Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Анна Ерліх. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків, 1996 - перейти до змісту підручника

8.4. Основні висновки


Підводячи підсумок, визначимо можливості застосування теорії циклів на практиці.
1. Можливо передбачити час виникнення цінових мі-нимума ринку. Для цього використовуємо метод зняття спрямований-ності, а потім візуально визначимо довжину періоду циклу.
2. Якщо відомо заздалегідь, що тренд - яскраво виражений бичачий або ведмежий, то можна припустити наявність відповідно правого або лівого зсуву і приблизно визначити час виник-нення максимуму.
Якщо поточний тренд - бічний, то мак-симум з найбільшою ймовірністю виникне посередині циклу.
3. При невідомому заздалегідь напрямку тренда устанавли-ваем наявність правого, лівого зсуву або його відсутність. По правому чи лівому зміщення визначаємо бичачу або ведмежу спрямованість ціни. Відсутність зсуву говорить про бічному тренді.
Викладені тут деякі принципи теорії циклів можуть викликати до себе підвищений інтерес і спонукати до її використання в практичній роботі на ринку.
Однак слід застерегти проти того, щоб трейдер як користувач методів технічного аналізу керувався у своїх діях лише цією теорією. У той же час використання основних понять теорії циклів може дати підказку в роботі. Розроблений у ній підхід до цінового графіку оригінальний і передбачає наявність знань про тривалість циклів природних явищ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4. Основні висновки "
 1. У 1990 р.
  основні висновки цієї глави незмінні: закономірності попиту та пропозиції - первей-ший і найкорисніший інструмент аналізу політики уряду. Глааа 6. Пропозиція, попит та політика уряду 151 Висновки «Стеля» ціни - законодавчо затверджене максимальне значення ціни товару або послуги. Приклад - контроль за рівнем ренти. Якщо вер-хній межа ціни нижчі
 2. Загальні ресурси.
  Висновок, до которомуми приходимо, полягає в тому, що співробітництво двох гравців - справа надзвичайно важка, а тому рідкісне, навіть у тих випадках коли його вигоди не викликають
 3. Іншими словами, при зниженні вартості позики домашні господарства і фірми мають більше
  висновок полягає в тому, що зміна податкового законодавства у бік заохочення заощаджень призводить до зниження процентної ставки і зростанню інвестицій. Хоча з цим висновком згодні більшість економістів, єдину думку з приводу конкретних кроків податкової реформи в США відсутня. Багато підтримують податкові зміни, спрямовані на збільшення заощаджень, з метою стимулювання
 4. Імпорт кави з Японії викликав би зниження цін на нього в США і зростання цін в Японії.
  Основні поняття Зверніть увагу на те, що ліва частьуравненія - константа, а права частина являє собою вираження реального обмінного
 5. Висновки з моделі Вальраса
  основних елементів (ринків, сфер, секторів) ринкової економіки. Модель Вальраса - спрощена, умовна картина національного господарства. Вона не розглядає, як встановлюється рівновага в розвитку, динаміці. У ній не враховуються багато факторів, що діють на практиці, наприклад, психологічні мотиви, очікування. У моделі розглядаються сформовані ринки, усталена і відповідна
 6. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів. Розуміючи, що в умовах свободи господарської діяльності та торгівлі деякі індивіди можуть домовлятися про підвищення цін, а окремі
 7. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  основних висновків з мікроекономіки макроекономічна аналіз дозволяє зробити висновок, що більш високі ціни ство-ють стимули до розширення виробництва і навпаки. Одночасно зростання цін за інших рівних умов веде до зниження рівня сово-купного попиту. Разом з тим модель AD-AS не слід розглядати як більш масштабний варіант мікроекономічної моделі ринково-го попиту і ринкового
 8. Додаток 1 Відгуки на «Загальну теорію»
  основним висновком про-- пособности капіталістичної системи до саморегулювання і про необ-\ [имости втручання. У той же час вони високо оцінили його інтерес I-. проблемі невизначеності. Розбіжності стосувалися і ролі грошової політики. Вельми своєрідною була реакція представітей стокгольмської шко-HI.I (Б. Доказів, Г. Мюрдаль, Е Ліндаль). Вони дуже уважно поставилися до новацій Кейнса,
 9. § 3. ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА
  основними господарськими суб'єктами. У розглянутих тут потоках беруть участь: а) споживчі домашні господарства; б) підприємства, що випускають переважно предмети споживання, і в) держава з безпосередньо підпорядкованими йому підприємствами та установами. Один циклічний потік дозволяє встановити економічні взаємозв'язки між домашнім господарством, яке ведуть всі сім'ї, і
 10. 1. Праксиология та історія
  основному трактаті (Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. T?? Ь?? Bingen, 1922. P. 513600) займається містом взагалі, тобто всією сукупністю історичного досвіду, що відноситься до міст, без обмежень історичних періодів, географічних областей або конкретних народів, країн, рас і цивілізацій.]. Предмет всіх історичних наук минуле. Історія не може навчити нас нічому, що було б
© 2014-2022  epi.cc.ua