Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Наукові дослідження та розробки


Що визначає масштаби науково-технічного про-гресу? Як і в будь-який інший економічній сфері, результати у величезній мірі залежать від витрат, що виділяються на цей вид діяльності. Витрати нанаучние дослідження і розробки відображають тересурси, які виділяються на розвиток знань ітехнологій. У Сполучених Штатах совокупниерасходи на наукові дослідження та дослідно-кон-рукторської розробки (НДДКР) в останні го-ди становили приблизно 2,6% ВНП.
Результати витрат на НДДКР в точності неіз-Вестн. Коли вчені намагаються просунутися впе-ред у фундаментальних наукових дослідженнях, онінікогда не знають напевно, що вони відкриють, есліоткроют взагалі. Іноді відкриття робляться благо-
10 David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technical Change and IndustrialDevelopment in Western Europe from 1750 to the Present, CambridgeUniversity Press, London, 1969, pp. 2-3.
Даруючи випадковості - хоча тільки тими, хто можетосознать їх сутність. Найбільш відомою з такіхслучайностей є відкриття пеніциліну: одінісследователь зауважив, що бактерія ніколи не рас-тет поруч з певним цвілевим грибком, ко-торий опинився там зовсім випадково. При раз-ництва, що використовують і удосконалюють вже відомі методи, результати витрат на НІОКРявляются більш визначеними.
Витрати на НДДКР подібні інвестиціям в ка-живив. Ресурси мають бути введені в діло до того, як буде відомий результат, і, отже, всегдаесть ризик, що інвестиції можуть не принести нормиотдачі, що задається конкурентами. У разі научнихісследованій і розробок виникає додаткових-ве ускладнення, яке у тому, що повинна битьпрінята в розрахунок здатність фірми захистити до-ходи на вкладені інвестиції. Якщо якась фір-ма винаходить кращу мишоловку, але при етомкаждий може її скопіювати, фірма-інвестор бу-дет мати менше спонукальних стимулів до інве-стірованію, ніж у випадку, якби вона отримувала пів-ную віддачу від наукового дослідження або винаходу -ня у вигляді доходу на інвестиції в НДДКР.
Для того щоб забезпечити зацікавленість візобретеніях, створена патентна система, котораягарантірует винахіднику виняткові права навикористання його винаходу протягом певного періоду часу.
У Сполучених Штатахетот термін дорівнює 17 рокам. Але ця система несовер-Шенна Суспільство стало б багатшими, якби ці зна-ня були доступні кожному і ніхто не мав бидаже тимчасової монополії на право їх вико-вання. Патенти являють собою компроміс, даючи право монопольного використання знання втеченіе певного часу як заохочення длярозвитку нових знань.
Більше того, патенти не застосовуються по відношенню-нію до фундаментальних досліджень. З тих поркак Ейнштейн відкрив теорію відносності, будь-яка людина може вільно її використовувати. По-кільки для фундаментальних досліджень немає ма-ріальних стимулів (крім популярності і удовлет-Ворен, які приходять з відкриттям новихтроп в науці), деякі люди стверджують, що та-кі дослідження повинні фінансуватися государ-ством. У багатьох країнах існують державні-ні лабораторії. І для розвитку наукових дослід-ваний держави надають субсидії як уні-верситету, так і приватним фірмам.
МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ. З 1960-х годовв Сполучених Штатах частка ВНП, що спрямовується наНІОКР, знижувалася. Відповідні дані дляСоедіненних Штатів у порівнянні з іншими стра-
ТАБЛИЦЬ А 35-4. Витрати на НДДКР у% від ВНП Витрати на HIlOKP Країна 1967 I9S4; -. 2,22,52,63,92,42,6
2,12,01,52,92,32,8
ФранціяГерманіяЯпонія
Радянський СоюзВеликобританияСоединенные Штати
Примітка. Дані для деяких країн ставляться до 1983 або
до 1982
Джерело: Statistical Abstract of the United States, 1987, Table 987.
Нами наведено в табл. 35-4. Якщо залишити осторонь-не Радянський Союз, Сполучені Штати все ещетратят на НДДКР таку ж частку ВНП, як і лю-бая інша велика країна. Однак більше третини рас-ходів США на НДДКР припадає на оборону, аневоенние витрати в Сполучених Штатах займаючи-ють меншу частку ВНП, ніж в деяких другіхкрупних країнах. Але оскільки ВНП США превос-ходить ВНП інших країн, на НДДКР, що не пов'язаніз військовими потребами, Сполучені Штати тратятвсе ще більше, ніж будь-яка інша країна.
Витрати США на НДДКР розподіляються при-мірно порівну між державним і частнимсекторамі.
Науково-дослідні роботи, фі-нансіруемие державою, носять в основному обо-ронний характер, але частина державних средствнаправляется і на фінансування інших НДДКР, особливо фундаментальних досліджень.
НОРМА віддачу від інвестицій} \ НІОКРОценкі норми прибутку від витрат на НІОКРобично дуже високі11 Для фірм, інвестірующіхв невійськові НДДКР, норма прибутку оценіваетсяпріблізітельно в 30%. Норма прибутку для гро-ва в цілому оцінюється ще вище Оцінки нормиотдачі для НДДКР оборонного характеру надаючи-ються, однак, значно нижчими. Це відпрацьовано-жает той факт, що багато наукові дослідження, пов'язані з обороною, не мають коммерческогопрімененія, принаймні немедленного12.
11 Якщо інвестування 100 дол дає через рік 110 дол, то норма отда-чи дорівнює 10%, Концепція норми віддачі більш докладно обговорюється вгл.29.
12 Щоб ознайомитися з висновками деяких досліджень, см; MIshagNadiri, «Contributions and Determinants of Research and DevelopmentExpenditures in the LLS. Manufacturing Industries », in George M. vonFurstenberg (ed.) Capital, Efficiency, and Growth, Ballinger, Cambridge, Mass, 1980. Цві Грілічес знаходить, що фундаментальні ісследованіяпріносят аналогічні високі норми прибутку, якщо не більш високі, - см; Zvi Griliches, «Productivity, R & D, and Basic Research at the FirmLevel in the 1970's», American Economic Review, March 1986.
Якщо норма віддачі так висока, виникає естест-венний питання чому фірми не нарощують обсягів по-ми наукових досліджень і розробок? Частічноответ полягає в тому, що цей дохід нерідко являють-ся невизначеним, оскільки винахідник можетвоспрепятствовать використанню плодів своєї винаходу і таким чином привласнити весь прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукові дослідження та розробки "
 1. ГОЛОВНІ лінії розлому
  наукові дослідження і розробки, в освіту та в інфраструктуру. Але коли використовуються нормальні для капіталізму способи прийняття рішень, капіталізм ніколи не дивиться в майбутнє далі, ніж на вісім-десять років, а частіше, всього - на три чотири роки. Проблема ставиться просто. Капіталізм гостро потребує того, чого він, за своєю внутрішньою логікою, не зобов'язаний робити. В деякій мірі це було
 2. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  наукових досліджень і розробок, а також від людських кваліфікацій, домінуючих в системі. Інвестори не тільки реагують на заданий набір інвестиційних можливостей. Інвестиції в наукові дослідження і розробки створюють ряд нових індустріальних можливостей. У різних країн вибір можливих інвестицій різний. Індустрії майбутнього ще належить винайти. Вони просто ще не існують. В
 3. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  наукові дослідження і розробки, в освіту та в інфраструктуру (системи телекомунікації тощо), потрібну для створення робочих місць. Національне багатство піде до тих країн, які створять необхідні поєднання кваліфікацій, що підсилюють один одного. Треба буде створити організації з кваліфікаціями глобального масштабу і управляти ними. Люди з навичками, що дозволяють створювати необхідні
 4. СТАРІННЯ
  наукові дослідження і розробки, що впали за двадцять років з 24 до 15% федерального бюджету (44). Витрати на престарілих - це не питання про справедливість або про поневіряння. У 1970 р. відсоток престарілих, що жили в бідності, був вище, ніж відсоток бідних у будь-який інший частини населення. Тепер серед престарілих менше бідних людей, ніж у будь-який інший групі населення. Для багатьох у Сполучених Штатах
 5. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  наукові дослідження і розробки, здатних окупитися лише через довгий час. Біотехнологія обіцяє змінити світ і, ймовірно, змінити саму природу людини - змінити гени для запобігання хвороб і поліпшити властивості рослин і тварин, якщо не самої людини (23). Може бути, через тисячу років людство тільки це і буде пам'ятати про нашу епоху. Але кошти на наукові дослідження і
 6. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  наукові дослідження і розробки, освіту і не житлові фізичні інвестиції з 1973 до 1993 р. знизилися з 14 до 12 % ВВП. За ті ж двадцять років суспільні витрати на наукові дослідження і розробки, інфраструктуру та освіту знизилися з 11 до 6% ВВП (38). Після закінчення «холодної війни» тимчасової кругозір уряду швидко звужується і зводиться до бюджетних вимогам престарілих,
 7. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  наукові дослідження і розробки, захист навколишнього середовища, - інвестиції, необхідні для національного зростання і підвищення рівня індивідуального життя. У капіталізмі просто немає соціального «боргу». Якщо індивіди вважатимуть за краще не зберігати і не інвестувати, то не буде ніякого зростання - що ж, нехай так і буде. Індивідуальні рішення максимізують загальний добробут, навіть якщо вони ведуть до
 8. ІДЕОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНИКА
  дослідження і розробки, особливо фундаментальні НДР, і справді повинні бюрократично фінансуватися великими компаніями або великим урядом. Винахідники-ремісники англійського зразка дев'ятнадцятого століття не стоять вже в центрі технічного прогресу. Але все ще залишається багато економічних ніш для дрібних винахідників і новаторів, відкриття яких грунтуються на великій науці,
 9. Економічне зростання
  науково-технічного прогресу, - це інтенсивний тип зростання . Відповідно двом типам економічного зростання виділяють дві групи факторів: 1) чинники, які впливають на кількість ресурсів - праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей. До факторів екстенсивного типу економічного зростання відносяться використання більшої кількості робочої сили і більшого числа обладнання,
 10. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання фінансових ресурсів. Світове господарство склалося на базі ринку вільної конкуренції до середини XIX в., Однак на рубежі століть під впливом монополізму економіки та вивезення капіталу набуло форми світових імперій. Боротьба між ними привела до випадання низки країн із системи світового капіталістичного господарства і
© 2014-2022  epi.cc.ua