Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Облік переваг інших осіб

У цьому випадку функція корисності буде мати вигляд: U (X, Y) = = U [X,, Y ^ UjCXj, У))], гдехов і У.- обсяги споживання товарів X і У самим індивідом; U. (X., Y.) - корисність інших осіб від споживання товарів ХІУ.

якщо -L > 0, ми називаємо таку людину альтруїстом. це функція

8Uj

корисності спонсора, мецената, благодійника.

8U, Л

якщо - < 0, індивід схильний відчувати заздрість до рівня благосо-

ді

стояння інших людей.

c) U

при -L = 0 індивіда не турбує чуже споживання.

dUj

Функція корисності CES

функція корисності CES (constant elasticity of substitution) Характеризує переваги з постійною еластичністю заміщення одного товару іншим в споживанні. 8 8

функція CES може бути записана у вигляді: П (Х, У) = - + -. Якщо ми

б 8

розрахуємо еластичність заміщення, то вона буде постійною і дорівнює: 1

<7 = -.

1-5

Еластичність заміщення показує, на скільки відсотків змінювалась У

ється ставлення - при зміні граничної норми заміщення на 1%:

А

функція CES є узагальненням трьох інших видів переваг. Якщо 8 = 0, то функцію записують у вигляді: {У (Х, У) = 1пХ + 1пУ. Це функція Кобба - Дугласа. І тоді еластичність заміщення дорівнює одиниці (о = 1).

Якщо 8 = 1, то про -> Оо, така функція відображає переваги у вигляді товарів-субститутів.

Якщо 8 - »- оо, то ст = 0, що відповідає перевагам як взаємодоповнюючих товарів.

Функція корисності Стоуна показує наявність у споживача мінімально необхідного набору для споживання.

 1. Ринок зовнішніх ефектів і теорема Коуза
  Для вирішення проблеми зовнішніх ефектів можна створити особливий ринок, де б продавалися й купувалися права на зовнішні ефекти. Це рішення проблеми зовнішніх ефектів часто називається теоремою Коуза по імені американського економіста Рональда Коуза, її запропонував. Суть теореми полягає в
 2. Ринок капіталу і землі, особливості економічного вибору на ринках капіталу
  Все, що віджило, є необхідною їжею для нових видів буття. Анатоль Франс, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1921 р Після вивчення цього розділу студенти будуть: знати як формується попит на капітал і пропозиція капітальних ресурсів; вміти аналізувати межчасовий
 3. Ринки факторів виробництва
  Аналіз поведінки фірми на товарному ринку, її взаємодії з конкурентами дозволив отримати уявлення про принциповій основі діяльності фірми в навколишньому її економічному середовищі. І хоча ми вже торкалися проблем оптимальної закупівлі виробничих ресурсів, багато важливих питань поки залишалися
 4. Реакція фірми на зміну ціни товару
  Визначимо, що станеться з оптимальною зайнятістю на самокерованої фірмі при зміні ціни продукту. Для цього знайдемо похідну функції оптимальної зайнятості по відношенню до ціни товару. Скористаємося теоремою про неявну функцію. Знаючи, що функція оптимальної зайнятості виходить з умови першого
 5. Продукт фактора виробництва
  Якщо зафіксувати обсяг одного з ресурсів, наприклад капіталу, на якому-небудь рівні (К = const), то зміна другого фактора виробництва (кількості праці) дозволяє фірмі виділити корисні для неї характеристики виробництва. Загальний обсяг випуску, вироблений в цих умовах, буде називатися сукупним
 6. Причини виникнення картелів
  Відомо, що фірми, які діють в умовах вільного конкурентного ринку, максимізують прибуток. Яким же чином можливо збільшення прибутку в умовах картелю? У конкурентній галузі кожна фірма розглядає зменшення свого випуску тільки з точки зору власних вигод і не враховує наслідки вжитих заходів
 7. Порівняльний аналіз впливу різних видів вертикальних контрактів на суспільний добробут
  Розглянемо кілька формальних моделей, що показують, яким чином різні види вертикальних обмежень можуть впливати на суспільний добробут. Франчайзинг передбачає ділове співробітництво двох фірм: 1) фірма-франчайзер продає ліцензію (франшизу) на вчинення ділових операцій під її торговою маркою;
 8. Підходи до вирішення проблеми зовнішніх ефектів
  Яким чином вирішується проблема зовнішніх ефектів в ринковій економіці? Якщо у виробництві або споживанні товару присутні зовнішні ефекти, приватні економічні агенти можуть не брати до уваги зовнішні витрати своїх дій, що надаються ними на інших агентів економіки. У таких випадках одним з
© 2014-2022  epi.cc.ua