Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 12. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ВИМІР

Проблеми національної економіки - це сфера макроекономічного аналізу,
дозволяє дати загальну картину ринкового господарства країни. Макроекономічний
аналіз допомагає пояснити що відбуваються в національній економіці зміни,
розробити економічну політику щодо поліпшення її функціонування.
Макроекономічні процеси сьогодні - найважливіший показник рівня розвитку
нації, її успіхів або відставання. Вони схильні активного державного
впливу, за допомогою якого виявляється вплив на економічне становище
країни. Навколо макроекономічних проблем не замовкають суперечки, що утворюють різні
платформи різних політичних партій, що впливають на проведення економічної
політики держави.
Макроекономічний аналіз дозволяє виділити ряд основних проблем, вирішення
яких можливе тільки на рівні суспільства в цілому. Це - економічне зростання,
повна зайнятість, економічна ефективність, стабільний рівень цін,
економічна свобода, справедливий розподіл доходів, економічна
забезпеченість, торговий баланс, охорона навколишнього природного середовища.

В економічній теорії ці проблеми можуть тлумачитися різними школами по-
різному (наприклад, справедливий розподіл, стабільний рівень цін). Одні
проблеми піддаються точному кількісному вимірюванню (економічне зростання,
зайнятість, ціни), інші ні (економічна свобода). Причому всі
макроекономічні проблеми, володіючи власним змістом, в той же час
можуть і доповнювати один одного (повна зайнятість - безробіття), і суперечити
один одному (економічне зростання - | справедливість розподілу доходів).
Тому суспільство повинно враховувати це у вирішенні макроекономічних проблем,
розробляючи систему пріоритетів.
Отже, вивчення макроекономічних проблем неможливо без аналізу
економічної політики держави.
Макроекономічний аналіз тісно пов'язаний з мікроекономічним аналізом, так як в
основі макроекономічних явищ
лежать взаємозв'язку мікроекономіки. Мікроекономічний аналіз становить фон для
макроекономічного аналізу.
У той же времяП: в макроекономічному аналізі
використовується інструментарій мік-"{роекономіческого аналізу.? I
Аналіз макроекономічних явищ характеризується іспольЦ 'зованием моделей -
спрощених теоретичних схем, які pacfj кривают вплив зовнішніх
(екзогенних) факторів на внутрішні; (ендогенні). Існує безліч моделей,
кожна з який I вирішує певні завдання. У моделях використовуються гнучкі
(дли;: довгострокового періоду) і негнучкі ціни (для короткострокового пе4 | риода).
И
Таким чином, макроекономічний аналіз - це вивчення * економіки в цілому. Він
дозволяє пояснити що відбуваються з-$ | менения в економіці, розробити
економічну політику пйІ поліпшення функціонування ринкової системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 12. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ВИМІР "
 1. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а , б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 2. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х
 3. 4. Вимірювання інфляції
  вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується декілька показників. Найбільш відомими є індекс Пааше, індекс інфляції споживчих цін і дефлятор валового внутрішнього продукту
 4. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 5. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 6. Глава 17. Соціальна політика
  національного доходу "передається" від відносно багатих до відносно бідним. Ця тенденція не зазнала ще рішучих змін. Пол Самуел'сон Людський ресурс - найважливіший в економічній системі. Відповідно, економічна система повинна забезпечити достойний1 рівень добробуту людини, працівника. У розділі розглядаються різні варіанти розподілу доходів - в
 7. Раптово господар згадуе, що тепер замість трьох шматочків бекону кладеться тільки два і
  економіки оп-ределяют ціни на мільйони різних товарів і обсяги їх продажів. Саме Ені - відправна точка аналітичних досліджень, наукових теорій і полі-тичних рішень. Якщо ціни і темпи їх зміни, тобто інфляція, вимірюв ряются неправильно, нам загрожує обвал всієї будівлі економіки. З цього сле-дует, що всі ми - заручники статис-
 8. Глава 26. Регулятори національного господарства
  національного
 9. Глава 19. Показники макроекономіки та національні рахунки
  національні
 10. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  національного
 11. Глава 22. Сучасне інноваційний розвиток національного господарства
  національного
 12. Глава 27. Змішана система управління національним господарством
  національним
 13. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показника довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості
 14. Глава 24. Ізмереніяв макро-економіці
  національний продукт, скорочено ВНП, що представляє собою сукупну вартість всейпроізведенной в народному господарстві продукції занекоторий період часу (наприклад, рік), являють-ся найбільш широко використовуваним показателемфункционирования економіки, виробляє това-ри та послуги. Оцінки ВНП повідомляються правитель-ством через кілька тижнів після закінчення каж-дого кварталу і негайно
 15. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  главах представлена макроекономіка відкритих економіч-ських систем. У главі 29 «Відкрита економіка: основні поняття» пояснюється взаємозв'язок між заощадженнями, інвестиціями і торговим балансом, разніцамеж-ду номінальним і реальним обмінним курсом, а також представляється теорія паритету купівельної
 16. ГЛАВА 26. Витрати бюджету на управління, національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки
© 2014-2022  epi.cc.ua