Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008 - перейти до змісту підручника

Список літератури


1. Саліхов Б. В. Економічна теорія: підручник / - М.: Дашков і К, 2007.
2. Гукасьян Г. М. Економічна теорія. - СПб. : Питер, 2007.
3. Кушліна В.І. Економічна теорія: навч. посібник / М.: Изд-во РАГС, 2006.
4. Носова С.С. Економічна теорія: підручник / М.: КНОРУС, 2007.
5. Кочеткова А.А. Економічна теорія: підручник / М.: ИД "Дашков і К", 2006.
6. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: практикум / М.: Проспект, 2006.
7. Камаєв В.Д Економічна теорія: навч. / - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2001.
8. Грязнова А.Г. Економічна теорія: навч. посібник - М.: КНОРУС, 2006.
9. Станковская І.К. Економічна теорія: навч. / М.: Ексмо, 2005
10. Симкина Л.Г. Економічна теорія: навч. / СПб. : Питер, 2006.
11. Базік А.А. Економічна теорія: курс лекцій / М.: ИНФРА-М, 2005.
12. Базилєв Н.А. Економічна теорія / 3-е изд., Стереотип. - К.: Книжковий Будинок: Екоперспектіва, 2004.
13. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія: навч. / - М.: Норма, 2005
14. Видяпин В.І. Економічна теорія: навч. / - М.: ИНФРА-М, 2005.
15. Миколаєва І.П. Економічна теорія: навч. / - М.: ЮНИТИ, 2005
16. Камаєв В.Д., Лобачова Е.Н. Економічна теорія: навч. / М.: Юрайт-Издат, 2005
17. Рузавин Г.І. Економічна теорія: навч.
/ М.: Проспект, 2004.
18. Иохин В. Я. Економічна теорія: підручник / М.: Економіст, 2004.
19. Куликов Л.М. Економічна теорія: навч. / М.: Проспект, 2004.
20. Войтов А.Г. Історія економічних вчень: короткий курс / - М.: Дашков і К, 2007.
21. Ядгаров Я.С Історія економічних вчень. (Короткий курс): підручник / - М.: ИНФРА-М, 2007.
22. Агапова И.И. Історія економічних вчень: навч. посібник / М.: МАУП, 2005.
23. Липсиц І. В. Економіка: підручник / М.: Омега-Л, 2007.
24. Булатов А.С. Економіка: підручник / 3-е вид. , Перераб. і доп. - М.: Економіст, 2005.
25. Фішер С. Економіка: Пер. з англ. / М.: Справа, 2001.
26. Вахітов К.І., Ванеркіна Т.С. Економіка: Учеб. посібник / М.: Економіка, 2004.
27. Єфімова Є. Г. Економіка: Учеб. посібник / М.: МГИУ, 2005.
28. Басовский Л.Є. Економіка: Підручник / [Б. м.]: ИНФРА-М, 2002.
29. Архипова. І., Большаков А.К. Економіка: Учеб. / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Проспект, 2005.
30. Корнійчук Б. В. Економіка: Учеб. / М.: Економіст, 2004.
31. Ковальов С. Н. Економіка: Учеб. посібник / М.: Книжковий світ, 2004
32. Лобачова Е.Н. Економіка: Учеб. для нееконом. вузів / 2-е вид., стер. - М.: Іспит, 2004.
33. Івашківський С. Н. Економіка для менеджерів. Мікро-та макрорівень: Учеб. посібник / М.
: ДЕЛО, 2002.
34. Черняк В. З. Економіка. Завдання і тести: Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів / М.: Владос, 2001.
35. Войтов А. Г. Економіка. Загальний курс: Учеб. /. - М.: ІКЦ "Маркетинг", 2002.
36. Самуельсон П. Е. Економіка: Учеб. посібник: Пер. з англ. / 16-е вид. - М.: Вільямс, 2000.
37. Громико В. В. Мікроекономіка: навч. посібник / М.: РИОР, 2007.
38. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Мікроекономіка. Теорія і російська практика: навч. посібник / Фінансова академія при Уряді РФ; - М.: КНОРУС, 2007.
39. Семеніхіна В. А. Мікроекономіка: навч. посібник /. - К.: Сибірський інститут фінансів і банківської справи, 2003.
40. Симкина Л. Г. Мікроекономіка: навч. посібник / 2-е вид. - СПб. : Питер, 2003.
41. Чеканська А. Н. Мікроекономіка: Учеб. / М.: ИНФРА-М, 2005.
42. Тарасевич Л. С. Мікроекономіка: Учеб. / 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт, 2005.
43. Шестакова, К.Д. Мікроекономіка: Учеб. посібник / М.: РИОР, 2004.
44. Корнієнко О. В. Мікроекономіка: Учеб. посібник / Ростов н / Д: Фенікс, 2005.
45. Ільєнкова С.Д. Мікроекономічна статистика: Учеб. / М.: Фінанси і статистика, 2004.
46. Вечканов Г. С. Мікроекономіка: Посібник для підготовки до іспиту / 6-е вид. - СПб. : Питер, 2005.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Список літератури "
 1. 3.4. Хрестики-нулики (Point and Figure Charting)
  список
 2. ПІСЛЯМОВА
  літературе18. Грань між фахівцем з технічного аналізу і використовують його трейдером дуже тонка. Майте на увазі, що якими б дивними і незрозумілими не були методи та поради з прогнозування ціни в технічному аналізі, всі вони прийшли з практики, а не з абстрактних теорій. Що саме найкраще використовувати? Автор одного з методів фільтрації Джон Боллинджер розповідає таку
 3. Список літератури
  1. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 37. С. 394. 2. Ю. Александров. СРСР: логіка історії. ? М.: СІМС, 1997. 3. Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. ? «Вільна думка», 1999, № 8. С. 85-95. 4. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 19. С. 224. 5. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 34. С. 223. 6. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 37. С. 2. 7. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 41. С. 175. 8.
 4. Список літератури
  1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 210. 2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 13, с. 7. 3 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 217. 4 Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. - «Вільна думка», 1999, № 8, с. 85? 95. 5 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 221. 6 Г.К. Широков. Парадокси еволюції капіталізму (Захід і Схід). - М.: Інститут вос-токоведенія РАН, 1998, сс.
 5. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної роботи. Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми
 6. 4.6. Додаткова інформація
  список - перелік об'єкта будівництва та їх характеристики (загальна кошторисна вартість і вартість робіт на планований період, проектна потужність, місце будівництва, терміни початку і закінчення робіт). Товар інвестиційного комплексу - повністю закінчені будівництвом і підготовлені до функціонування (у т. ч. виробничому) об'єкти інвестиційної діяльності. Покращення
 7. Список рекомендованої літератури
  література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1. 64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993. 65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996. 66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994. 67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю.
 8. ПЕРЕДМОВА
  список основної та додаткової літе-ратури, де можна почерпнути більш поглиблені знання. В основному матеріал викладено в загальнотеоретичному плані, без прив'язки до російської соціально-економічної та культурно-історичної специфіки. Ці особливості винесені в останню тему навчального посібника, де чітко визначені складові процесу переходу України до ринкової економіки - макроекономічна
 9. список використаних І ЛІТЕРАТУРИ
  літератури цього розділу без попереднього ознайомлення з теорією технічного аналізу не рекомендується) The Day Trader's Manual William F. Eng 1992 Technical Analysis & Options Kenneth H. Skaleen 1992 Strategies Timing the Market Curtis M. Arnold 1993 The Complete Day Trader Jake Bernstein 1995 ПЕРІОДИКА Technical Analysis Щомісячний of Stocks &
 10. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г. Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
© 2014-2022  epi.cc.ua