Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Олігополія


Олігополія увазі наявність декількох про-давця. Олигополистический ринок - це такий ри-нок, на якому велика частина випускаємої продукції виробляється жменькою великих фірм, кожна
з яких досить велика для того, щоб оказ-вать вплив на весь ринок своїми собственнимідействіямі. Автомобільна, сталеливарна примушує-ленность і галузь з виробництва круп'яних виро-лій для сніданку є олігополіями. Отдельниеолігополісти можуть самі впливати на ціну, як і прімонополіі, але ціна визначається діями, перед-прийнятими всіма продавцями, як і при досконалої конкуренції. Це обумовлює большуюсложность рішень олигополистов порівняно срешеніямі фірм на інших типах ринків. Каждойфірме доводиться виробляти рішення не толькоотносітельно того, як реагуватимуть покупателіна її дії, але також і щодо того, як наетом відгукнуться інші фірми в галузі, посколькуіх відповідна реакція буде впливати на прибутку фір-ми.
Наприклад, якщо фірма «Дженерал моторз» на-меревается підвищити ціну, вона повинна предвідетьответную реакцію Форда, Крайслера та інших своіхсоперніков, з тим щоб розрахувати підсумкові вимірюв-вати в обсягах своїх продажів.
На олігополістичних ринках продукція мо-же бути диференційованою, як у випадку з авто-мобілями або виробами з круп для сніданку, іліпочті ідентичною, як у випадку зі сталлю і алюмінієм Якщо диференціація продукції можлива, фірми повинні потурбуватися про дизайн і рекла-ме продукції. Щоб розрахувати наслідки вимірюв-нений цих змінних, як і наслідки зраді-ний ціни, олігополіст повинен передбачати вероят-ную реакцію своїх суперників.
Олігополія займає проміжне положеніемежду монополією та і в іншому ас-пектени В умовах, коли конкуренція є со-завершеною, бар'єри входження в ринок отсутству-ють, а монополія не залишає можливості дляпронікновенія інших фірм.
На огополістичний-ських ринках зазвичай існують деякі бар'є-ри входження, але вони не такі жорсткі для того, щоб зробити його абсолютно неможливим Чемслабее бар'єри входження, тим більш імовірно, чтоотрасль, в якій продавці, що займають прочноеположеніе, отримують високі прибутки, буде при-залучати нові фірми, і, отже, тим ніжебудут прибутку в галузі в довгостроковому періоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Олігополія "
 1. 6. Монопольні ціни
  олігополія не є особливими типами монополії. Це просто різні методи встановлення монопольної ціни. Нехай два або кілька людей володіють усім запасом. Вони всі готові продавати за монопольними цінами та відповідно обмежити свої продажі. Але з якихось причин вони не бажають діяти узгоджено. Кожен з них йде своїм шляхом, не укладаючи формального чи мовчазної угоди з
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  олігополії або фірми - монополістичні конкуренти , які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари рівень цін не знизиться до Р 2, а збережеться на рівні Р 1. Ставка відсотка, на думку Кейнса, формується не на ринку капіталу (позикових коштів) в результаті співвідношення інвестицій і заощаджень, а на грошовому ринку -
 4. Види конкуренції
  олігополією і породжує так звану недосконалу конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли масі споживачів протистоїть єдиний виробник, здатний задовольнити загальний попит всіх споживачів, є монополія. У разі, коли ринок представлений відносно великим числом виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то говорять про
 5. 2. Монополія і олігополія. Ринкова влада
  олігополії, диференціації продуктів або монополістичної конкуренції. Монополія (від грец. «моно» - один і «поле» - продаю) - виключне право держави, підприємства, організації, торговця (тобто що належать одній особі, групі осіб або державі) на здійснення будь-якої господарської діяльності. За своєю природою монополія виступає силою, яка підриває вільну конкуренцію,
 6. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  олігополія (від грец. «олігос» - деякий, «поле» - продаю) - основна маса товарів зосереджена у декількох великих продавців і олігопсонія (від грец. «олігос» - малочисельний і «опсоно» - купівля) - перевищення продавців над покупцями. Прикладом олігополії можуть служити три гіганти автомобільної промисловості США - «Дженерал моторі», «Форд» і «Крайслер», які разом виробляють понад 90%
 7. 3. Антимонопольне регулювання
  олігополії. Воно прагне не допустити надмірного впливу монополій і олігополії в економіці, розробляє антимонопольне (антитрестовські) законодавство. Антимонопольне законодавство спрямоване проти накопичення фірмами небезпечної для суспільства монопольної влади. Антимонопольне законодавство може розумітися у вузькому і широкому сенсі слова. У першому випадку воно спрямоване проти
 8. Висновки
  олігополії, монополістична конкуренція). 4. Монополії є результат прагнення перемогти в конкурентній боротьбі. Отже, конкуренція і монополізм - це не дві різні і взаємозаперечень економічні сили, а дві сторони ринкової взаємодії. Концентрація і централізація ведуть до появи монополій. 5. Розрізняють монополії природні та штучні (картель, синдикат, трест,
 9. Висновки
  олігополії і олігопсонії, монополістична конкуренція і дуополии. 11. Відсоток - це ціна капіталу, а саме та частина доходу, яку отримує власник капіталу протягом року. Якщо вона виражається у відсотках, то такий дохід називається процентною ставкою. 12. Розрізняють три підходи до розуміння сутності і джерела (причин) освіти відсотка: марксистський, в рамках теорії чистої
 10. Тема 11. ПОВЕДЕНИЕ продавців і покупців НА РИНКУ
  олігополія виникає на боці покупця, вона називається олігопсонії. Монополістична конкуренція - форма недосконалої конкуренції, при якій безліч продавців продають товар одного виду, але що розрізняється по своїх властивостях. Монополістичну конкуренцію можна оцінити як конкуренцію з невеликою добавкою
© 2014-2022  epi.cc.ua