Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

здатність держави, юридичних і фізичних осіб повністю виконувати свої зобов'язання по платежах, наявність у них коштів, необхідних і достатніх для виконання цих зобов'язань, тобто здійснення платежів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ "
 1. 1. Попит
  Тепер, після настільки загальної оцінки даної теорії, перейдемо до детального розгляду попиту та пропозиції. Попит виражає тільки потреби, які підтверджуються платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з
 2. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  В якості критеріїв для оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств використовуються наступні показники: загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним
 3. 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Аналіз платоспроможності важливий не тільки для підприємства з метою оцінки його фінансового стану, а й для зовнішніх інвесторів (банків), які хочуть упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і
 4. ЗАПАСИ ВАЛЮТНІ
  запаси, фонди держави в конвертованій валюті, що визначають його
 5. 33.3. Розподіл податкового навантаження
  Існує два погляди на проблему розподілу податкового тягаря в економіці. Принцип оподаткування отриманих благ. Цей принцип стверджує, що домогосподарства і підприємці мають купувати товари та послуги, що надаються державою, таким же чином, як і інші товари і послуги. Ті, хто отримує більшу вигоду від пропонованих урядом товарів і послуг, повинні платити
 6. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  Страховики вправі інвестувати страхові резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою
 7. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем
 8. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  Склад і розміщення майна підприємства у вартісному вираженні і джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий та фінансовий стан підприємства. Під фінансовим станом слід розуміти також здатність підприємства фінансувати свою діяльність, тобто забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної роботи, доцільність їх
 9. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  коефіцієнт, характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти. Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву
 10. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується 5 показників: коефіцієнт оборотності; тривалість обороту; прискорення обороту (в днях та відсотках); вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності (в рублях і відсотках); платоспроможність і ліквідність підприємства. 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує число
 11. Макроекономічна рівновага в економіці
  У найзагальнішому вигляді рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли у учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновага досягається за допомогою або
 12. 24.7. Оцінка платоспроможності підприємства на основі вивчення потоків грошових коштів
  Порядок складання платіжного календаря. Фактори зміни поточної платоспроможності суб'єкта господарювання. Для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням коштів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості та іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед
 13. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
© 2014-2022  epi.cc.ua