Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Поняття економічного зростання

Одним з найважливіших факторів макроекономічного розвитку є економічне зростання, що передбачає збільшення обсягу виробництва продукції у національній економіці.
Тим часом серед дослідників немає однозначного підходу до його визна-лению. Зокрема, ряд дослідників пов'язують економічне зростання із збільшенням обсягу товарів і послуг, вироблених в національній економіці. Інші акцентують увагу на множинність факторів. Зокрема, Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі 'Л. Брю орієнтують на наступні "складові" економічного зростання: 1) збільшення виробничих потужностей в результаті збільшення кількості використовуваних факторів виробництва або вдосконалення техніки і технології, 2) збільшення або реального обсягу продукції (ВНП) , або реального обсягу продукції на душу населення, (виноска - див
: Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Економікс. - М., 1992. Т. 2. С. 400)
При цьому представлена у другому підході орієнтація на рівнозначність параметрів (збільшення або реального обсягу продукції (ВНП), або реального обсягу продукції на душу населення) не є достатньо обгрунтованою.
Обсяг продукції на душу населення - один з найважливіших показників економічного зросту, не ідентичний реальному ВНП і не заміняє його, що відображає ситуацію трансформації обсягу продукції на чисельність населення. В окремих випадках "душові" доходи можуть зрости за рахунок скорочення чисельності населення - низької народжуваності, високої смертності при несприятливій ситуації з економічним зростанням або проявити динаміку не повною мірою адекватну зростанню реального ВНП.

На відміну показник економічного зростання не залежить від чисельності населення, представляє інтегрований в обсязі результат зростання обсягу виробництва в країні за певний період часу, як правило, за рік.
З урахуванням зазначеного економічне зростання можна визначити як збільшення обсягу виробництва в країні за певний період часу, як правило, за рік.
Як правило, економічне зростання вимірюється річними темпами зростання у відсотках.
Наслідком економічного зростання є збільшення валового націо-нального продукту, зростання "душових" доходів, зростання економічної могутності країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття економічного зростання "
 1. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 2. Терміни та поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 3. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 4. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного росту і
 5. 1. Основні теми теорії зростання
  економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного зростання і
 6. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 7. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 8. Запитання для закріплення матеріалу
  поняття «світова ціна» в аналіз взаємодії виробництва і споживання і до яких додаткових інструментів аналізу необхідно вдатися для розуміння цієї взаємодії? 4. Покажіть, яким чином включення в аналіз кривої обміну дозволяє перейти до розуміння взаємодії виробництва, споживання та міжнародної торгівлі. 5. Дайте визначення поняттю «умови торгівлі» і поясніть
 9. Глава 12. Економічне зростання
  економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є економічний
 10. Контрольні питання
  економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм
 11. 1.3.5. Ринкова рівновага
  поняття потреби. 5. Дайте поняття виробництва. 6. Перелічіть види економічних ресурсів. 7. Дайте поняття ринку і його структури. 8. Дайте поняття попиту та пропозиції. 9. Дайте поняття еластичності попиту та пропозиції. 10. Перерахуйте фактори, що впливають на цінову еластичність. 11. Дайте поняття конкуренції, назвіть
 12. Темпи економічного зростання
  поняття економічне зростання та економічний, господарський розвиток. Під економічним зростанням розуміється кількісне зміна ВВП і ВСП, включаючи вплив чинників виробництва. Економічний розвиток - поняття ширше. Воно включає питання розподілу, обміну виробленого продукту і його споживання, умови відтворення, вплив на навколишнє середовище, соціальну обстановку. Це
 13. Поняття якості життя
  поняття якості
 14. 1. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
  поняття економічного зростання сходить до праць економістів XVIII-XIX ст. (Ж.-Б. Сея, І. фон Тю-тена та ін.), тільки в кінці 30-х років XX століття вивчення цієї проблеми стало здійснюватися в рамках самостійної теорії. Родоначальниками теорії зростання вважаються американський економіст Е. Домар і англієць Р. Харрод, що стояли на неокейнсианских позиціях. У сучасній економічній теорії можна
 15. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки. Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
 16. Основні терміни і поняття
  економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом, «довгі хвилі» М. Кондратьєва, середньострокові
 17. Основні поняття
  зростання »- Теорема Рибчинського - Ефект деіндустріалізації -« Голландська
 18. 15. Неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  економічного зростання. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа («ліве» кейнсіанство). «Теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон. Теорія монополістичної конкуренції Ед. Чемберлина. Модель IS-LMДж. Хікса, її роль. Модель економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара. Інновації як фактор економічного зростання. Теорія економічного розвитку Й.
 19. 22. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  поняття «ефективність виробництва». До них відносяться поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, освоєння виробництва нових товарів, освоєння нових технологій, збільшення віддачі від використання виробничих ресурсів і т. п. Поняття «якість економічного зростання» в економічній теорії зв'язується з посиленням соціальної спрямованості економічного розвитку
 20. Запитання для самоперевірки
  понять «економічний розвиток» і «економічне зростання»? 2. Як визначається рівень економічного розвитку? 3. Що характерно для економічного розвитку Росії в 90-і рр..: А) зростання ВВП, б) еволюція форм власності; в) падіння виробництва; г) структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають основні відмінності між неокласичними і
© 2014-2022  epi.cc.ua