Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Національне багатство


Національне багатство - це загальний підсумок постійно повторюваного процесу суспільного виробництва за всю історію розвитку національної економіки.
Національне багатство - сукупність матеріальних і культурних благ, якими володіє на певну дату національна економіка і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку.
Національне багатство в широкому сенсі слова являє собою все те, чим так чи інакше володіє нація. У цьому сенсі до національного багатства відносяться не тільки матеріальні блага, але і всі природні ресурси, клімат, твори мистецтва та багато іншого. Але все це дуже важко порахувати в силу цілого ряду об'єктивних причин. Тому в практиці економічного аналізу застосовується показник національного багатства у вузькому сенсі слова.
До національного багатства у вузькому сенсі слова відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене. Іншими словами, національне багатство країни являє собою сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених даною країною протягом її історії на даний момент часу. Це результат праці багатьох поколінь-людей.
За своєю структурою національне багатство складається з наступних основних елементів.
Першим і найбільш важливим елементом національного багатства слід вважати виробничі фонди. Вони займають найбільшу питому вагу в складі національного багатства. Тут маються на увазі передусім основні виробничі фонди, оскільки їх технічний рівень головним чином визначає можливість економічного зростання національної економіки.
Крім основних виробничих фондів до складу національного багатства входять оборотні виробничі фонди - предмети
3 Національний дохід. Наявний особистий дохід. Національне багатство 313
праці. Величина оборотних виробничих фондів складає приблизно 25% величини основних виробничих фондів.
Крім основних і оборотних виробничих фондів до національного багатства належать матеріальні запаси і резерви.
Сюди входять готова продукція в сфері обігу, матеріальні запаси на підприємствах і в торговельній мережі, державні матеріальні резерви і страхові фонди.
З функціональної точки зору матеріальні резерви і запаси виконують роль стабілізатора економіки при непередбачених обставинах. Вони визначають стійкість і безперервність виробництва при кон'юнктурних та природних катаклізмах. Але особливо стоїть питання про величину страхових резервів і запасів. Практика провідних індустріальних держав свідчить про те, що вони повинні бути досить великі і становити не менше 25% виробничого потенціалу.
Важливим елементом національного багатства є невиробничі фонди, до яких відноситься державний житловий фонд та установи соціально-культурного призначення. Ділення це трохи умовно в силу того, що сюди включається житло. За своєю природою останнє повинно ставитися до розряду домашнього імущест-\ ва, яке в статистиці всіх країн виділяється окремим рядком у структурі національного багатства. Крім житла до домашнього майна відносяться предмети тривалого користування споживчого призначення (телевізори, холодильники, меблі і т.д.).
І нарешті, в структурі національного багатства виділяються природні ресурси. При цьому мова йде не про всіх природних ресурсах, а тільки про тих, які залучені в господарський оборот або розвідані і найближчим часом можуть бути залучені в нього.
Підхід класичної школи до національного багатства в даний час вимагає доповнення. Справа в тому, що меркантилісти, фізіократи і класична школа свої висновки про національне багатство базуватися не на абстрактних умовиводах, а виходили з реальних потреб життя. Ці потреби диктувалися періодом, який прийнято називати індустріальним. В даний час людська цивілізація вступає в наступний етап свого розвитку, який можна умовно назвати постіндустріальним суспільством. Природно, це вимагає нового підходу до оцінки національного багатства, бо постіндустріальне суспільство характеризують як мінімум два принципово важливих моменти: 1) висока інформатизація суспільства і 2) якісне зростання його добробуту.

314
Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
З формального боку інформація - це відомості, що володіють елементами новизни для їх отримувача та вимагають прийняття з його боку рішення. Інформація - сировина для процесу прийняття рішення. На відміну від природного сировини інформація приходить в необмеженій різноманітності форм з необмеженого різноманітності джерел. Її економічна цінність також різноманітна. Для когось вона коштує мільйони, для когось - не коштує нічого. Вона - інструмент контролю і в економіці, і в політиці, і в окремій фірмі. Але це сировина повинна збиратися, добуватися й оброблятися. Воно повинно збагачуватися в процесі обробки, і йому повинні надавати цінність. Потім воно викидається на ринок, поширюється і стає основою для прийняття рішень. По суті інформація є основою управління, і лише за допомогою інформації можна повною мірою реалізувати потенціал сучасної економіки.
Зараз абсолютно очевидно, що суспільство, не ступить на шлях інформатизації, розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій та радикальної трансформації на її основі всієї структури національного багатства, приречене на деградацію. Бізнес без інформації просто неможливий. Тому інформація є фундаментальне підставу виробництв, торгової та технологічної діяльності, що забезпечує процвітання і розвиток будь-якого сучасного суспільства.
Після появи сучасної інформаційної технології, заснованої на комп'ютерах, стало ясно, що економічна, в тому числі ділова, інформація, а також інформація науково-технічна стає не тільки вирішальним фактором суспільного і господарського розвитку, а й одним з основних елементів національного багатства.
Збільшення національного багатства є результат зростання суспільного виробництва і матеріальна основа його подальшого розвитку, підвищення добробуту народу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Національне багатство "
 1. 2. Межі економічного розрахунку
  національному багатстві? У чому сенс остаточного результату цих обчислень? Що туди слід включати, а що не слід? Чи буде правильним включити сюди цінність клімату країни і вроджених здібностей та набутих навичок людей? Ділова людина може звернути свою власність в гроші, а країна не може. Грошові еквіваленти, що застосовуються в діяльності і в економічному розрахунку,
 2. 8. Рухливість інвестора
  національного багатства. Прибутки біржовиків засуджуються як грабіж і крадіжка на шкоду решті нації. Поволі вселяється, що вони є причиною зубожіння народу. Прийнято проводити розходження між безсовісним збагаченням біржових маклерів і прибутком виробників, не просто займаються ризикованою грою, а обслуговуючих споживачів. Навіть автори, які пишуть на теми фінансів, виявилися не
 3. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  національні компанії, оскільки їхні рішення про те, де вони будуть розвивати і підтримувати технологічне лідерство, визначають, де буде розташована більшість найкращих робочих місць (16). Транснаціональні фірми (навіть американські) можуть вирішити, наприклад, розташувати свої високооплачувані провідні професії в Сполучених Штатах, але лише в тому випадку, якщо Америка запропонує їм найнижчі
 4. Макроекономічні моделі та їх показники
  національне багатство, особисте багатство, запас капіталу, кількість безробітних, виробничий потенціал, державний борг та ін Макроекономічні показники можуть бути розділені також на абсолютні та відносні. Абсолютні показники вимірюються в грошовому (вартісному) вираженні (виняток становлять показники чисельності зайнятих і чисельності безробітних, які вимірюються в
 5. Економічне зростання
  національного багатства. Чим більше виробничий потенціал країни і чим вищі темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас, «значення цих проблем для добробуту людства такий, що, почавши міркувати над ними одного разу, неможливо думати про щось інше ». Графічно економічний
 6. 1. Предмет економіки як науки
  національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику
 7. Висновки
  національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні аспекти життєдіяльності людини, яка надзвичайно складна й різноманітна.
 8. Терміни і поняття
  багатство Виробничі відносини Мікроекономіка Макроекономіка Супермакроекономіка Мезоекономіка Теоретична економіка Прикладна економіка Первинна економіка Економіка обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез Індукція і дедукція
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  національне багатство і т.д . Майно (активи) - джерело законного нетрудового доходу. До майна відносяться як реальні активи, наприклад реальний капітал (К), так і фінансові активи (акції, облігації), крім того, виділяють майнові права та інтелектуальну власність, Портфель активів - сукупність активів , що належать економічному суб'єкту. Реальні грошові (касові)
 10. Національне багатство
  національної економіки. Національне багатство - сукупність матеріальних і культурних благ, якими володіє на певну дату національна економіка і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку. Національне багатство в широкому сенсі слова являє собою все те, чим так чи інакше володіє нація. У цьому сенсі до національного багатства відносяться не
© 2014-2022  epi.cc.ua