Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Неокласичний підхід

У його основі лежать постулати класичної теорії А. Сміта. Її дотримуються в основному неокласики (П. Самуельсон, М. Фелдстайн, Р. Холл), а в 80-ті роки її підтримували також прихильники концепції економіки пропозиції (Д. Гилдер, А. Лаффер та ін.) Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, здатний до автоматичного саморегулювання і залишається стійким і рівноважним в довгостроковому періоді в умовах повної зайнятості.
Тому уряд повинен проводити політику невтручання в самоналагоджувальний механізм ринку праці.
Оскільки серйозно говорити про зміну заробітної плати в точній відповідності з коливаннями попиту та пропозиції, тим більше про відсутність безробіття не доводиться, прихильники цієї концепції посилаються на деякі недосконалості ринку, що і приводять до невідповідності їхньої теорії з життям.
До них відносять вплив профспілок, установлення державою мінімальних ставок заробітної плати, відсутність інформації і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Неокласичний підхід "
 1. Неокласичний підхід
  неокласичної концепції випливає, що ціна робочої сили гнучко реагує на потреби ринку, збільшуючись або зменшуючись залежно від попиту та пропозиції, а безробіття неможливе, якщо на ринку праці існує рівновага (рис. 14.1). {Foto79} Рис. 14.1. Попит і пропозиція на ринку праці: Wc - рівноважна заробітна плата; Lc - чисельність найманих працівників; S - крива
 2. Теоретичні підходи до бюджету
  неокласичний підходи переважають в останні роки в США і Канаді, урядам яких вдається домагатися профіциту бюджету. Неокейнсіанський напрямок вважає, що збалансований держбюджет заважає антициклічної і навіть антиінфляційної політиці. При цьому неокейнсіанці виходять з того, що державні витрати є важливою частиною сукупного попиту. Відштовхуючись від цього, вони
 3. Глосарій
  неокласичний підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для забезпечення його рівноваги змінювати валютний курс Еластичність - ступінь реакції однієї економічної величини на зміну іншої Еластичність попиту по доходу - відношення зміни величини попиту на товар (у відсотках) до зміни доходів споживачів (у відсотках) Еміграція - виїзд з країни на постійне місце
 4. 1. Основна течія і альтернативи
  неокласична) теорія, заснована на моделі раціонального (максимизирующего) людини в рівноважному світі. Опозиційні напрямки відтепер так чи інакше брали під сумнів одну з цих моделей. Американський інституціоналізм заперечував людську раціональність, кейнсіанство - рівноважний устрій світу. Однак неокласична теорія виявилася напрочуд здатної до адаптації. Кілька
 5. 2. Спеціалізація окремих напрямів економічної теорії
  неокласичного підходу досить відчутні. У міру ж наростаючого відхилення від цієї ідеальної моделі стають вагомими гідності альтернативних підходів. Однак на практиці економіст рідко має можливість вибирати між різними парадигмами: він застосовує ту, якою його навчили. І тут відіграє роль вже згадане перевагу неокласичної теорії: їй набагато легше навчати. Однак,
 6. 3. Інституційні чинники, що визначають структуру економічної теорії
  неокласичного підходу сприяє структура ринку економістів в Північній Америці. На цьому ринку (продавці своїх послуг - економісти та їх покупці - університети) склалася ситуація практично вільної конкуренції. Мобільність фахівців в Америці дуже велика, длительн перші контракти є скоріше винятком, ніж
 7. Коментарі
  неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  неокласичної, і неокейнсианской) крива короткострокового сукупної пропозиції (SRAS) графічно зображується як крива, що має позитивний нахил (рис. 3.6, б). Крива довгострокового сукупної пропозиції (LRAS) зображується як вертикальна крива (рис. 3.7, а), оскільки в довгостроковому періоді ринки приходять у взаємне рівновагу, ціни на товари та ресурси змінюються
 9. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  неокласичний; - кейнсіанська; - марксистське; - інституційно-соціологічне. Неокласика Неокласичний напрям формулює суб'єктивну теорію вартості (на відміну від трудової теорії вартості в класичній політекономії) і теорію рівноваги. Економічне господарство розглядається представниками цього напрямку як сукупність мікроекономічних агентів,
 10. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  підходу до встановлення цін: ринковий і витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'юнктура ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові, пов'язані зі створенням товару. У ринковому
© 2014-2022  epi.cc.ua