Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові інститути


Термін "міжнародні валютно-кредитні і фінансові інститути" використовується для позначення різних організацій, які в тій чи іншій мірі виконують функції регулювання міжнародних валютних, кредитних і фінансових відносин, проведення досліджень з проблем валютно-кредитної та фінансової сфер світового господарства, вироблення рекомендацій та пропозицій. Серед них особливе місце займають організації в системі ООН: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Світового банку - Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) І три його філії - Міжнародна асоціація розвитку (MAP), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Міжнародне інвестиційно -гарантійне агентство (МИТІ).
МВФ і МБРР мають повну автономністю у своїх діях. Організовані вони за принципом акціонерних товариств, тому держави-члени значно відрізняють-ся по числу голосів.
Обидві зазначені організації були створені відповідно до рішень Бреттонвудської конференції 1944 р. і були покликані відігравати одну з центральних ролей в Бреттонвудської валютної системі і у фінансовому пристрої післявоєнного світу. Незважаючи на розвал Бреттновудской системи та заміну її Ямайської обидві цих організації продовжують відігравати важливу роль у міжнародних економічних відносинах. При цьому МВФ в цілому більш успішно, ніж МБРР пристосовується до змін на світовій економічній арені.
МВФ. Число членів МВФ на початок 1997р. становить 181 держава. Росія вступила в МВФ в 1992р.
Цілями створення МВФ були наступні: сприяти збалансованому зростанню міжнародної торгівлі; підтримувати стійкість валютних курсів; сприяти со-будівлі багатосторонньої системи розрахунків за поточними операціями між членами Фонду та усуненню валютних обмежень, що гальмують зростання міжнародної торгівлі; пре -доставляти країнам-членам кредитні ресурси, що дозволяють регулювати незбалансованість зовнішніх платежів без використання обмежувальних заходів в області зовнішньої торгівлі та розрахунків; служити форумом для консультацій і співробітництва у сфері міжнародних валютних питань / З /.
Кожен член МВФ має свою частку в сукупному капіталі фонду - квоту, відображену в міжнародних рахункових одиницях СПЗ (спеціальних правах запозичення). Від величини квоти залежить число голосів, яку має держава - член Фонду (до 250 "базисним" голосам додається по 1 голосу на кожні 100 тис. СДР квоти). Найбільшу квоту в капіталі МВФ і, відповідно, найбільше число голосів мають США - 17,7 відсотка від загальної кількості голосів, Німеччина і Японія - по 5,5 відсотків голосів, країни Європейського союзу - більше 26 відсотків, Росія -2,9 відсотка.
Кількість голосів має особливу вагу при ухваленні рішень: з найважливіших питань потрібна кваліфікована більшість - 70 і 85 відсотків. Тому США і країни ЄС можуть блокувати найважливіші рішення МВФ.
Країни-члени МВФ вносять свою квоту в капітал Фонду резервними акктівамі (СДР і вільно використовуваної валютою за погодженням з Фондом) 25 відсотків і націо-нальної валютою 75 відсотків.
Крім капіталу, що формується за рахунок квот, МВФ може залучати і позикові ресурси.
МВФ надає ресурси країнам-членам, що зазнають серйозних труднощів з платіжним балансом і для здійснення програм стабілізації економіки, висуваючи при цьому досить жорсткі умови, що нерідко розглядається як диктат з боку Фонду.

Одним з великих позичальників Фонду в середині 90-х років стала Росія.
Група Світового банку. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) є міжнародним кредитно-фінансовим інститутом, який в початковий період своєї діяльності був покликаний приділяти основну увагу відновленню економіки західно-європейських країн, а з 60-х років в центрі уваги банку виявилися країни, що розвиваються. Радикальні зміни в світовому господарстві в кінці 80-х - першій половині 90-х років зробили об'єктом діяльності банку колишні соціалістичні стра-ни.
Членами МБРР можуть бути тільки держави, прийняті в МВФ. Росія стала членом МБРР в 1992р.
Капітал МБРР утворений шляхом підписки відповідно до квоти, визначеної для кожної держави відповідно до його відносним економічним потенціалом. Найбільшою квотою (близько 17,5 відсотків) і числом голосів (приблизно 17 відсотків) мають США. Частка Росії в капіталі фонду (і, відповідно, в загальній кількості го-лосов) - близько 3 відсотків.
МБРР надає кредити тільки платоспроможним позичальникам. Особливістю банку є те, що він не переносить терміни платежів за наданими кредитами. По-цьому МБРР ніколи не мав збитків. Банк накопичив значний досвід у проектному фінансуванні (кредитуванні на основі ретельного вивчення економічної та фінансовій доцільності окремих проектів).
Фінансові ресурси МБРР складаються з власного капіталу (176,5 млрд. дол. По станом на 30 червня 1995р.), Одержуваного прибутку від операцій, а також з середньо-і довгострокових позик на міжнародних ринках капіталів . Частина позикових коштів банк отримує від центральних банків окремих країн.
У 1956р. була утворена Міжнародна фінансова корпорація (МФК) з метою стимулювання приватного сектора в країнах, що розвиваються. Особливістю МФК є те, що вона не визнає гарантій держав.
У 1960р. як філія МБРР була створена Міжнародна асоціація розвитку (MAP) для надання сприяння найбіднішим країнам, що розвиваються.
СредстваMAP утворюються в основному за рахунок добровільних внесків багатших країн-членів. Останнім часом MAP відчуває великі труднощі з черговим поповненням ресурсів.
Пільгові кредітиMAP надаються тільки державам. Термін погашення - 35-40 років, не передбачається виплата відсотків за користування ресурсами. За обслуговування коштів, що виділяються в рамках кредитів, стягується збір у розмірі 0,5 відсотка.
У 1988 р. в групі Світового банку з'явилося нове установа Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (МИТІ), созданое з метою стимулювання інвес-тицій в країнах-членах. Специфікою його діяльності є те, що МИТІ надає гарантії іноземним інвесторам проти втрат, що викликаються некомерційними ризиками.
Окрім групи Світового банку кредитні ресурси на цілі розвитку надають регіональні банки розвитку: Азіатський банк розвитку (заснований в 1965 р.; базується в Манілі); Африканський банк розвитку (здійснює операції з 1965р штаб-квартира в столиці Кот-д'Івуара Абіджані.); Міжамериканський банк розвитку (почав діяль-ність з 1 січня 1960р; штаб квартира у Вашингтоні.), Ісламський банк розвитку (приступив до операцій з 1975р.; місцезнаходження у м.
Джидда, Саудівська Аравія) і ряд інших фінансово-кредитних інститутів.
Кілька кредитно-фінансових інститутів здійснює операції в Європейському Союзі. Народжені в значній мірі в результаті почалися інтеграційних процесів, вони роблять на них зворотний, стимулюючу дію.
З 1958 р. здійснює операції Європейський інвестиційний банк (ЄІБ, штаб-квартира в Люксембруге). Створено також кілька структурних фондів.
У 1994р. замість діючої з 1973р. Європейського фонду валютного співробітництва був створений Європейський валютний інститут, на який було покладено завдання підготовки переходу до заключного етапу створення економічного і валютного союзу в рамках ЄС.
З квітня 1991 р. на Європейському континенті почалася діяльність Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), створеного для сприяння переходу до ринкової економіки країн Центральної та Східної Європи, а також підтримка там приватної та підприємницької ініціативи.
Особливістю ЄБРР є те, що серед його засновників дві міжнародні організації - ЄЕС (нині ЄС) і Європейський інвестиційний банк.
Капітал банку (10 млрд. ЕКЮ) формувався шляхом випуску акцій, з яких тільки 30% підлягали оплаті. У зв'язку з очікуваною нестачею капіталу в 1996р. було при-нято рішення про двократне збільшення капіталу ЄБРР (до 20 млрд. дол.). При цьому засновники банку погодилися з тим, що це було перше і останнє збільшення капіталу. За оцінками, після 1999р. ЄБРР зможе забезпечити необхідні для своєї діяльності ресурси за рахунок власних і позикових коштів.
Частки різних країн у капіталі ЄБРР і, відповідно, в числі голосів менше диференційовані, ніж, наприклад, в МБРР. США мають 10% акцій, Великобританія, Італія, Франція, ФРН і Японія - по 8,5%. Таким чином, в принципі, жодна з країн не може заблокувати найважливіші рішення банку, для прийняття яких потрібно 85% голосів.
Особливе місце серед міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій займає Банк міжнародних розрахунків (BMP, створений в 1930 р.; штаб-квартира в Базелі, Швейцарія).
БМР виконує дві основні функції: а) сприяє співробітництву між центральними банками і забезпечує сприятливі умови для проведення між-народного фінансових операцій; б) виконує роль довіреної особи або агента щодо здійснення міжнародних розрахунків.
За формою БМР організований як акціонерне товариство. Особливістю БМР є використання в розрахунках франка із золотим вмістом 0,29032258 р. Дозволений до випуску капітал (1,5 млрд. золотих франків) сплачений в розмірі 19,7%. Активи і пасиви, виражені в доларах США, переводяться в золоті франки по курсу 208 доларів США за тройську унцію золота (1 золотий франк=1,94149 долара США). Всі інші валюти перераховуються з їх курсу по відношенню до долара США.
Акціонерами банку є головним чином промислово розвинені держави. Враховуючи зростання значення країн, що розвиваються, зокрема азіатських, у світовій економіці, у вересні 1996 р. в члени банку було ухвалено 9 нових членів, у тому числі Росія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. міжнародних валютно-кредитних і фінансових інститутів "
 1. 2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК. Євроринок ВАЛЮТ І КРЕДИТІВ
  міжнародним кредитним ринком, який являє собою сферу і форму організації руху кредитних ресурсів між країнами. Він являє собою частина ринку позикових капіталів, на якому надаються середньо-і довгострокові іноземні кредити. Як і валютний ринок, цей сегмент ринку позикових капіталів в 80-х і першій половині 90-х років зазнав величезних змін. У 1980 р. обсяг
 2. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  міжнародних об'єднань капіталістичних лихварів. Ринкову ставку відсотка за допомогою кредитної експансії можна знизити тільки на короткий період часу, але навіть тоді це викличе всі ефекти, які описує теорія циклів виробництва. Коли Банк Англії викуповує емітовані банкноти згідно з умовами договору, то він займається не безкорисливим наданням життєво необхідних послуг
 3. 19. Золотий стандарт
  міжнародний стандарт, необхідний для міжнародної торгівлі та угод на міжнародному грошовому ринку та ринку капіталу [Gregory TE The Gold Standard and its Future. 1st ed. London, 1934. P. 22 ff.]. Саме за допомогою цього засобу обміну західний индустриализм і західний капітал привнесли західну цивілізацію в найвіддаленіші куточки Землі, повсюдно руйнуючи окови вікових забобонів і
 4. Коментарі
  міжнародне об'єднання робочих партій, створене в 1923 р. і розпалася під час другої світової війни. [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії
 5. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  міжнародної торгівлі і прямих іноземних інвестицій, ніж великі, рідкісні і непередбачувані зміни біржових курсів, з якими борються уряду. Рухи спекулятивного капіталу також мали б зменшитися, тому що валюти не можуть - в теорії - занадто сильно відхилятися від їх реальних рівноважних вартостей і при численних малих рухах курсів вгору і вниз було б важче
 6. Основні риси світового господарства
  міжнародна валютна система; 5) міжнародна кредитно-фінансова система. Крім того, інтернаціоналізація інтенсивно розвивається у сфері інформації, НДДКР, культури. Формується єдиний науково-інформаційний простір. Основними суб'єктами світового господарства є: - держави з їх народно-господарськими комплексами; - транснаціональні корпорації; - міжнародні
 7. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  міжнародні валютні системи. Валютна система - це сукупність відносин, що відображають функціонування грошей (валюти) у відкритій економіці, і державних, а також міжнародних інститутів (організацій, установ, правових норм і т.п.). Найважливіший елемент валютної системи - валюта. Термін «валюта» (від італ. Valute - ціна, вартість) може використовуватися в двоякому сенсі. По-перше,
 8. Кредитна система
  міжнародні) банки: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) та його філії - Міжнародна асоціація розвитку і Міжнародна фінансова корпорація, а також Банк міжнародних розрахунків і різні регіональні міжнародні банки розвитку, в тому числі Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші банки. Членом більшості цих банків є і Росія
 9. Висновки
  міжнародний фінансові ринки. 4. До цінних паперів, що обертаються на фінансовому ринку, відносяться цінні папери з фіксованим і нефіксованим доходом, державні, муніципальні та корпоративні папери. Є і змішані форми. 5. Фондові папір - це ті цінні папір, які допущені для операцій на фондовій біржі. Остання являє собою регулярно функціонуючу і
 10. Глосарій
    міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу
© 2014-2022  epi.cc.ua