Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Модель «єдиної фабрики» та її коригування


Крім Програми РКП (б) доктріналиюе обгрунтування політи-
цоенного комунізму »можна знайти в творах таких руко-
i щих діячів Радянської держави, як голова Ревва-
жета Л. Троцький, головний редактор газети «Правда» М. Бухарін,
мирний голова ВРНГ Н. Осинський, голова Комітету
Господарської політики ВРНГ Ю. Ларін, голова президії
Соціалістичної академії Е. Преображенський і ін Як
головних заходів переходу до соціалістичного господарству ці автори
Ігпивалі:
іаксімальное - за допомогою націоналізації - усуспільнення йства, при якому «взагалі не повинно бути окремих підпри-I , хоча б і державних; є тільки технічні виробниц-нние одиниці, частки єдиного суспільного господарства »;
Богданов А.А. Питання соціалізму. С. 96,
421
встановлення в націоналізованої промисловості по of) разцов форм німецького військово-державного капіталізму, «на виконуваних пролетарським класовим змістом», жорсткої верти калі ВРНГ (Вища рада народного господарства) - галузеві «Глан ки» і «центри» - підприємства;
мілітаризація праці;
неухильна заміна торгівлі «планомірним, організованим і загальнодержавному масштабі розподілом продуктів », беспо Щадних боротьба зі спекуляцією;
перетворення банківського апарату в« апарат Єдині технічні обліку та загального рахівництва Радянської Республіки »з перспектівенi знищення банку і перетворення його в« центральну бухгалтерію », проведення заходів, що розширюють область безгрошового розрахунку і під готовляющіх знищення грошей.
Більшовики довершили розвал засмученою війною і ре волю ціями грошової системи, вбачаючи в повному знеціненні (нулліфіц ції) грошей спосіб боротьби з класовими ворогами і закономірний i до переходу на безготівкові господарські зв'язки; була розпочата раз! ботка техніко-статистичних методик перекладу складної праці простий, для того щоб замінити систему грошових «вимірюваль ^ цінності» іншими одиницями обліку - трудовими («тред») щ «енергетичними» («Енеді»).
Проробляючи «досвід революції», В. Ульянов-Ленін керівництв вався принципом «політика не може не мати першості над е * номика» 25 і обмежувався на ходу вносяться прагматіческіК змінами в ті схеми, які він в більш ранніх роботах окреслили уривчастими, хоча й категоричними, зауваженнями:
соціалізм - «велике виробництво без підприємців" «знищення товарного господарства» 26;
«постійно, свідомо підтримувана пропорційне! i, означала б планомірність »";
«все суспільство буде однією і однієї фабрикою з рівністю тру м і рівністю оплати» 28;
«повалити капіталістів, розбити залізною рукою озброєні ^ робочих цих експлуататорів, зламати бюрократичну машину <тимчасового держави - і перед нами ... високо технічно обор довай механізм, який цілком можуть пустити в хід самі o6i
Ленін В.І. Поли зібр. соч. Т. 42. С. 278, 26 Там же. Т. 1.С. 253. 21 Там же. Т. (7. С. 127. 28 Там же. Т. 33. С. 101.
422
діненія робочі, наймаючи техніків, наглядачів, бухгалтерів, оплачуючи всіх їх, як і всіх взагалі державних чиновників, заробітною платою робітника »24.
Уявляючи собі планове господарство як« єдину фабрику », Ленін представляв економічну політику« диктатури пролетаріату »як пряме владне регулювання з рішенням конкретних кадрових та науково-технічних завдань, найголовніші з яких: 1) освоєння природних продуктивних сил, 2) електрифікація; 3) наукова організація праці та управління (НОТ). Найважливішими корективами, внесеними первісний ленінський егалітаризм, були визнання неспроможності «робочого контролю» та особливо обумовлену в партійній програмі відступ «на відоме час» від принципів рівності - більш високу винагороду фахівців, «щоб вони могли працювати краще, ніж раніше».

Найбільш розгорнутий виклад доктрини планового господарства як «суспільно-технічної задачі» дав М. Бухарін у книзі «. Економіка перехідного періоду» (1920), проголошуючи «кінець політичної економії» при переході від «неорганізованого» товарного господарства до «організованого» соціалістичному і «пролетарське» позаекономічний примус - «починаючи від розстрілів і кінчаючи трудовою повинністю» - як «метод вироблення комуністичного людства з людського матеріалу кап італістіческой епохи». У такому контексті Бухарін ставив проблему «супідрядності технічної інтелігенції пролетаріату». Бухарін визнав «структурно вирішальним, самим основним питанням» проблему «соціального згустку організаційного та технічно-наукового досвіду - ех-буржу-; i ши організаторського типу і нижче її стоїть технічної інте-іігенціі». Він писав, що «функціонально технічна роль інтелігенції зрослася з її монопольної позицією як соціально-класової групи при пануванні капіталу»; диктатура пролетаріату перс норачівает суспільну ієрархію, в якій технічна інтелігенція зберігає той же «середнє місце» - над основною масою Робочого класу, але в підпорядкуванні виражає його «колективну нуля» державно-економічної власті30. Бухарін вважав ос-iшіной внутрішньої завданням будівельного фазиси революції подолання «завзятості нав'язливої ідеї здорового капіталізму» у свідомості інтелігенції і сперся на внутрішнє переродження «фахівців» і на підйом з лав пролетаріату нових шарів, які поступово стають врівень зі старою інтелігенцією.
Там же. С. 50. 11 Бухарін Н.І. Економіка перехідного періоду. М., 1920. С. 67-69.
423
Визнання необхідності - через загрозу «російської Ван деї» - залишити політику «воєнного комунізму» і перейти до непу! задали новий контекст баченню проблем планового господарства. За гальні орієнтири тепер були визначені так: «розв'язати стихію ринку, щоб потім приборкати її планом»; «чи не заборонити або замкнути розвиток капіталізму, а направити його в русло» державного капіталізму (концесії Радянської держави іноземним капіталістам, а також кооперацію, залучення державою підприємців як торговців-комісіонерів, оренду держпідприємств або земельних (лісових) угідь). Головне завдання непу була сформулірова на Леніним як економічна «змичка» між тією мелкокрест! янською, дрібнобуржуазної, дрібновласницькою стихією, котор; «щодня, щогодини і в масовому масштабі породжує капіталізм» і соціалізованої «великою промисловістю», до якої б запроваджено принцип господарського розрахунку.
Необхідність уживатися з селянином-хліботорговця; шукати компромісу (у формі концесій) з капіталістичним світом, поки пролетарська революція в інших країнах запізнюється; «особисто зацікавити» через хозрачет працівників підприємств Держпрому тленності - такі ланки «ланцюга »визнання Леніним неосущес i вімості безпосереднього переходу до неринковим плановому х зяйству.
Творець непу визначив його як «тип економічних відношенні, який вгорі має вигляд блоку пролетарської державної ВЛП сти з іноземним капіталістом для вільного обороту з кресть янства внизу» 11. Увага, яку Ленін приділяв концессиям, було, можливо, пов'язано (хоча прямих посилань на це немає) з вліянп ем книги буржуазного професора В.І. Гриневецького (1861 - 1919) «Повоєнні перспективи російської промисловості» (1918), де BOL становлення і структурне перетворення російського хозяйа ва пов'язувалися з реінтеграцією країни у світову економіку і пр потягом іноземних капіталів.
Налагодження зв'язку з селянської селом і з світовим ри ком зажадало від більшовиків проведення грошової рефор 1922-1924 рр..
, Що забезпечила стійку валюту - радянський чер нец. Однак надії на приплив капіталів з табору «класових в] гов» незабаром розвіялися. З іншого боку, ні сам творець непу, його соратники не змогли знайти концептуальної змички між п. ном і ринком, в той же час виславши з країни праволіберальних
11 Ленін В.І. Полі. зібр. соч. Т. 43. С. 68.
424
економістів, які заявляли про несумісність соціалістичного ладу з раціональним хозяйствованіем11.
Останнім зусиллям Леніна здійснити «докорінну зміну всієї нашої колишньої точки зору на соціалізм» був заклик звернути увагу на кооперацію, «щоб досягти через неп участі та кооперації поголовно всього населення», оскільки «лад цивілізованих кооператорів за суспільної власності на засоби виробництва, при класовій перемозі пролетаріату на буржуазією - це є лад соціалізму »31.
Після смерті Леніна його партійним соратникам, а також і залученими на відповідальну роботу в Держплан, ВРНГ, наркомати і пузи безпартійним економістам і молодим «червоним професорам» належало в жаркіхдебатах визначитися з проблеми плану і ринку. Ця осьова проблема радянської економічної думки 1920-х го-дої розкривалася віялом проблем більш конкретних, серед яких можна виділити:
методологічні проблеми пізнання об'єктивних законів соціалістичної економіки;
проблеми теоретичного осмислення нових явищ, спливаючих з бурхливих хвиль непу, - «ножиць цін», товарного дефіциту і т.д.;

зз
12 Серед 160 виселених в кінці 1922 з Радянської Росії на «фі-юсофском пароплаві» представників буржуазної інтелігенції були зі-] рудники закритого за розпорядженням Леніна журналу «Економіст» li Бруцкус і А. Ізгоїв-Ланде. Твір Бруцкус (1874 - 1938) «Проблеми народного господарства при соціалістичному ладі» (1922) незабаром напів-| пию міжнародну популярність як один із найбільш різких виступі про «логічної і практичної нездійсненності соціалізму». Менш м тестна ще більш раннім стаття веховцев А. Ізгоева-Ланде «Соціалізм, i MibTypa і більшовизм» (у збірнику «З глибини», 1918), примітна 11юімі різкими і лапідарних формулюваннями: «Довгі роки, коли еко-11 Омічні теорія Карла Маркса давно вже була зруйнована європейськими коретікамі, вона наївно вважалася у нас останнім словом економічної та. 'уки. Чимало зусиль витрачалося нашими вченими на штопаних розповзатися по всіх швах марксистського каптана, на прикладання його до упря-м11і дійсності. Більшовики і в цьому випадку зіграли велику роль ччеперіментаторов. Коли вони почали здійснювати своє «усуспільнення виробництва» на точному підставі марксистської доктрини і задумали провести «загальний облік» із справжньою «трудовий» оцінкою, самі завзя-М.Ю марксисти змушені були заговорити мовою не тільки «буржуазної», а й навіть «національної »економії. Досвідом було доведено, що «тру-| ншая цінність» Маркса є тільки фікція ... а ціни, попит і пропозиція, корисність блага і кількість його - живі реальності, непосредст-iii IIHO проявляються каждодневно ».
Ленін В.І. Полі. зібр. соч. Т 45. С. 373.
425
найгостріші проблеми практичної політики - про можливість побудови соціалізму в одній країні; про джерела капіталовкладень для індустріалізації; про робітничо-селянській спілці; про характер народнозяйственного планування.
Економічні дискусії з цих проблем проходили на тлі запеклої політичної боротьби за керівництво в партії більшовиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Модель «єдиної фабрики» та її коригування "
 1. 3. Загальна характеристика економічних інститутів
  моделі підходящі економічні інститути капіталізму. Неформальні правила, норми, звичаї не створюються властями, часто вони розвиваються стихійно. Інститути повільно пристосовуються до змін навколишнього оточення, тому інститути, колишні ефективними, стають неефективними і залишаються такими тривалий брешемо я, так як важко повернути товариство з історичного шляху,
 2. Явний змова: картелі
  моделі домінантною фірми в гол. 11, кар-телю, для того щоб мати істотну моно-польную влада, не потрібно контролювати весьвипуск. Таким чином, ОПЕК, діючи як едина домінантна фірма, що стикається зметою поруч щодо дрібних конкурентів, всееще міг контролювати ринкову ціну посеред-ством встановлення свого власного обсягу ви-пуску. Коли ОПЕК вперше
 3. 3. Чистий ринкова економіка
  моделі нового порядку взяли образ економіки, керованої національною державою або світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і
 4. 2.4. Види оцінки нерухомості
  модель і контролюється якість отриманих результатів. При цьому результати, отримані за допомогою моделі масової оцінки, порівнюються з реальними цінами продажів і оцінюються відхилення рівня оцінки по кожній групі аналогічних об'єктів. Індивідуальна оцінка нерухомості - це оцінка конкретного об'єкта на певну дату. Вона необхідна для захисту результатів оцінки в судах, для
 5. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  модель іпотечне-інвестиційного аналізу дозволяє зробити висновок про вплив періоду володіння активом на величину вартості власності, так як змінюється кількість і величина грошових потоків на власний капітал. Існує тенденція зменшення поточної вартості при збільшенні періоду інвестиційного проекту. Тому період володіння інвестицією слід прогнозувати виходячи із загальної
 6. 1. Необхідність державного втручання в економіку
    коригування необхідна держава. Але, враховуючи нові умови і критику своїх супротивників, вони вносять нові аспекти в порівнянні з Кейнсом. Таким чином, криза кейнсіанства оживив неокласичний напрямок, але і привів одночасно до подальшого розвитку самого кейнсіанства. Різниця між ними - в різних відповідях на питання: хто здатний швидше, ефективніше і дешевше пристосувати
 7. Тіньова економіка
    модель факторних доходів, що пояснює отримання доходів, які приносить кожний з факторів виробництва: праця - заробітну плату, капітал - прибуток, земля - ренту. Останнім часом до них додають підприємницькі здібності, які також забезпечують відповідні доходи. Існує і друга модель пояснення джерела доходів, має у своїй основі марксистську трактування:
 8. Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши- ки на інфляцію.
    моделей в довгостроковому і короткостроковому періодах. Глава 23. Вимірювання вартості життя 507 Висновки Індекс споживчих цін (ІСЦ) показує відношення вартостей споживчого кошика поточного і базисного періодів. ІСЦ відображає загальний рівень цін в економіці. Процентне з-сування ІСЦ за розглянутий період време-ні визначає показник темпів інфляції. ІСЦ аж ніяк не
 9. І знову результатом була стагфляція.
    модель сукупного попиту та сукупної запропонованого-вання. 696 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Висновок: походження моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції У цій главі ми досягли двох цілей. По-перше, ми обговорили деякі пробле-ми короткострокових коливань економічної діяльності. По-друге, ми роз-глянули основну модель,
 10. Відмінності підходів до аналізу економіки в довгостроковому і короткостроковому періодах представлені на рис.
    моделі економіки, що описують довгострокові резуль-тати грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики: вплив першого на рівень цін і темпи інфляції, вплив другого на рівень заощаджень, інвестицій-стіцій, торговельний баланс і довгострокове економічне зростання. У цьому розділі ми досліджували короткострокові результати грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики і дійшли висновку, що політики
© 2014-2022  epi.cc.ua