна теорія: навч.
 14. А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998
  посібник «Податки і податкове право», яке отримало високу оцінку науковців і практиків (Податки і податкове право. Навчальний посібник / За ред. А. В. Бризгаліна. М . 1997. - 600
 15. Книги
  посібник. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 16. Шевчук Д.А. Управління якістю. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 17. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Учеб-метод. пособ. - М: Фінанси і статистика, 2006. 18. Шевчук Д . А., Шевчук В.А. Макроекономіка: Конспект лекцій. - М.: Вища освіта, 2006. 19. Шевчук Д.А. Страхові спори: практичне
 16. Книги
  посібник. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 16. Шевчук Д.А. Управління якістю. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 17. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Учеб-метод. пособ. - М: Фінанси і статистика, 2006. 18. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Макроекономіка: Конспект лекцій. - М.: Вища освіта, 2006. 19. Шевчук Д.А. Страхові спори:
 17. 1.Пояснітельная записка-обгрунтування до вивчення курсу "Історія економіки"
  посібника "Історія економіки". Його використання дозволить закріпити отримані знання з даної дисципліни, розширити інформаційну базу вивчення, навчитися застосовувати теоретичні знання в практичних цілях. Методичні вказівки з курсу "Історія економіки", мають структуру, яка відповідає навчального посібника з дисципліни "Історія
 18. Список літератури
  посібник. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996. 2. Великий економічний словник / За загальною ред. О.М. Аеріліяна. - М.: Фонд Правова культура, 1994 . 3. Буглай В.Б; Лівинці М.М. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - М: Фінанси і статистика, 1996. 4. Валютний ринок і валютне регулювання: Навчальний посібник / За ред. І.Н.Платоновой. - М.: БЕК, 1996. 5. Гладков І.С. Економіка і
 19. 5. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  допомога по напрямку 521600 "Економіка" і спеціальності 060100 " екон. теорія "] / Т. С. Зубарєва; Новосиб. держ. техн. ун-т. - Новосибірськ: НГТУ, 2008. - 266, с. 2. Історія економіки: підручник: [за екон. спеціальностями / О. Д . Кузнєцова, І. Н. Шапкін, А. С. Квасов та ін]; Рос. екон. акад. ім. Г. В. Плеханова. - 2-е вид., испр. і доп. - М.: ИНФРА -М, 2009. - 416 с. 3. Покідченко М.Г. Шляхи розвитку
© 2014-2022  epi.cc.ua