Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБСЯГ ПОПИТУ

кількість товару, яку покупці хочуть і здатні придбати на даному ринку в певний період часу.
Обсяг попиту залежить від ціни товару, доходів покупців, цін на товари-субститути, на комплементарні блага, смаків і уподобань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБСЯГ ПОПИТУ "
 1. Ключові терміни
  обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 2. 2. Еластичність попиту
  обсяг попиту. Даний показник для стислості досить часто називають просто еластичністю попиту. Але при цьому всі усвідомлюють, що мається на увазі реакція попиту на зміну цін (рис. 10.2). {Foto11} Рис. 10.2. Еластичність попиту У загальному вигляді даний показник можна виразити наступною формулою: де - еластичність попиту за ціною; - зміна попиту,%; - зміна ціни,%. Для
 3. Еластичність попиту
  обсягами продажів, низькі ціни - з великими обсягами продажів, а також на те, що підприємство-монополіст не може збільшити обсяг продажів без зниження ціни або підвищити останню без втрати продажів. У той же час, як видно з рис. 21.1, величиною обсягу виробництва, при якому досягається максимальна виручка, відповідає одиничний коефіцієнт цінової еластичності попиту (Ке=1). Ціна попиту,
 4. Еластичність попиту
  обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу попиту до процентної зміни ціни. FD _ Відсоток зміни Q Відсоток зміни Р 'де Ер - коефіцієнт еластичності за ціною; Q - кількість товару, на яку пред'явлений попит, Р - ринкова ціна товару. Еластичність попиту відносно ціни показує відносну зміну обсягу попиту під
 5. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  обсягу попиту та пропозиції на зміну впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або
 6. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ
  обсягу продажу товару внаслідок наявності і збільшення попиту; 3) період зрілості, коли досягається максимальний обсяг продажів; 4) насичення ринку даним товаром, зниження попиту, зменшення збуту; 5) різкий спад обсягу продажів, зниження
 7. Дугова еластичність
  обсягу попиту. Виходячи з вищевикладеного можна записати наступну формулу: де дугова еластичність; Q - зміна обсягу попиту; Ц - зміна ціни; - середній обсяг виробництва; - середня ціна. На еластичність попиту впливає цілий ряд факторів. Це насамперед динаміка доходів населення, наявність у даного товару замінників, питома вага ціни товару в доході споживача, термін
 8. 18.3. Виробничий попит
  об'ємом виробничих капіталовкладень. Їх річний обсяг за 90-ті роки збільшився в 1,2 рази, але норма накопичення в індустріальних країнах за цей період знизилася, склавши 13,6% в 80-і і 14,3% ВВП - в 90-ті
 9. ОБСЯГ
  обсяг продукції, товарів, послуг, робіт, обсяг споживання, обсяг експорту та імпорту, обсяг
 10. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  обсяг попиту на товар, F (P) - ціна товару. P б) табличне (див. таб. 1.2): Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 в) графічне (див. рис. 1.3)
 11. Питання 42 Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
  обсяг благ, який мають намір купити покупці, абсолютно дорівнює обсягу благ, який мають намір запропонувати виробники. В результаті виникає рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Графічне зображення взаємодії попиту і пропозиції показано на рис. 42.1. Рис. 42.1. Взаємодія попиту та пропозиції {foto10} На рис. 42.1
 12. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.
  Обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на зміну ціни. Цінова еластичність попиту
 13. 5. Що стоїть за кривою попиту
  обсяги попиту та пропозиції, зазнають змін, то змінюються і саміоб'еми попиту-пропозиції при кожному значенііцени. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг такжеменяются. Це зображується графічно у відесдвігов кривих попиту та пропозиції, коториеобусловлівают зміна точки рівноваги. Следо-вательно, щоб зрозуміти, чому відбуваються спостеріга-Обсяг попиту, млн. фунтів на місяць
 14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 Кількість (=3 + 4) стаканчиків морозива
  обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. У нашому випадку рівновага досягається при ціні $ 2: пропонується 7 стакан-чиков морозива і пред'являється попит на 7 стаканчиків морозива. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Кількість стаканчиків морозива Незадоволений попит - ситуація, коли обсяг попиту перевищує обсяг
 15. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає перевиробництво або недовиробництво товарів. З рис. 28.3б видно, що криві сукупного попиту і
 16. Глава 8 ПОПИТ НА ГРОШІ. Макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ГРОШЕЙ
  обсяг касових залишків, який економічні суб'єкти бажають тримати при певних
 17. Питання 40 Попит. Закон попиту. Крива попиту. Зміни в попиті
  обсязі попиту, що означає то кількість блага, яке було б куплено за деякою ціною при незмінності інших факторів, що впливають на попит. Виділяють такі фактори, що впливають на обсяг попиту: ціна блага; ціни інших благ; доходи покупців; загальна кількість покупців даного блага; переважні смаки покупців; інфляційні очікування; економічна політика держави. Зв'язок між
© 2014-2022  epi.cc.ua