Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Обидві ці тенденції викличуть зниження чистого експорту США.

Обидві ці тенденції викличуть зниження чистого експорту США. Отже, у відкритій економіці дефіцит дер-жавного бюджету виражається у збільшенні реальної процентної став-ки, зменшенні внутрішніх інвестицій, зростанні валютного курсу долара і спо-власної утворенню зовнішньоторговельного дефіциту. Практикум Подвійний дефіцит в США Як нам відомо, на початку 1980-х рр.. фінансово-бюджетна політика США зазнала суттєвих змін, що виразилися у скороченні податкових надходжень і збільшення державних витрат. Значний бюджет-ний дефіцит став нормою, а державний борг у відсотковому відношенні до ВВП почав стрімко зростати, чого ніколи не спостерігалося в мирний час. Згідно нашої моделі відкритої економіки зміна фінансово-бюджетної політики мало б привести до одночасного зміни внешнетор-гового балансу США. І така зміна відбувалося насправді! У табл. 30.1 наведені деякі дані про розвиток економіки США. Починаючи з 1980-х рр.. громадські заощадження на всіх рівнях - від Феде-рального до місцевого знизилися від +0,8% ВВП до -1,6% ВВП.
Іншими сло-вами, американський уряд перейшло від політики оплати минулих дол-гов, накопичених, зокрема, під час Другої світової війни, до політики збільшення нових запозичень. Скорочення в цей період суспільних заощаджень на 2,4% значною мірою пояснює і загальне падіння націо-нальних заощаджень на 2,9%. Відповідно до нашої моделлю зменшення національних заощаджень означає зниження пропозиції позикових коштів для цілей внутрішніх і чистих іноземних інвестицій. Однак у США зменшення національних заощаджень призвело до зниження внутрішніх інвестицій тільки на 0,8%. Дру-шими словами, витіснення внутрішніх інвестицій з ринку позикових коштів носило помірний характер. Але оскільки зменшення національних збережемо-I960 1-1981, У% 1982 - 1994, У% ЗМІНА, У% Громадські заощадження 0,8% -1,6% -2,4% Приватні заощадження 16,1 15,7 -0 , 4 Національні заощадження 16,9 14,0 -2,9 Внутрішні інвестиції 16,5 15,7 -0,8 Чисті іноземні інвестиції 0,3 -1,7 -2,0 ДЖЕРЕЛО: Дані міністерства торгівлі США і розрахунки автора.
Всі дані розраховувалися у процентному відношенні до номінального ВВП. Громадські та приватні заощадження розраховувалися з зневаживши-кой на інфляцію. Числа в таблиці можуть не завжди в точності забез-чувати виконання рахункових тотожностей з причини їх округлення. Таблиця 30.1 ПОДВІЙНИЙ ДЕФІЦИТ У США Таблиця містить відомості про загально-дарських, приватних і національних Ощад-женіях, внутрішніх і чистих іноземних інвестиціях, рассчи-робуваних у відсотковому відношенні до ВВП. Зверніть увагу на те, що негативного-ні значення загально-дарських заощаджень відображають наявність бюджетного дефіцит-та, а негативні значення чистих іноземних інвести-цій - зовнішньоторго-вий дефіцит. 664 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економік? ний слабо вплинуло на внутрішні інвестиції, воно повинно було надати замет-ний ефект на чисті іноземні інвестиції. І дійсно, чисті іно-дивні інвестиції США, що досягали ранеенезначітельного позитивно-го значення, зменшилися на 2% і стали негативними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обидві ці тенденції викличуть зниження чистого експорту США. "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  обіду. Вони повністю переорієнтували соціал-демократичну партію на принципи интервенционизма і тред-юніонізму. У Франції Жорж Сорель прагнув просочити профспілки духом безжальної агресивності і революційної войовничості, якими їх хотів наділити Маркс. Сьогодні в усіх несоціалістичних країнах існує очевидний конфлікт між двома непримиренними фракціями у профспілках. Одна
 2. Інфляція та її показники
  Обен представники школи монетаризму, вважають збільшення грошової маси. Вони приходять до цього висновку з аналізу рівняння кількісної теорії грошей. Як зазначав глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою
 3. збільшен-ня валютного курсу стимулює імпорт і робить менш привабливим екс-порт, а обидві ці тенденції працюють на
  обидві ці тенденції працюють на компенсацію зростання чистого експорту, дзв-ванного введенням квоти. У результаті введення імпортного квоти призводить до зниження як імпорту, так і експорту, але чистий експорт (різниця між експор-том та імпортом) залишається незмінним. Таким чином, ми прийшли до дивовижного висновку: зовнішньоторговельна полі-тика не впливає на зовнішньоторговельний баланс. Іншими словами,
 4. Глосарій
  забезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система,
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Обен нової політики особливо яскраво проявилися в розвитку "рейганоміки", названої на ім'я президента США Р. Рейгана. Програма оздоровлення американської економіки, висунута рейганівської адміністрацією в 1980 р., включала наступні положе-ня: скорочення податків на корпорації і особистих прибуткових подат-гов; обмеження зростання урядових витрат за рахунок скор-щення соціальних
 6. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  Обен. До них належать наявність прямих контактів між виробниками послуг та їх споживачами, збільшення обсягів міжнародної торгівлі послугами в міру зростання зовнішньої торгівлі товарами, велика захищеність сфери послуг від іноземної конкуренції з боку держави та наднаціональних органів та ін Основними видами послуг у світовій торгівлі є послуги, пов'язані із зовнішньою торгівлею, з
 7. Глосарій
  забезпечення »сім'ї. Некоториесемьі, які не є бідними з позицій наведених-го визначення абсолютної бідності, можуть нести моральниеіздержкі від відносної бідності, викликаної тим, що іхдоходи значно нижче медіанного рівня. БЕЗСТРОКОВА РЕНТЛ Perpetuity. Цінний папір, пріносящаяпостоянний обсяг щорічного доходу. БІРЖОВІ СПЕКУЛЯНТИ. Speculators. Торговці на ринкахценних
 8. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Обіди інфекційні хвороби, а й бажанням виробників вина та сиру удосконалити свої технології. Однак отриманий результат безумовно не ідеологічний у марксистському розумінні. Маркс винайшов свою доктрину ідеології, бажаючи підірвати престиж економічної науки. Він усвідомлював своє безсилля дати відповідь на заперечення економістів щодо здійсненності соціалістичних проектів. В
 9. 6. Монопольні ціни
  обілити і він не міг би призначати більш високі ціни. Досліджуючи монопольні ціни, ми завжди повинні шукати монополізований фактор m. Якщо такого фактора немає, то монопольні ціни не можуть з'явитися. Перша умова, необхідне для встановлення монопольних цін, це існування монополізованого товару. Якщо такий товар m використовується повністю, то підприємець не в змозі призначати
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  забезпечити кошти для викупу тих банкнот, власники яких втратили довіру до банку. Довіра, якою користуються банк та заступники грошей, неподільне. Воно або є у всіх клієнтів, або повністю зникає. Якщо деякі клієнти втрачають довіру, то й інші також втрачають його. Жоден банк, що емітує інструменти, які не мають покриття, і видає фідуціарні кредити, не зможе виконати
© 2014-2022  epi.cc.ua