Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Підрив підприємницької і трудової активності

Інфляція істотно підриває мотивацію до активної підприємницької та трудової діяльності. Для підприємницьких кіл, особливо у сфері виробництва, невизначеність у механізмі ціноутворення значно збільшує ступінь ризику при реалізації тих чи інших інвестиційних проектів. Одночасно їм все складніше стає отримувати кредити. Це не може не позначитися на виробництві та скороченні пропозиції товарів і послуг.
Що стосується осіб найманої праці, то при високій інфляції відбувається знецінення їхніх доходів в результаті зростання цін і скорочення реальних можливостей на придбання необхідних споживчих благ, а тому значно знижується старанність і старанність працівників.
Висновки
1. Інфляція - це процес знецінення грошей, обумовлений факторами як грошового обігу, так і функціонування реального сектора економіки, тобто вона є багатофакторним явищем.

2. Інфляція підрозділяється на відкриту, пригнічену і спричинюється бюджетно-кредитною експансією. Відкрита інфляція проявляється у зростанні цін і реалізується через механізми адаптивних інфляційних очікувань і інфляцію витрат. Пригнічена інфляція проявляється в дефіциті товарів (або грошей, як у Росії в 1992-1998 рр..). Для неї характерний розрив між ринковими та адміністративно встановленими цінами, відсутність цінового стимулу для активізації підприємницької та трудової активності, інфляція витрат. Третій вид інфляції пов'язаний з експансіоністської бюджетної політикою в області витрат і обмеженням виконання своїх функцій кредитом.
3. Для вимірювання інфляції використовуються агреговані індекси цін (індекс Пааше), індекс споживчих цін, який відображає динаміку цін на споживчі товари, дефлятор ВВП (ВНП), що представляє собою відсоткову різницю між номінальним і реальним ВВП.

4. За темпами зростання цін інфляція підрозділяється на повзучу (темп зростання цін до 10%) на рік), галопуючу (200%), гіперінфляцію (більше
200%), стагфляцію (зростання цін при економічному спаді чи депресивному стані економіки).
5. До основних причин інфляції слід віднести: безвідповідальну грошову політику центрального банку, циклічність економічного розвитку, структурні диспропорції в економіці, недосконалість ринкових структур, бюджетний дефіцит, мілітаризацію економіки і наявність парапроізводства, вплив зовнішньоекономічних факторів, політичну нестабільність в країні.
6. Основними наслідками інфляції є: зниження життєвого рівня населення, знецінення заощаджень, збільшення податкового тягаря, згортання інвестиційної діяльності, підрив підприємницької та трудової активності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підрив підприємницької і трудової активності "
 1. Про що свідчать індекси ділової активності?
  Підприємницької впевненості (вказує узагальнене стан ділового клімату в секторі економіки). Дані табл. 23.5 демонструють неоднакову підприємницьку впевненість у діловому кліматі в ряді країн в тому чи іншому році. Найбільш сприятливий клімат підприємці визнали в США. Таблиця 23.5 Композитні індикатори ділової активності в ряді країн {foto128} Деякі
 2. Підприємницький дохід
  підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну
 3. 30. Фактори, що впливають на розвиток національної економіки
  підприємницької активності населення; 5) збільшення кількості та якості трудових ресурсів; 6) активізація попиту населення, що дозволяє збільшити обсяги виробництва для його більш повного задоволення. Суб'єктивними факторами економічного зростання є: 1) розширення кредитної системи, що дозволяє населенню купувати блага у необхідній для них кількості, що стимулює
 4. Види факторних доходів
  підприємницьких здібностей - підприємницький дохід ; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарському житті, особливо у фірми, не завжди є можливість розмежовувати ці види факторних доходів, тим більше що вони часто поєднуються з доходами від продажу
 5. Регулювання зайнятості
  трудовими ресурсами , а не на виплату допомоги з безробіття. Подібний підхід дозволяє, з одного боку, стримати утриманські настрої у частини безробітних, з іншого - швидше ввести трудові ресурси в господарський
 6. ТЕМА 12. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
  підприємницької діяльності, пов'язаної з отриманням доходу. Всі доходи прийнято поділяти на два види: доходи від трудової діяльності у виробництві (заробітна плата і прибуток, одержуваний від підприємництва) і доходи від власності. До останніх ми можемо віднести а) відсоток за надану грошову позику і б) земельну ренту і доходи від нерухомості. Про пропорції в
 7. 70. Поняття «ставлення до праці»
  трудової діяльності людини залежать не тільки від рівня розвитку її професійних якостей, фізичних можливостей людини і ступеня забезпеченості робочого місця засобами виробництва, а й від того, як людина ставиться до своєї праці . Ставлення до праці може бути позитивним, негативним і індиферентним. Воно має великий вплив на розвиток виробництва та системи
 8. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємницької діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії
 9. 62. Поняття трудового поведінки
  трудової організації. Трудове поведінка - це свідомо регульований комплекс дій і вчинків працівника, пов'язаних із збігом професійних можливостей та інтересів з діяльністю виробничої організації, виробничого процесу. Це процес самонастроювання, саморегуляції, що забезпечує певний рівень особистісної ідентифікації з трудовою середовищем і трудовим колективом.
 10. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  підприємницької ініціативи громадян ... сприяння розвитку їх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення соціального захисту в галузі зайнятості населення, проведення спеціальних заходів, що сприяють забезпеченню зайнятості громадян, особливо потребують соціального захисту і що зазнають труднощі в пошуку роботи ... координацію діяльності в галузі зайнятості
 11. 52. Трудовий потенціал
  трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому. Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і ассертівность; освіту; професіоналізм; ресурси робочого
 12. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  підприємницького податку за видами оподатковуваних послуг Об'єкт оподаткування Ставка податку Послуги транспорту 3% Будівництво 3% Фінансові послуги, страхування 8% Послуги пошти та зв'язку 3% Послуги, надавані установами культури та спорту 3% Послуги закладів дозвілля 5 - 20% Послуги підприємств сервісу 5% Обороти нематеріальних активів 5% Реалізація нерухомого майна 5% Сума
 13. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  трудових ресурсів. Кожна галузь має свої кадри. Кадри промисловості становлять найважливішу частину кадрів національної економіки. Трудові ресурси галузей промисловості складають приблизно 30% трудових ресурсів всього народного господарства. Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємці, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи. Як правило, трудові
 14. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
  підприємницька здатність); - інформаційні. Особливість економічних ресурсів, як і економічних благ, полягає в їх
 15. Введення
  підприємницької діяльності та вивільнення підприємницьких здібностей. Мета лекції: проаналізувати теорії, сутність, функції, цілі підприємництва, форми його організації в РФ і
 16. 3.6.9. Податки, що підлягають сплаті медичними установами
  предпрінімательскаяФОТ всіх працюючих 26% 5 Податок на майно. ПредпринимательскаяСредняя вартість майна, придбаного за рахунок коштів від підприємницької діяльності 2,2% 6 № Вид податку Вид діяльності Об'єкт оподаткування Ставка 1 Податок на прибуток Підприємницька Вартість медичних послуг населенню, вартість
 17. Підприємницька функція
  підрив монополії). Всім цим економічним новаторством займаються люди, яких Шумпетер назвав підприємцями. Але як витягти продуктивні блага зі старих комбінацій і залучити в нові, потенційно більш продуктивні? Шумпетер вказує два способи: командна влада і - для ринкової економіки - кредит (створювані банками гроші). Взявши кредит, підприємець може запропонувати
 18. Висновки
  підприємницької формах. Вивезений в підприємницькій формі капітал представлений портфельними і прямими інвестиціями. 2. Існують різні теорії міжнародного руху капіталу, насамперед так звані традиційні: неокласична, кейнсіанська, марксистська. Особливе місце займають концепції ТНК, так як в них багато уваги приділено моделям підприємницьких інвестицій. В
© 2014-2022  epi.cc.ua