Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Обмеженість і межі ринкового саморегулювання

Механізм ринкового саморегулювання може справно виконувати свої функції лише при: 1) наявності вільної конкуренції переважно дрібних товаровиробників між собою, 2) прояві повною мірою регулюючої ролі роздрібних цін.
Але наприкінці XIX - початку XX вв. в розвинених країнах відбувся перехід до панування великого корпоративного капіталу. Вільна конкуренція втратила колишні підстави. Насмену їй прийшли, а також почали з нею поруч функціонувати механізми монополії. Вони зруйнували механізм ринкового взаємодії продавців і покупців.
Освіта монополій призвело до заперечення законів ринку досконалої конкуренції, зумовило дію інших законів - законів ринку недосконалої конкуренції.
Найважливіші наслідки переходу від вільної конкуренції до монополії.
1. Монополії паралізували механізм "вільних" цін і почали диктувати ціни ринку.
Встановлення монопольних цін на переважну частину продукції підірвало регулюючий вплив ринкових цін на виробництво.
2. Монополізація цін посилила інфляційні процеси.
3. Здійснювані монополіями великомасштабні спекуляції підірвали ринкову рівновагу сукупного попиту та сукупної пропозиції.
Ці особливості економічного розвитку призвели до переходу від досконалої до недосконалої конкуренції, яка передбачає поєднання механізмів конкуренції та монополії, які в характерне період отримали широкий розвиток.
Активна смуга розвитку монополій привела, з одного боку, до зміни базису національної економіки, з іншого - до значних негативних явищ, пов'язаних з їх функціонуванням - порушенням співвідношення між попитом і пропозицією, безробіттям, інфляцією і т . д. Разом з тим базова основа нового суспільства зажадала зміни механізмів регулювання.

Об'єктивно обумовленої найважливішою потребою нового етапу розвитку стало державне втручання в економіку, регулювання ним низки найважливіших процесів, які не під силу ринку і монополіям. Тому не випадково в період збою ринкової економіки - період Великої депресії - розробляється і знаходить практичну реалізацію механізм державного регулювання макроекономіки, основним завданням якого в умовах фіаско ринку стає встановлення і підтримання макроекономічної рівноваги.
В умовах ринку недосконалої конкуренції зникає природний ме-ханізм ефективного використання ресурсів, перерозподіл їх утруднене і здійснюється повільніше. Це вимагає активної ролі держави в економічних процесах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обмеженість і межі ринкового саморегулювання "
 1. § 1. Ринкове саморегулювання
  саморегулювання
 2. Чому порушилося стихійне дію ринкового регулятора вХХв.?
  Обмеження полягають у наступному: - Таке саморегулювання ніяк безпосередньо не впливає на розвиток виробництва, що знаходиться в недоторканною приватної власності. - Саморегулювання виходить з абсолютного (повної) невтручання держави в ринкову економіку. Це відбувається навіть тоді, коли в ринку порушується нормальне регулювання співвідношення загальнонаціонального попиту
 3. 2. Політика вбудованих стабілізаторів
  пределяется ступенем його сприйнятливості до динаміки рівня економічної активності. Зокрема, йдеться про автоматичний зміні податкових надходжень, системі допомоги з безробіття, соціальних виплатах. Розглянемо по порядку дію цих стабілізаторів в автоматичному режимі
 4. Визначення статі цін, як і стелі, є спроба підтримати ринкові ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни
  обмеження ринку. Сили попиту і пропозиції рухають ціну в бік рівноваги, але вона наштовхується на нижню межу. У цьому випадку ринкова ціна дорівнює нижній граничну ціну. При цій ціні обсяг про-позиції морозива (120 стаканчиків) перевищує обсяг попиту (80 стаканчи-ков). Виробники, що бажають продати морозиво, не мають можливості реалі-зувати його при
 5. 66. Теорія паритету купівельної спроможності
  обмеження, динаміка кредиту і процентних ставок та ін Теорія паритету купівельної спроможності перебільшує роль стихійних ринкових факторів і недооцінює державні методи регулювання курсових співвідношень і платіжного балансу. Вона стала складовим елементом монетаризму, прихильники якого перебільшують роль змін грошової маси в розвитку економіки та інфляції, а також роль
 6. 7. Неолібералізм
  саморегулювання економіки, вільної від зайвої
 7. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
  обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними
 8. Поняття циклічності
  ринкової економіки, що відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революційних форм економічного прогресу, коливання ділової активності та ринкової кон'юнктури, чергування переважно екстенсивного або інтенсивного економічного зростання; один з детермінантів економічної динаміки і макроекономічної рівноваги і один із способів саморегулювання ринкової економіки, в тому числі і
 9. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  обмежених ресурсів (праці, землі, капіталу) для створення різноманітних товарів збалансоване з їх розподілом між членами
 10. Основні терміни і поняття
  обмеженість і межі механізму ринкового саморегулювання? 3. Охарактеризуйте напрямки державного регулювання економіки. 4. Розкрийте зміст методів прямого і непрямого регулювання економіки. 5. Охарактеризуйте обумовленість синтезу ринкового і державного механізмів. 6. Визначте, в яких випадках більш ефективні: а) механізм ринкового саморегулювання;
 11. Взаємозв'язок попиту і ціни
  межі. При досягненні максимального значен-ня рівень цін перестає бути стимулом подальшого розвитку виробництва і пропозиції товарів. У цих умовах виробник повинен буде обмежити виробництво товарів, переорієнтувати його на попит, що почне визначати динаміку цін товару. У результаті, як і в ситуації пропозиції, відбудеться "розворот" кривої в протилежну сторону,
 12. Значення моделі рівноваги Вальраса
  ринкового механізму, процеси саморегулювання, інструменти та методи відновлення порушених зв'язків, шляхи досягнення стабільності і стійкості ринкової системи. Теоретичний аналіз Вальраса являє собою концептуальну основу для вирішення більш конкретних і практичних завдань, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними
 13. Який механізм ринкового саморегулювання?
  Пределенія доходів на споживання (поточний попит) і накопичення (попит, відкладений на майбутнє); - податків (частини доходів, відданих державі); - державних закупівель (попиту держави); - пропозиції грошей з боку кредитних установ. Макроекономічне пропозицію являє собою суму цін товарів і послуг, які їхні виробники й торгові посередники реалізують всім
 14. неокласичну І кейнсіанської теорії. КЕЙНСІАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
  пределяет рівень зайнятості та національного доходу. У теорії Кейнса фактори попиту об'єднані поняттям ефективного попиту, яке має настільки велике значення, що все вчення Кейнса називають «теорією ефективного попиту». Неокласики, грунтуючись на своїх уявленнях про ефективність саморегулювання ринкової системи, роблять висновок про небажаність державного втручання в
 15. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
  ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного
 16. 6.1 встановлення верхньої межі ЦІНИ НА РИНКУ На графіку (а) відбита ситуація, коли
  обмеженням ринку. Сили попиту і пропозиції рухають ціну до рівноважної ціною, але ринкова ціна «вдаряється об стелю», препят-ствующий її зростанню, і встановлюється на рівні верхньої межі ціни. При цій ціні обсяг попиту на морозиво (125 стаканчиків) перевищує обсяг про-позиції (75 стаканчиків). Виникає дефіцит морозива, а значить, деякі споживачем, бажаючі придбати
 17. Оскільки встановлення верхньої межі ціни призвело до появи дефіцит-та, формується
  обмеженої кількості товару серед великої кількості потенційних покупців. Механізм раціонування, що виникає при верхньому обмеження ціни, в нормальних умовах небажаний. Довгі черги неефективні, оскільки покупці втрачають у них час. Дискримінація, яка виникає при розподілі товару на розсуд продавця, неефективна (тому що товар далеко не завжди
 18. Варіант радикального переходу до ринку («шокова терапія»)
  обмеження грошової емісії; - прискорену приватизацію державної власності, перехід до приватної власності на землю; - лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, що призводить до широкого відкриттю внутрішнього ринку та економіки в цілому для іноземних товарів і капіталу. Недоліки стратегії радикального переходу до ринкової економіки зводяться до наступного: по-перше, в
 19. Тема 26. РИНОК ПРАЦІ
  обмеження зверху і знизу. Попит на працю диктується необхідністю для підприємця отримати прибуток - інакше безглуздо вести бізнес. Саме цю ситуацію і ілюструє верхнє LD обмеження кривої LD. Нижня обмеження також має економічний сенс і викликається тим, що працівникові необхідно відновити свою трудову активність; утримувати сім'ю; вчитися, лікуватися, підвищувати
 20. Об'єкт оподаткування
  обмежені в обороті відповідно до законодавства РФ, які зайняті особливо цінними об'єктами культурної спадщини народів РФ, об'єктами, включеними до Списку всесвітньої спадщини, історико-культурними заповідниками, об'єктами археологічної спадщини; 3) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до законодавства РФ, надані для забезпечення оборони,
© 2014-2022  epi.cc.ua