Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Концепція «матеріальних передумов соціалізму»


Ще Енгельс висловив думку, що перехід великих підприєм-
II акціонерну, а великих засобів сполучення в дер-'власність «доводить непотрібність буржуазії »зважаючи пере-
до найманим службовцем всіх суспільних функцій, а« якщо ми ціонерного товариств переходимо до трестам, які підпорядковують
'Ленін В І Полі. зібр. соч. Т. 27. С. 386-387. 'Там же З 404
381
собі і монополізують цілі галузі промисловості, то тут припиняється не тільки приватне виробництво, але й відсутність плапо мірності »14.
Ленін в зауваженнях на складений Плехановим в 1902 р. про ект програми РСДРП зазначив, що ще трести, «мабуть», дадуть «планомірну організацію громадського продуктивного про> цесса для задоволення потреб як усього суспільства, так та окремих його членів »16.
Гильфердинг завершив свою монографію висновком, що, «виконан-. няя функцію усуспільнення виробництва, фінансовий капіталI надзвичайно полегшує подолання капіталізму. Раз фінансовий ^ капітал поставив під свій контроль найважливіші галузі свавілля ства, то достатньо, щоб суспільство через свій свідомий виконавчий орган, завойоване пролетаріатом державу, ладело фінансовим капіталом ». На думку Гильфердинга, ОЕ дення шістьма великими берлінськими банками «вже в теперішній час» було б рівносильно оволодінню найважливішими сферами ^ великої промисловості (гірнича справа, металопромисловості! Аж до машинобудування, електропромисловість, хімія) системою транспорту і надзвичайно полегшило б перші кроки ПО литики соціалізму »17.

При розробці концепції імперіалізму Ленін загострив вн | | мание на тому, що «велике підприємство стає гігантським] планомірно, на підставі точного обліку масових даних, орган! зует доставку первісного сирого матеріалу в размерах2 /, або ^ всього необхідного для десятків мільйонів людей ... систематик скі організовується перевезення цієї сировини в найбільш зручні пун * виробництва, відокремлені іноді сотнями і тисячами верст одіь Іншого ... з одного центру розпоряджаються всіма стадіями послЦ вательной обробки матеріалу для отримання цілої серії ра видність готових продуктів ... розподіл цих продуктів її шается за єдиним планом між десятками і сотнями мілі <| споживачів ». З цієї «очевидності невідповідності частнохс жавної оболонки змістом» Ленін вивів своє визначень соціалізму як державної но-капіталістичної монополії, <щенной революційним переворотом і диктатурою пролетаріат користь всього народу ».
11 Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т 22. С. 234. J * Ленін В.І. Поли, зібр. соч. Т 6. С. 232.
ГільфердінгР. Указ. соч. С. 477, 18 Ленін В.І. Полі. зібр. соч. Т. 27. С. 425.
Заа
Поряд з «можливістю призвести приблизний облік всіма джерелами сирих матеріалів (наприклад, залізорудні землі) в даній країні і навіть ... в ряді країн, у всьому світі », особливе враження на Леніна справив такий техніко-організаційний аспект, як поширення наукового менеджменту - тейлоризму. Конспектуючи книгу найвизначнішого теоретика американського менеджменту Френка Джілбрета «Вивчення рухів», Ленін знайшов в американській стандартизації праці «прекрасний зразок технічного прогресу при капіталізмі до соціалізму» 19.

Вроботах, написаних вже безпосередньо в 1917 р., Ленін часто зупинявся на трактуванні імперіалізму як «чогось перехідного» - «від повної свободи конкуренції до повного усуспільнення». Маючи на увазі досвід військово-державного регулювання промисловості в кайзерівської Німеччини, у тому числі загальну трудову повинність («крок вперед на базі новітнього монополістичного капіталізму, крок до регулювання економічного життя в цілому, по і шестному загальному плану»), Ленін висунув тезу про те , що війна перетворила капіталізм в «вищу планомірну форму його - дер-Е дпрственно-монополістичний капіталізм» і тим самим «надзвичайний-| Але наблизила людство до соціалізму ... Державно-монопо-1 піітіческую капіталізм є цілковита матеріальна підготовка со-1іема, є переддень його, є та сходинка історичної сходах-між якою [сходинкою] і сходинкою, званої соціаліз-, ніяких проміжних ступенів немає »21 '. Залишається лише органічною революційної волею звернути «державно-капітал-шскую монополію на користь всього народу», звільнивши від «паразит-склався« механізм громадського хазяйнування », який пні можуть пустити в хід самі об'єднані робочі» 21. С 'таким теоретичним багажем більшовики-ленінці прийшли лети у Жовтні сімнадцятого, маючи намір «виключно в рас-на світову революцію» здійснити побудову соціалістичного ікого планового господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Концепція «матеріальних передумов соціалізму» "
 1. 2. Проект «загальної організаційної науки»
  концепціями природознавства і філософської мис «Пристрасть до монізму», шукання універсального «соціально-трудо ^ го світорозуміння» і образ «планомірності як самої сутності I соціалізму» Богданов втілив у роботи «Емпіріомонізм» (у 3 TON 1904 -] 906), «Краснаязвезда» (роман-утопія, 1908), «Тектологіяі загальна організаційна наука» (у 3 томах, 1913-1922), «Питання єв ализм» (1918; написано між
 2. 2. Теорія фінансового капіталу й імперіалізму
  концепції «улипраімперіа лизма» К. Каутського, що допускав можливість ще однієї фази кл піталізма, коли «політика картелів пошириться на зовнішню політику і міжнародний союз імперіалістичних держав, про щая експлуатація світу інтернаціонально об'єднаним финансо вим капіталом усуне суперництво національних фінансових капіталів між собою ». Відкидаючи концепцію« ультраімперіалізму »,
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  концепція була висунута як ідеологічну зброю в боротьбі з марксистською теорією вар-тості і до цих пір залишається широко поширеною в бур-жуазной літературі. У будь-якому буржуазному курсі політичної економії ви знайдете виклад теорії граничної корисності. 116 В чому суть цієї теорії? Австрійська школа вказує, що при визначенні ціни того чи іншого предмета потрібно
 4. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  концепцію, прагнув представити в рожевому світлі процес виникнення капіталізму-ма і писав, що капіталізм є найбільшим творінням людського духу. Коріння капіталізму Зомбарт шукав не в розвитку матеріального виробництва та внутрішніх противоре-чий феодального способу виробництва, а в людському дусі. У книзі «Сучасний капіталізм» главу, присвячену віз - виникненню
 5. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  концепція, згідно з якою економіч-ські кризи надвиробництва пояснюються нібито ДІСПР-порцією у розвитку промисловості та сільського господарства. Каутський стверджував, що мається глибоке розходження між можливостями збільшення мінерального і органічного сировини; так, органічна сировина (у вигляді рослин, тварин) може збільшуватися набагато більш повільними темпами, ніж видобуток
 6. § 50 . Причини і механізм циклічних коливань
  концепції, що пояснюють циклічні коливання на основі впливу зовнішніх по відношенню до економічної системи чинників. Причина цього - в пануючому положенні неокласичного напряму з його постулатами загальної економічної рівноваги та автоматичного пристосування капіталістичної економіки до будь-яких порушень попиту та пропозиції. Засновники класичної економічної науки -
 7. 1. Методологічні особливості та структура нової інституціональної теорії
  концепцій, що відносяться до цього теоретичного сімейства, предметом вивчення є інституційне середовище, тобто фундаментальні політичні, соціальні та юридичні правила, в рамках яких протікають процеси виробництва та обміну. (Приклади таких основоположних правил:-конституційне право, виборче право, майнове право, контрактне право та ін.) Правила, що регулюють відносини
 8. Відмінні риси російської школи економічної думки
  концепції «економічної людини» і спроб розглядати його ізольовано від суспільства, від середовища проживання можна вважати відмінною рисою російського світогляду. І воно властиво не тільки економічного мислення, а й усієї вітчизняної філософської та соціальної думки. У сучасній світовій науці істотно зросла потреба в комплексному, системному аналізі економіки. Йдеться про
 9. 2. Теорія модернізація
  концепції модернізації роблять акценти на окремих аспектах суспільно-економічної динаміки, змін у суспільстві. Цілий ряд дослідників розуміє під модернізацією створення такого суспільного і соціального клімату, в якому збільшення виробництва на душу населення стає нормою. При цьому важливі не тільки кількісне збільшення виробництва , а й зміни в системі цінностей, на
 10. 11. Обмеженість праксиологических понять
  концепції створені для розуміння людської діяльності. Якщо їх намагаються застосовувати для вивчення чого-небудь, що відрізняється від життя людини, вони стають внутрішньо суперечливими і безглуздими. Наївний антропоморфізм не приймається філософським мисленням. Проте спроби філософів визначити за допомогою праксиологических понять властивості абсолютного істоти є не менш сумнівними.
© 2014-2022  epi.cc.ua