Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Звільнення від виконання обов'язків платника податків (стаття 145 НК)Організації та індивідуальні підприємці мають право на звільнення від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій або індивідуальних підприємців без урахування податку не перевищила в сукупності 2 000 000 руб. (з 01.01.2006 р.).
Положення НК не поширюються на організації та індивідуальних підприємців, що реалізують підакцизні товари протягом трьох попередніх послідовних календарних місяців.
Звільнення не застосовується щодо обов'язків, що виникають у зв'язку з ввезенням товарів на митну територію РФ.
Особи, які використовують право на звільнення, повинні представити відповідне письмове повідомлення і документи, зазначені в НК, які підтверджують право на таке звільнення, в податковий орган за місцем свого обліку.
Зазначені повідомлення і документи подаються не пізніше 20-го числа місяця, починаючи з якого ці особи використовують право на звільнення.
Організації та індивідуальні підприємці, що направили до податкового органу повідомлення про використання права на звільнення (про продовження строку звільнення), не можуть відмовитися від цього звільнення до закінчення 12 послідовних календарних місяців, за винятком випадків, коли право на звільнення буде втрачено ними відповідно до НК.
Після закінчення 12 календарних місяців не пізніше 20-го числа наступного місяця організації та індивідуальні підприємці, які використовували право на звільнення, представляють до податкових органів:
- документи, що підтверджують, що протягом зазначеного строку звільнення сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), обчислена відповідно до НК, без урахування податку за кожні 3 послідовних календарних місяці в сукупності не перевищувала 2 000 000 руб.;
- повідомлення про продовження використання права на звільнення протягом наступних 12 календарних місяців або про відмову від використання даного права.
Якщо протягом періоду, в якому організації та індивідуальні підприємці використовують право на звільнення, сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування податку за кожні 3 послідовних календарних місяці перевищила 2 000 000 руб. або якщо платник податків здійснював реалізацію підакцизних товарів, платники податків починаючи з 1-го числа місяця, в якому мало місце таке перевищення або здійснювалася реалізація підакцизних товарів, і до закінчення періоду звільнення втрачають право на звільнення.
Сума податку за місяць, в якому мало місце вказане вище перевищення або здійснювалася реалізація підакцизних товарів, підлягає відновленню та сплату до бюджету в установленому порядку.

Якщо платник податків не подав документи, зазначені в НК (або представив документи, що містять недостовірні відомості), а також у разі, якщо податковий орган встановив, що платник податків не дотримується обмеження, встановлені НК, сума податку підлягає відновленню та сплату до бюджету в установленому порядку із стягненням з платника податків відповідних сум податкових санкцій і пені.
Документами, що підтверджують право на звільнення (продовження строку звільнення), є:
- виписка з бухгалтерського балансу (представляють організації);
- виписка з книги продажів;
- виписка з книги обліку доходів і витрат і господарських операцій (представляють індивідуальні підприємці);
- копія журналу отриманих і виставлених рахунків-фактур.
З 1 січня 2008 року для організацій і індивідуальних підприємців, які перейшли з УСН на загальний режим оподаткування, документом, що підтверджує право на звільнення, є виписка з книги обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують УСН. Для індивідуальних підприємців, які перейшли на загальний режим оподаткування з системи оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (ЕСХН), документом, що підтверджує право на звільнення, є виписка з книги обліку доходів і витрат індивідуальних підприємців, які застосовують сплату ЕСХН.
Платник податків має право направити до податкового органу повідомлення і документи поштою рекомендованим листом. У цьому випадку днем їх подання до податкового органу вважається шостий день з дня направлення рекомендованого листа.
Суми податку, прийняті платником податків до відрахування відповідно до статей 171 і 172 НК до використання ним права на звільнення відповідно до статті 145, по товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, придбаних для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування, але не використаним для зазначених операцій, після відправки платником податків повідомлення про використання права на звільнення підлягають відновленню в останньому податковому періоді перед відправкою повідомлення про використання права на звільнення шляхом зменшення податкових відрахувань.
Суми податку, сплачені стосовно товарів (робіт, послуг), придбаних платником податку, що втратив право на звільнення, до втрати зазначеного права і використаним платником податку після втрати ним цього права при здійсненні операцій, визнаних об'єктами оподаткування, приймаються до відрахування в порядку, встановленому статтями 171 і 172 НК.
Об'єктами оподаткування визнаються наступні операції.
1. Реалізація товарів (робіт, послуг) на території РФ, в тому числі реалізація предметів застави і передача товарів (результатів виконаних робіт, надання послуг) за угодою про надання відступного або новації, а також передача майнових прав.
Передача права власності на товари, результатів виконаних робіт, надання послуг на безоплатній основі визнається реалізацією товарів.
2. Передача на території РФ товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування) при обчисленні податку на прибуток організацій.
3. Виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання.
4. Ввезення товарів на митну територію РФ.
Не визнаються об'єктом оподаткування:
1) операції, які не визнані реалізацією зазначені в пункті 3 статті 39 НК ;
2) передача на безоплатній основі житлових будинків, дитячих садів, клубів, санаторіїв та інших об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, а також доріг, електричних мереж, підстанцій, газових мереж, водозабірних споруд та інших подібних об'єктів органам державної влади та органам місцевого самоврядування (або за рішенням зазначених органів, спеціалізованим організаціям, що здійснюють використання або експлуатацію зазначених об'єктів за їх призначенням);
3) передача майна державних і муніципальних підприємств , що викуповується в порядку приватизації;
4) виконання робіт (надання послуг) органами, що входять до системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в рамках виконання покладених на них виняткових повноважень у певній сфері діяльності, якщо обов'язковість виконання зазначених робіт (надання послуг) встановлена законодавством РФ, законодавством суб'єктів РФ, актами органів місцевого самоврядування;
5) передача на безоплатній основі об'єктів основних засобів органам державної влади і управління та органам місцевого самоврядування, а також державним і муніципальним установам, державним та муніципальним унітарним підприємствам;
6) операції з реалізації земельних ділянок (часток у них);
7) передача майнових прав організації її правонаступника (правонаступників).
8) передача грошових коштів некомерційним організаціям на формування цільового капіталу, яке здійснюється в порядку, встановленому Федеральним законом "Про порядок формування та використання цільового капіталу некомерційних організацій".
З метою глави 21 НК місцем реалізації товарів визнається територія РФ при наявності одного або декількох наступних обставин:
- товар знаходиться на території РФ і не відвантажується і не транспортується;
- товар в момент початку відвантаження або транспортування знаходиться на території РФ.
Місце реалізації робіт (послуг) докладно розглянуто у статті 148 НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Звільнення від виконання обов'язків платника податків (стаття 145 НК) "
 1. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  звільнення від оподаткування по конкретних видах податків ") конкретизуються і розкриваються стосовно до кожного податку у другій частині Податкового кодексу. При виявленні порушень податкового законодавства податкові органи повинні застосовувати заходи фінансової відповідальності у вигляді штрафних та адміністративних санкцій. Відповідальність у вигляді штрафних санкцій настає за: - порушення терміну
 2. Питання 4 Обчислення ПДВ та порядок його сплати до бюджету
  звільненими від виконання обов'язків платника податків по сплаті податку відповідно до статті 145 НК РФ, а також організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють операції, не визнані реалізацією товарів (робіт, послуг) згідно з пунктом 2 статті 146 НК РФ. Також не підлягають відрахування суми податку, обчислені, утримані у платника податків і сплачені до бюджету
 3. Питання 1 Оподаткування комерційних банків
  звільнена від обов'язків платника ПДВ, якщо розмір її податкової бази за три місяці поспіль не перевищив 1 млн. руб. У цьому випадку платник податків може бути звільнений від сплати податку на рік вперед. Дане нововведення дозволяє більшості середніх і дрібних банків, у яких через звільнення більшої частини банківських операцій від оподаткування обсяг оподатковуваної виручки від реалізації послуг
 4. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  звільнення від податків і мит, діяли і при виникненні такої юридичної стану справ, при якому відповідальність таких підприємств була зменшена або формально, або фактично . Пізніше в багатьох країнах знову стала брати верх протилежна тенденція, і відповідальність виробників і власників залізниць була збільшена в порівнянні з іншими громадянами і фірмами.
 5. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  виконання або затримка виконання по перерахуванню сум прибуткового податку сталися з вини банку або іншої кредитної організації, то відповідальність у вигляді стягнення пені в розмірі 0,2% належної надходженню суми податку покладається на банк (кредитну організацію). 4. Платники податків - громадяни-підприємці, приватні нотаріуси та інші, яких нарахування податку за їхніми доходами проводиться
 6. Словник термінів
  звільнення від сплати штрафів і пені з сум добровільно сплачуваних ними платежів до бюджету і позабюджетні державні фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію
 7. Питання 2 Платники податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування, податкова база
  виконання договору він буде платником ПДВ, може просто не виділяти в договорі суму ПДВ. У цьому разі в договорі треба записати, що ціна вказана без урахування ПДВ та покупець повинен додатково сплатити ПДВ, пред'явлений продавцем. Відповідно до пункту 1 статті 168 НК РФ ПДВ завжди нараховується понад ціну, від початку погодженою сторонами, тому якщо на момент виконання договору
 8. Питання 3 Ставки податку на додану вартість. Пільги з податку
  звільнення від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням і сплатою ПДВ, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих платників податків без урахування ПДВ не перевищила в сукупності 1 млн. рублів. Грунтуючись на цьому, податкові органи вважають, що знову зареєстровані організації або
 9. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  звільнення інвестора від сплати регіональних податків і місцевих податків і зборів, витрати інвестора по сплаті зазначених податків і зборів підлягають відшкодуванню інвестору за рахунок відповідного зменшення частки виробленої продукції, що передається державі, в частині, що передається відповідному суб'єкту РФ, на величину, еквівалентну сумі фактично сплачених зазначених податків і зборів.
 10. Питання 7 Види відповідальності за податкові правопорушення
  виконання або неналежне виконання такого обов'язку настання відповідальності, передбаченої ч.1 ст.15.6 КоАП РФ, не тягне. У цих випадках можливе настання відповідальності, передбаченої ст.19.7 КоАП РФ (див. пояснення до зазначеної статті). Податковий контроль згідно п.1 ст.82 НК РФ проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою
© 2014-2022  epi.cc.ua