Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК. ЄВРОРИНОК ВАЛЮТ І КРЕДИТІВ


Міжнародний валютний ринок тісно пов'язаний з міжнародним кредитним ринком, який являє собою сферу і форму організації руху кредитних ресурсів між країнами. Він являє собою частина ринку позикових капіталів, на якому надаються середньо-і довгострокові іноземні кредити.
Як і валютний ринок, цей сегмент ринку позикових капіталів в 80-х і першій половині 90-х років зазнав величезних змін. У 1980 р. обсяг міжнародного кре-диту (кредитів, наданих банками однієї країни банкам іншої країни, а також місцевим банкам в іноземній валюті) становив близько 320 млрд. дол У 1991 р., незважаючи на кризу заборгованості країн, він збільшився до 7,5 трлн. доларів, що склало понад 40% від сукупного ВВП країн Організації економічного спів-робітництва та розвитку.
ЕВРОРИНОК.Важнейшей частиною міжнародного кредитного ринку є євроринок, під яким розуміється ринок, на якому депозитні та позичкові операції проводяться в євровалютах. Приставка "євро" не означає появи якоїсь нової валюти. Євровалюта (наприклад, евородоллар, Евромарка, євро і т.п.) - це національна валюта, яка перекладається на рахунок в іноземний банк і використовується останнім для кредитних операцій в будь-якій країні. Географічно євроринок не обмежується межами Європи.
Значною мірою євроринок з'явився як реакція на відсутність світової валюти в умовах інтернаціоналізації господарського життя. Основними учасниками ринку єврокредитів виступають державні органи (центральні і місцеві), державні підприємства, транснаціональні компанії і банки, а також міжнародні Кредитно-фінансові інститути. На євроринку надаються кредити на різних умовах:
- по твердій процентній ставці;
- за плаваючою ставкою (ролловерние кредити);
- стенд-бай;
- синдиковані.
Звичайний термін кредитів по твердій ставці - до 2 років.
Однак більш поширеними є ролловерние кредити, які передбачають перегляд через певні проміжки часу ставки відсотка (у бік підвищення або зниження в залежності від динаміки ставки пропозиції Лондонського міжбанківського ринку (ЛІБОР-LondonInter-BankOfferedRate).
Кредити "стенд-бай" дають клієнту можливість отримувати кредити в євровалюті (під певний відсоток). Банк також стягує комісійні за зобов'язання надавати клієнту фінансові ресурси незалежно від того, чи користується він кредитом чи ні.
Дуже характерним для ринку єврокредитів є синдиковані позики, які надаються синдикатами банків, утворених для спільного проведення кредитних операцій. Поява і широке поширення синдикованих єврокредитів пов'язані з тим, що у відповідності з існуючим законодавством банк не може надавати одному позичальнику кредит у розмірі більшому, ніж певний відсоток від свого власного капіталу, а крім того, синдицирование дозволяє диверсифікувати або зменшити кредитні ризики.
Міжнародний кредитний ринок тісно пов'язаний з міжнародним фінансовим ринком, який спеціалізується в основному на емісії цінних паперів та їх подальшому обігу. На фінансовому ринку здійснюється емісія іноземних та міжнародних облігаційних позик. Частка сегмента іноземних облігаційних позик в цілому має тенденцію до зниження, зате ринок міжнародних облігацій (єврооблігацій) росте швидкими темпами. На початку 80-х років сумарна величина облігаційних позик дорівнювала 259 млрд. дол, в 1991 р. вона перевищила 1,6 трлн. дол.
Єврооблігації, Значну частину облігаційних-позик становили евроблігаціі (облігації в евровалютах). Як правило, вони випускаються в валюті, відмінній від країни випуску, і розміщуються на міжнародних ринках капіталів. Звичайний термін погашення єврооблігацій - 10-15 років.
Майже у всіх випадках ці цінні папери випускаються на пред'явника, тому вони мають високу ліквідністю. Розміщення облігацій здійснюють банківські консорціуми або міжнародні організації. На вторинному ринку єврооблігацій звертаються раніше випущені цінні папери. Щомісячний обсяг випуску нових єврооблігацій в 1996р. становив приблизно 40-50 млрд. дол. Основна валюта випуску американський долар (приблизно 40%).
Крім єврооблігацій велике поширення одержали різні інструменти операцій ринку позикових капіталів, зокрема євровекселі - короткострокові боргові зобов'язання, які можуть відчужуватися (переуступаться). Відсотки по еворовекселям більш тісно відображають рух поточних ринкових ставок. На відміну від інших цінних паперів євровекселі можуть випускатися компаніями, що не мають офіційного рейтингу, і на будь-який термін (в межах строків, звичайних для цього виду цінних паперів - 3-6 місяців).
Широке поширення на євроринку отримали також депозитні сертифікати, які являють собою видаються банками письмові свідчення про депонується-вання вкладниками грошових коштів, що дають їм право на отримання вкладу та відсотків (терміни вкладів коливаються від місяця до кількох років), а також деякі інші інструменти.
Події, що сталися в 80-х роках глибокі якісні зміни привели до створення глобального інтегрованого ринку позикових капіталів. Хоча це думка не є об-щепрізнанним, однак з ряду параметрів (наприклад, по наявності можливості здійснення ефективних угод в будь-якій точці) ринок дійсно став глобальним. Це створює , з одного боку, більш сприятливі умови для отримання світових фінансових ресурсів, а з іншого, - значно підвищує системні ризики. Саме тому зростає значення міжнародних валютно-кредитних і фінансових інститутів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК. євроринок ВАЛЮТ І КРЕДИТІВ "
 1. Євроринок
  міжнародні ринки капіталу є складовою частиною євроринку, об'єднуючого екстериторіальні центри всіх населених континентів. Їх єдність забезпечується не тільки загальними умовами депозитно-позичкових операцій, але і їх взаємодією. Євроринок працює через мережу телекомунікаційних ліній цілодобово. Його основу становлять кілька сотень великих банків. Депозитно-позичкові операції
 2. Поняття і форми міжнародного руху капіталу
  міжнародна міграція капіталу. Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за кордоном, з метою отримання доходів. Вивіз капіталу робиться в тому випадку, якщо в іншій країні він може бути поміщений з більшою нормою прибутку. Причинами вивозу капіталу, крім вищеназваної, є: перенакопичення капіталів в країні, звідки вивозиться; розбіжність попиту
 3. РЕЗЮМЕ
  міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою кредитні установи уважно стежать за валютною позицією по кожній іноземній валюті, оскільки відкрита позиція пов'язана з ризиком. Міжнародний валютний ринок тісно пов'язаний з
 4. 15. Міжрегіональні курси валют
  міжнародні платежі коливаються в межах, заданих золотими точками. Якщо в якості засобу обміну використовується більше одного виду грошей, то їх взаємні мінові співвідношення визначаються їх купівельною спроможністю. Кінцеві ціни товарів, виражені в кожному з двох або декількох видів грошей, пропорційні один одному. Кінцеві мінові співвідношення різних видів грошей відображають їх
 5. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  міжнародному кредитуванні в той час, коли ще був живий міжнародний ринок капіталу. У деяких випадках кредитори були впевнені в короткостроковому поведінці національної валюти тієї чи іншої країни; в короткострокових кредитах, виражених в цій валюті, цінова премія була відсутня або була незначною. Однак оцінка довгострокових перспектив даної валюти була менш сприятлива, а отже, в
 6. 4. Цілі девальвації валюти
  міжнародним рівнями цін. Вони говорили про необхідність зниження внутрішніх витрат виробництва. Але вони намагалися не згадувати, що однією з двох статей витрат, які, як вони очікували, знизяться в результаті девальвації, буде реальна заробітна плата. Другий статтею був відсоток за довгостроковими кредитами підприємствам і основна сума цих боргів. Неможливо всерйоз сприймати
 7. 5. Кредитна експансія
  міжнародним феноменом . Політика девальвації дещо змінила цю типову послідовність подій. Під загрозою зовнішньої витоку грошові влади не завжди вдаються до допомоги обмеження кредиту і підвищення процентної ставки в системі центрального банку. Вони проводять девальвацію. Однак девальвація не вирішує всіх проблем. Якщо держава не хвилює проблема зростання курсів іноземних валют,
 8. Коментарі
  міжнародне об'єднання робочих партій, створене в 1923 р. і розпалася під час другої світової війни. [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії
 9. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ Фінансові потрясіння
  міжнародної торгівлі і прямих іноземних інвестицій, ніж великі, рідкісні і непередбачувані зміни біржових курсів, з якими борються уряду. Руху спекулятивного капіталу також мали б зменшитися, тому що валюти не можуть - в теорії - занадто сильно відхилятися від їх реальних рівноважних вартостей і при численних малих рухах курсів вгору і вниз було б важче
 10. Агрегирование
  міжнародної торгівлі, тобто купівлі та продажу товарів і послуг (експорт та імпорт товарів і послуг), по-друге, переміщення капіталів, тобто купівлі та продажу фінансових активів - цінних паперів (експорт та імпорт капіталу). З урахуванням іноземного сектора мова вже йде про відкриту економіці. Агрегирование ринків проводиться з метою виявлення закономірностей функціонування кожного з них:
© 2014-2022  epi.cc.ua