Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Напрями державного регулювання економіки

Державне регулювання необхідне для вирішення найважливіших проблем, які забезпечують сталий розвиток національної економіки.
Насамперед, держава повинна забезпечити правову основу ринку.
Суб'єкти ринкової економіки повинні бути захищені законодавчо. Видатний англійський соціолог Карл Поппер зазначав: "... промислове товариство, засноване на ринкових відносинах ... немислимо без правової системи, влади закону" 1.
В якості першорядного має бути забезпечене право власності. Власник, не впевнений в її недоторканості, не проявлятиме активності та ініціативи.
Важливе значення має антимонопольне законодавство, обме-вающее свавілля монополій, спрямоване проти недобросовісного суперництва.
Абсолютно необхідна багатопланова законодавча база щодо захисту прав споживачів на різних видах ринків, огороджувальна їх від недобросовісного бізнесу.

Важливим напрямком державної політики є виробництво суспільних товарів. До них відносяться: витрати на засоби озброєння, з-тримання правоохоронних 'органів, державного апарату, соціальні потреби і т. д. Вони служать інтересам суспільства в цілому, тому витрати на їх виробництво бере на себе держава.
Разом з тим в умовах значущості управлінських витрат, обва-лення за їх рахунок витрат виробництва товарів, держава вирішує проблему мінімізації трансакційних витрат. Проблема їх скорочення надзвичайно важлива, є однією з пріоритетних при прийнятті конкретних економічних рішень.
Активний розвиток науково-технічного прогресу зумовило значущість побічних ефектів, пов'язаних із забрудненням навколишнього природного середовища, погіршенням екології і т. д. Це зумовило необхідність законодавчих актів, спрямованих на здійснення контролю за негативними зовнішніми ефектами.
В даний час поряд з економічними, адміністративними та іншими санкціями за забруднення навколишнього природного середовища робляться спроби створення ринкових механізмів у формі купівлі-продажу ліцензій на право "викиду" шкідливих відходів, спрямованих на посилення контролю за характеризуються процесами, їх можливу мінімізацію.
Поряд з цим підприємства, діяльність яких пов'язана з позитивними ефектами - у сфері охорони здоров'я, освіти і т. д., заохочуються за допомогою субсидій, оскільки від їх діяльності виграє суспільство в цілому.
Таким чином, за допомогою економічних важелів здійснюється пере-розподіл доходів і ресурсів.
Важливим об'єктом державного регулювання є макроекономічні коливання, що порушують пропорційний розвиток макроекономіки, що вимагають стабілізації економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Напрями державного регулювання економіки "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Напрямки втручання держави в економіку перехідного періоду. Інструменти державного регулювання пе-перехідному економіки: фіскальна і грошова політика, політика регулюються-вання доходів, зайнятості, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми непрямого втручання держави в перехідну еконо-Міку. Державне втручання в ринок індивідуального товару:
 2. 3. Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
  напряму
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  напрямки, форми і методи державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і
 4. Контрольні питання
  напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 5. Контрольні питання
  напрямки формування ринкової економіки в перехідний період? 10. Що таке приватизація і які способи приватизації ви знаєте? 11. У чому виявляються основні негативні елементи державного втручання в економіку? 12. У чому полягає дерегулювання
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  напрямків державно-ного регулювання? 6. Які інструменти державного регулювання найбільш ефективні в перехідній
 7. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  напрямки державного регулювання економіки; '- механізми прямого і непрямого регулювання; - моделі і механізми макроекономічного регулювання в XX столі-тии;' - синтез ринкового та державного
 8. Глава Грошово-кредитне регулювання економіки
  напрямки: кейнсианское і
 9. Глава 17. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо
 10. 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
  державні капітальні вкладення - в 1995р. були здій-ществляя в розмірах 43,8 трлн.руб. (23% всіх інвестицій) за рахунок федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації; в 1999р. їх частка знизилася до 9%. ? податкові інвестиційні пільги - здійснені перед-приятиями будь-яких форм власності інвестиції в виробництв-ються і невиробничі фонди віднімаються з оподатковуваного Гаєм
 11. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 12. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 13. 8. ІСТОРИЧНА ШКОЛА. ПОГЛЯДИ МОЛОДИЙ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
  напрямку в економічній науці. Ф. Ліст: наука про національний господарстві. Обгрунтування державного протекціонізму. Вплив на економіку моралі, права, звичаїв, політики. Молода історична школа , її представники: Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер. Обгрунтування ролі державно-правового регулювання. Регулювання умов праці, пенсійного забезпечення. М. Вебер: «Протестантська
 14. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 15. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою
© 2014-2022  epi.cc.ua