Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

економіка, господарство всієї країни; термін широко використовувався в радянський період російської історії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО "
 1. Народне господарство та раціональна організація господарської діяльності
  народному або громадському господарстві. Німецькі економісти В. Рошер і К. Бюхнер оголосили предметом політичної економії народне господарство, під яким ними розуміється відношення людей до зовнішньої природи. А. Богданов та І. Степанов свого часу відзначали, що визначення, яке увійшло в підручники політичної економії як «науки про громадському господарстві ... абсолютно неточно і ненауково », бо« у поняття про
 2. Управління народним господарством.
  Народним господарством виглядала наступним чином. ЦК партії розробляв теоретичні основи діяльності апарату. Загальне керівництво здійснював Раднарком (РНК), вирішував найбільш важливі питання. Окремими сторонами народногосподарського життя керували народні комісаріати. Їх місцевими органами були відповідні відділи виконкомів Рад. Вища рада народного господарства (ВРНГ),
 3. Територіальна структура господарства
  народного господарства (насамперед матеріального виробництва), а також окремих його галузей в їх загальнодержавному поєднанні. В якості основних параметрів територіальної структури
 4. Витоки міжгалузевого балансу
  народного господарства російський економіст В.К. Дмитрієв, аналізуючи чинники, що визначають величину ціни товару, починаючи від витрат виробництва і закінчуючи взаємодією попиту та пропозиції, вперше в світі склав систему лінійних рівнянь, за допомогою яких відкрив спосіб вираження повних витрат. Він вперше ввів у науковий обіг поняття «технологічні коефіцієнти витрат продукції однієї галузі
 5. Додаткова література
  народного господарства та економічної думки. Вип.1. - М., 1989. Капіталізм і ринок: економісти розмірковують / Под ред. В. І. Кузнецова та ін - М., 1993. Осипов Ю.М. Філософія господарства. - М., 1992. Суперечності та імперативи загальноцивілізаційного процесу / / Укр. МГУ. Сер. соц.-політ. досл. 1992. № 1.
 6. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  народності Півночі. У народному господарстві Східного Сибіру зайнято близько 5 млн. чол. (72%), у невиробничій сфері - 1,4 млн. чол. (28%). У 1995 р. в промисловості регіону було зайнято 45% робітників і службовців, в сільському господарстві - 5%, на транспорті і зв'язку - 7,5%, в будівництві - 12%. Перехід криночной відносин призвів до безробіття. За офіційними даними, чисельність безробітних в 1995 р.
 7. Глава 33 Китайська народна республіка у світовій економіці
  господарство створює 4% ВМП при підрахунку за поточними валютними курсами і понад 12 % ВМП, розрахованого на основі ППС. За останнім показником КНР поступається тільки США. Вона володіє великими мінеральними ресурсами практично всіх відомих елементів. За потенційним копалиною ресурсів Китай поступається США та Російської Федерації. Вона займає провідне місце за запасами таких металів, як вольфрам, цинк,
 8. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія економічних законів набуває специфічних форм. Дана специфіка значною мірою визначається включеністю в відтворювальний процес. Мета теми - з'ясувати особливості відтворення в аграрній сфері, сутність рентних відносин та основні шляхи
 9. 2. «Генетика» і «телеологія» в дискусіях про методи побудови господарських планів
  народно-мняйственного планування радянські економісти і статистики t.iмялісь розробкою балансових методів. Найвищим досягненням став опублікований в 1926 р. «Баланс народного господарства Сою-СРСР за 1923/24 рік», складений під керівництвом управляю-I пі 1 про ЦСУ СРСР Павла Івановича Попова (разом з ним у розробці брали участь Л.Н. Литошенко, Про . А. Квіткін, Н.О. Дубенецький, | Ф I. Дубовик
 10. 72. загальнодержавного планування
  народного господарства є не тільки різноманітної практичної діяльністю, а й виниклої під її впливом великою областю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями. У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною економією і
 11. Сутність економічної структури
  народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн Заходу в чималому ступені пояснюється глибокими структурними змінами, що забезпечили загальний динамізм виробництва та інші позитивні якісні зміни. Швидке зростання виробництва в ряді нових індустріальних країн Південно-Східної Азії стався насамперед за рахунок форсування
 12. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006
  народного господарства та
 13. Висновки
  народного господарства, високий ступінь монополізації економіки і т.д. 4. Виділяються два основні сценарії макроекономічної стабілізації: ортодоксальний (скорочення або ліквідація дефіциту держбюджету, жорсткий контроль за грошовою емісією, встановлення «монетарного якоря») і гетеродоксний (ті ж заходи у поєднанні з регулюванням цін і доходів). 5. Структурна політика в перехідний період
 14. 5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва
  народного господарства. Протягом тривалої історії людського суспільства відбувалися певні структурні зрушення в економіці, пов'язані насамперед з розширенням і поглибленням поділу праці і виділенням таких великих сфер господарської діяльності, як сільське господарство, ремесло, торгівля , видобувні, обробні галузі промисловості, промисловість у цілому, транспорт, фінанси з їх
 15. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ
  народному господарстві або в окремих його
 16. В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн, 1997
  народного господарства зарубіжних
 17. Митна справа
  народному господарстві в результаті поділу праці вид діяльності, метою якого є надання митних послуг, формування фіскальних доходів федерального бюджету, захист економіки від несприятливого впливу іноземної конкуренції, підвищення ефективності зовнішньоекономічних
© 2014-2022  epi.cc.ua