Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Монографії


Алексашенко С.В. Битва за рубль. М.: Альма Матер, 1999.
Аткінсон Е.Б., Стігліц Дж. Е. Лекції з економічної теорії державного сектора. М.: Аспект-Пресс, 1995.
Афанасьєв М. Бюджетна політика і бюджетний процес: Матеріали до лекцій. Ч. 1, 2. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2000.
Афанасьєв М. Державний фінансовий контроль: Матеріали до лекцій. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2001.
Афанасьєв М.П. Логіка дефіцитної економіки. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: РАГС, 2004.
Афанасьєв М.П. Нариси історії економічної думки. М.: БДЦ, 2005.
Афанасьєв М.П. Основні напрямки становлення і розвитку класичної бюджетної думки. Навчально-методичний посібник. М.: АБиК, 2009.
Афанасьєв М.П., Крівогов І.В. Модернізація державних фінансів. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2008.
Афанасьєв М.П., Беленчук А.А., Крівогов І.В. Бюджет і бюджетна система. Підручник. М.: Юрайт, 2009.
Боді 3., Мертон Р.К. Фінанси. М.: ВД «Вільямс», 2005.
Брюммерхофф Д. Теорія державних фінансів / пер. з нім. Владикавказ.: Піонер-прес, 2002.
Бурда М., Віплош Ч. Макроекономіка: Підручник / пер. з англ. СПб.: Суднобудування, 1998.
Де Брюйне Х. Управління за результатами в державному секторі / пров. з англ. М.: Інститут комплексних стратегічних досліджень, 2005.
Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. М.: МГУ, 1997.
Кейнс Дж. М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993.
Кудрін A.Л. Ефективна фінансова політика. М.: Академії бюджету та казначейства, 2006.
Кудрін A.Л. Нові напрямки фінансової політики: Матеріали до лекцій. М.: Академії бюджету та казначейства, 2006.
МВФ. Керівництво по статистиці державних фінансів. 2001.
Озеров І.Х. Основи фінансової науки. М., 1914.
Радаєв В.В. Економічна соціологія: курс лекцій. М.: Аспект-Пресс, 1997.
Керівництво з управління суспільними фінансами на регіональному та муніципальному рівні / під ред. А.М. Лаврова. У 7 т. М.: ТОВ "ВД диплом», 2007.
Ротбард М. Влада і ринок: Держава і економіка / пер. з англ. Челябінськ: Соціум, 2003.
Сакс Д.Д., Ларрі Ф.Б. Макроекономіка. Глобальний підхід. М.: Справа, 1996.
Уотшем Т., Паррамоу К. Кількісні методи у фінансах. М.: Фінанси, 1999.
Фішер С. та ін Економіка. М.: Справа, 1993.
Фрідмен М. Якби гроші заговорили. М.: Справа, 1998.
Фуруботн Е.Г., Ріхтер Р. Інститути та економічна теорія. СПб.: ІД Санкт-Петербурзького держ. ун-ту, 2005.
Харріс Л. Грошова теорія. М.: Прогресс, 1990.
Хіллман А.
Л. Держава й економічна політика: можливості та обмеження управління / пер. з англ.; під ред. М.І. Левіна. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2009.
Едельгауз Г.E. Достовірність статистичних показників. М.: Статистика, 1977.
Юнгман Й. Бюджетний процес як інструмент ефективного управління. Стокгольм: Regierungskanzlier, 2005.
Якобсон Л.І. Державний сектор економіки: економічна теорія і політика. Підручник для вузів. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2000.
Ясин Е. Г. Конкурентоспроможність і модернізація економіки. М.: ІД ГУ ВШЕ, 2004.
Adam F., Ferrand О., Rioux R. Finances publiques. Paris: Presses de Sciences: Dalloz, 2003.
Basle M. Le budget de l'Etat. 6 ed. Paris: la Decouverte, 2004.
Blanchard O. Macroeconomics, L., Prentice-Hall, 1997. P. 620.
Blanchard О., Fisher S. Lectures on Macroeconomics. Cambridge, MIT, 1989.
Barilari A., Bouvier M. La nouvelle gouvernance fmanciere de l'Etat. Paris: LGDJ, 2004.
Bouvier V., Esclassan М.-Ch., LassaleJ-P. Finances publiques. Paris, 1996.
Brown C.V., Jackson P.M. Public Sector Economics. Cambridge, Massachusetts, 1996.
Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999.
Budgeting and Budgetary Institutions / Ed. A. Shah. Washington: D.C., WB, 2007.
Camby J.-P. La reforme du budget de l'Etat. La loi organique relative aux lois de finances. Paris: LGDJ, 2002.
Chouvel F. Finances publiques. Paris, 1999.
Communier J-M., Lamotte H. Finances publiques: le budget de l'Etat. Paris, 1997.
Connolly S., Munro A. Economics of the Public Sector. Harlow, England: Prentice Hall, 1999.
Cullis J., Jones P. Public Finance and Public Choice. N.Y.: Oxford University Press, 1998.
Davis J.M., Ossowsky R., Fedelino A. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington: D.C., IMF, 2003.
Deruel F. Finances publiques. Dalloz, 1996.
Development Assistance Committee, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 2002.
Fiscal Management / Ed. A. Shah. Washington, D.C., WB, 2005.
Fiscal Sustainability in Theory and Practice / Ed. C. Burnside. Washington: D.C., WB, 2005.
Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices. IMF Occasional Paper No. 212. Washington, D.C., IMF, 2002.
Financial Soundness Indicators. Compilation Guide. Washington: D.C., IMF, 2006.
Friedman L. The Microeconomics of Public Policy Analysis.
Princeton University Press, 2002.
Government Auditing Standarts. GAO, 2003.
Gordon G.J. Public Administration in America. N.Y., 1986.
Hillman A.L. Public Finance and Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
James S., Nobes Ch. The Economics of Taxation. L.: Prentice Hall Europe, 1998.
Kusek J.Z., RistR.C. Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington: D.C., WB, 2004.
Llau P. Equilibre budgetaire et deficits publics en Europe. Paris: Economica, 2000.
Manual on Fiscal Transparency. Washington: DC, IMF, Fiscal Affairs Department, 2001.
Measuring Results to Improve Technical Assistance, IFC Monitoring and Evaluation Meeting. 2005, May 10.
Miller G.J., Hildreth W.B., Rabin J. Performance-Based Budgeting. Colorado, U.S.A.: Westview Press, 2001.
Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. Singapore, 1989.
Musgrave RA. The Theory of Public Finance. N.Y., McGraw-Hill, 1959. MuzellecR. Finances Publiques. Dalloz, 1997.
Niven P.R. Balanced Scorecard Step-by-step for Government and Not-forprofit Agencies. New Jersey, U: John Wiley and Sons Inc., 2003.
Organizational Assessment. A Framework for Improving Performance. Washington: DC, Inter-American Development Bank, 2002.
Orsoni G. L'execution de la loi de finances. Paris: Economica, 1998.
Performance Budgeting in OECD Countries. OECD, 2007.
Performance Budgeting: Linking Funding and Results / Ed. M. Robinson. Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2007.
Philip L. Les fondements constitutionnels des finances publiques. Paris: Economica, 1995.
Public Services Delivery / Ed. A. Shah. Washington: D.C., WB, 2005.
Public Expenditure Analysis / Ed. A. Shah. Washington: D.C., WB, 2005. Rosen H.S. Public Finance. Boston: Irvin, 1995.
Rules-Based Fiscal Policy in France, Italy and Spain. IMF Occasional Paper No. 225. Washington, D.C., IMF, 2003.
Sachs J., Larrain F. Macroeconomics in the Global Economy. N.Y., 1993.
Salanie B. Theorie economique de la fiscalite. Paris: Economica, 2002.
State Audit in the European Union. NAO Information Centre, 2005.
Stiglitz J. Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company, 1986.
Walsh C.E. Monetary Theory and Policy. Cambridge: MIT Press, 1998.
Wholey J.S., Hatry H.P., Newcomer K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2004.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " монографії "
 1. 10. Метод економічної науки
  монографіях економічна наука не проводить суворої межі між чистою наукою і застосуванням своїх теорем вирішення конкретних історичних і практичних проблем. Результати своєї роботи вона представляє в такій формі, де апріорна теорія і пояснення історичних явищ тісно переплетені. Очевидно, що ця методика нав'язана економічній науці самою природою і сутністю її предмета. Її
 2. 4. Економічна наука і університети
  монографією фахівця. Хоча в сфері емпіричних досліджень можна дотримуватися цієї фікції. І великий новатор, і простий рутинерами використовують у своїй роботі одні й ті ж методи дослідження. Вони організують лабораторні експерименти або збирають історичні документи. Зовнішні прояви їх науки однакові. Вони цілком порівнянні. Інше становище справ у теоретичних науках, таких, як
 3. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  монографіях має різні назви: «показник технічних змін», «зміна в ефективності виробництва», «індекс ефективності» і навіть «міра нашого невідання». Останній вираз нерідко визначається як «залишок Абрамовітца» на ім'я американського економіста М. Абрамовітца, що досліджував цей тип виробничої функції в середині 1950-х років. Подальший аналіз
 4. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  монографії «Структура американської економіки»), являє собою «спробу застосувати економічну теорію загальної рівноваги до емпіричного вивчення взаємозалежності між різними галузями народного господарства ... »1. У самому методі економічного аналізу «витрати - випуск» В. Леонтьєв передусім звертає увагу на кількісні зв'язки в економіці. Ці зв'язки між галузями
 5. Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю.
  Монографії, і ви виявите, що про роботу над альтернативними підходами до теорії фірми регулярно повідомляється з натяком, що якась краща теорія може замінити собою зрештою маржина-лізм »4. Видається, що сформульована Ф.Махлуп дихотомія актуальною науки та її викладання зберігає свою силу і сьогодні. Варіантом її подолавши-ня і є підручник Менк'ю. Напевно,
 6. 4. іІовая »історична школа: історико-етичне спрямування
  монографій», заснованих на обробці масиву емпіричних даних. Завдяки близькості Шмоллера до офіційних кіл Німецької імперії «нова» історична школа стала панівною в німецьких університетах; її вплив поширився і за межі Німеччини - в Англії, Франції, США, Росії. Німецька історична школа в політичній економії сприяла формуванню економічної історії та
 7. Глава 10 Маржиналістська революція. Загальна характеристика
  монографією «Principles of Economics». Назва книги Менгера просто «англізірованной» російським перекладачем початку XX в. - Насправді книга називаються нается «Підстави вчення про народне господарство» (Grundlagen der Volkswirt-schaftslehre). Що ж до франкомовної традиції, то там термін «політична економія» в колишньому значенні не тільки продовжував своє існування в часи Вальраса, але
 8. 3. Теорія альтернативних витрат і поставлення Візер
  монографії: про Про походження і основних законах економічної цінності »(1884),« Природна цінність »(1889),« Теорія суспільного господарства »(1914) - найбільш всеосяжне виклад теорій австрійської школи, «Соціологія і закон влади» (1926). Крім чистої теорії Візер займався і практичною діяльністю, it 1917р. був недовгий час міністром торгівлі і був призначений членом верхньої
 9. 4. Оновлений інституціоналізм Дж. К. Гелбрейта
  монографії «Американський капіталізм, Теор врівноважує сили» (1952) Гелбрейт констатував, що в ум ^ виях олігополії «саморушійна сила конкуренції є XHIS рій»; реальність полягає в зрівноважуванні сил монополій-iif давцами і монополій-покупців; зростання врівноважуючих сил ц ^ вишает здатність економіки до саморегулювання, але в licjjjj ряді випадків вони не діють; тоді на допомогу
 10. 1. Марксизм як доктрина капіталістичного розвитку Росії
  монографію «Розвиток капіталізму в Росії. Процес утворення внутрішнього ринку для великої промисловості ». Ці роботи підсумували критику народників - передусім Воронцова і Даніельс-па, розпочату Струве в «Критичних замітках до питання про економіч-| ському розвитку Росії» (] 894). Вістря критики було спрямоване проти тверджень, що п Росії: I) відсутні умови для зростання великої
 11. 3. Концепція «матеріальних передумов соціалізму»
  монографію висновком, що, «виконан-. няя функцію усуспільнення виробництва, фінансовий капіталI надзвичайно полегшує подолання капіталізму. Раз фінансовий ^ капітал поставив під свій контроль найважливіші галузі свавілля ства, то достатньо, щоб суспільство через свій свідомий виконавчий орган, завойоване пролетаріатом державу, ладело фінансовим капіталом ». На думку Гильфердинга, ОЕ
 12. 1. Коло А.В. Чаянова: агрономи - кооператори - теоретики
  монографії «Організація селянського господарства» Чаянов підспівав підсумки теоретичного обгрунтування концепції сімейно-трудового господарства та полеміці організаційно-виробничої школи з опонентами «справа» і «зліва». 6 Чаянов А.В. Номографіческіе елементи економічної географії / / 'Купи Вищого Семінарія З.-К. економік і політики. 1921. Вип.!; Його ж. Нариси з економіки сільського господарства.
© 2014-2022  epi.cc.ua